Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
index [13.08.2017 18:50]
kapoun [Odkazy]
index [15.02.2020 16:56] (aktuální)
Pavel Valach [Hlavní strana]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== SIN wiki ======+~~NOTOC~~
  
 +====== Hlavní strana ======
 +
 +Vítejte na wiki klubu [[https://​sin.cvut.cz|Sincoolka]]. Naleznete zde jak informace ohledně chodu klubu, tak praktické návody týkající se obvyklých klubových záležitostí.
 +
 +<note important>​**Platba členského příspěvku na LS 2019/20**
 +
 +Stávajícím členům klubu Sincoolka **29. února 2020 vyprší členství** na zimní semestr! Do té doby je třeba zaplatit členský příspěvek na letní semestr, aby bylo členství automaticky prodlouženo. Podrobnosti a druhy členství najdete v sekci [[verejne:​clenstvi|]].</​note>​
 +
 +<note tip>Byly vyhlášeny řádné volby do Představenstva na období 2020-2021. Chtěli byste se přidat a udělat klub lepším? **Kandidujte!** [[verejne:​volby|Pokyny pro podávání kandidátek a harmonogram najdete v sekci Volby!]]</​note>​
 +
 +===== Základní informace =====
 +
 +[[:​verejne:​clenstvi:​|{{:​en:​verejne:​library-card.svg?​width=32&​nolink}}]] [[:​verejne:​clenstvi:​|]] -- druhy a výhody členství, jak se stát členem
 +
 +[[:​verejne:​sit:​|{{:​en:​verejne:​network.svg?​width=32&​nolink}}]] [[:​verejne:​sit:​|]] -- informace o síti, návody
 +
 +[[:​verejne:​predpisy:​|{{:​en:​verejne:​folder.svg?​width=32&​nolink}}]] [[:​verejne:​predpisy:​|]] -- historické i aktuální platné
 +
 +{{:​en:​verejne:​document.svg?​width=32&​nolink}} [[:​verejne:​zapisy:​|]] a [[:​verejne:​usneseni:​|]] -- zveřejňované informace z jednání představenstva klubu Sincoolka
 +
 +[[:​verejne:​volby:​|{{:​en:​verejne:​vote.svg?​width=32&​nolink}}]] [[:​verejne:​volby:​|]] -- nejbližší volby a jak se můžete přihlásit
 +
 +
 +
 +Další stránky naleznete přes vyhledávací políčko nahoře či procházkou v menu.
 +
 +===== Užitečné odkazy =====
 +
 +^ Webové stránky ​                                                                                                                                                                                                                                 ^   ​^ ​  ^ **Facebook** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^   ​^ ​  ^ **Slack** ​                                                                                                                                                                                                                                              ^
 +| {{:​verejne:​img:​web.png?​16&​nolink}} [[https://​sincoolka.cz|Web klubu]] \\  {{:​verejne:​img:​question.png?​16&​nolink}} [[https://​www.sin.cvut.cz/​cs/​kontakty|Kontakty]] \\  {{:​verejne:​img:​gear.png?​16&​nolink}} [[https://​sinis.sin.cvut.cz|SINIS]] ​ |   ​| ​  | {{:​verejne:​img:​facebook.ico?​16&​nolink}} [[https://​facebook.com/​sincoolka/​|Klub Sincoolka]] \\  {{:​verejne:​img:​group.png?​16&​nolink}} [[https://​facebook.com/​groups/​sinkuleho.kolej/​|Sinkuleho kolej]] \\  {{:​verejne:​img:​group.png?​16&​nolink}} [[https://​facebook.com/​groups/​dejvicka.kolej/​|Dejvická kolej]] ​ |   ​| ​  | {{:​verejne:​img:​slack.png?​16&​nolink}} [[https://​sincoolka.slack.com|Webová aplikace]] \\  {{:​verejne:​img:​download.png?​16&​nolink}} [[https://​slack.com/​downloads|Ke stažení]] \\  {{:​verejne:​img:​info.png?​16&​nolink}} [[:​clenove:​slack|Návod k použití]] ​ |
 +
 +{{page>:​clenove}}{{page>:​admini}}
 +
 +===== Opravy informací ve wiki =====
 +
 +Wiki spravují [[https://​www.sin.cvut.cz/​cs/​administratori|administrátoři klubu Sincoolka]] a obsah upravují přímo **aktivní členové**,​ což můžete být i Vy! Kdybyste přišli na něco, co není úplně správně, nebo byste měli nápad na zlepšení, budeme jen rádi, když nám to sdělíte a pomůžete nám tuto wiki vylepšovat! Jsme dostupní na adrese [[admin@sin.cvut.cz]].
 +
 +===== Přihlášení do wiki =====
 +
 +**Uživatelské jméno:** SIN username //(lze najít v [[https://​sinis.sin.cvut.cz|SINISu]])//​ \\
 +**Heslo:** stejné jako na Wi-Fi
 +==== První přihlášení ====
 +
 +Před prvním přihlášením musí náš systém nejprve zpracovat vaše Wi-Fi heslo tak, aby jej bylo možné použít i pro přihlášení do wiki. Z technických důvodů není možné tuto aktivaci provést z naší strany automaticky. Můžete ji však spustit vy - a to prostým přihlášením do SINISu. Přihlaste se na [[https://​sinis.sin.cvut.cz|této stránce]] pomocí svých přihlašovacích údajů k Wi-Fi. Pokud se přihlášení zdaří, byla aktivace úspěšně spuštěna. Poté by mělo stačit pár minut počkat, než proběhne synchronizace,​ a mělo by být možné se do této wiki přihlásit pomocí SIN username (viz výše) a Wi-Fi hesla.
 +
 +\\
 +
 +== Attributions ==
 +//Icons made by [[https://​www.flaticon.com/​authors/​freepik|Freepik]],​ [[https://​www.flaticon.com/​authors/​smashicons|Smashicons]] from [[https://​www.flaticon.com/​|www.flaticon.com]]//​
  
  • index.1502643035.txt.gz
  • Poslední úprava: 13.08.2017 18:50
  • autor: kapoun