English speakers, please switch to the English version!

Informace k COVID-19 - opatření v klubu Sincoolka

V současnosti je přerušena kontaktní výuka a jsou nastavena zvláštní opatření na kolejích.

  • Je zakázáno shromažďování v prostorách klubu,
  • Je uzavřena posilovna i infrasauna na Sinkuleho koleji,
  • Je pozastaveno vypůjčování Multimediální místnosti na Sinkuleho koleji.

Detaily k těmto opatřením naleznete níže. Datum, kdy opatření skončí, zatím nebylo stanoveno.

Prosím, vyslechněte také poselství rektora ČVUT a pokud můžete a bude to třeba, pomozte, s čím to půjde. Pomůžete tím pěstovat zdravou občanskou společnost i v těžších časech.

5. července: Žádosti o vrácení nyní zpracováváme a během několika dní budou peníze odeslány.

Jste-li mimo kolej a nemůžete-li využívat služeb klubu, můžete si nyní mimořádně zažádat o vrácení členských příspěvků. Zažádat si můžete do 15. května 2020.

Žádost lze vyplnit v SINISu https://sinis.sin.cvut.cz po přihlášení v sekci „COVID-19 vrácení“. Prosím, vyplňujte žádost pouze tehdy, nemůžete-li služeb reálně využívat. Po vyplnění žádosti dojde k zamezení užívání výhod vrácených členství.

Všechny podmínky a informace naleznete v Nařízení Předsedy klubu Sincoolka SIN-NP-2020/3 a Nařízení Prezidenta SU ČVUT č. 2020-NP4. Prostudujte si také FAQ - často kladené dotazy.

Nemůžete-li se přihlásit do SINISu, nebo narazíte-li na jiný problém, prosím, kontaktujte administrátory - viz kontakty v následující sekci.

Otevření posilovny by teoreticky již možné bylo, ale vzhledem k tomu, že klub aktuálně nemá kapacity na to posilovnu pravidelně dezinfikovat, není zatím otevírání posilovny na pořadu dne. Uvidíme, jak se situace vyvine v dalších týdnech. Budeme Vás informovat.

Alternativou č. 1 může být POSILOVNA STRAHOV. Ta je jediná oficiálně otevřená, takže si můžete zařídit členství u nich.

https://gym.siliconhill.cz/index.php/cs/home-cs/o-fitcentru

Alternativa č. 2 je vypůjčení VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ (slack line, badminton, frisbee, míče, švihadla, rychlostní žebřík). V případě dotazů nebo vypůjčení kontaktujte správce sportovního vybavení Víťu Střelku - sport@sin.cvut.cz

https://www.sin.cvut.cz/cs/pujc

Alternativa č. 3 - Venkovní WORKOUT HŘIŠTĚ. Nejbližší se nachází ve STROMOVCE (dokonce dvě), U Kauflandu vedle řeky ulice Papírenská nebo v ulici Generála Píky, kde je dokonce i malé hřiště na fotbal či basket zdarma.

Obnovujeme úřední hodiny - vzhledem k pokročilé době v tomto školním roce bude LAB otevřen:

  • každé pondělí od 20 do 21h

Vzhledem k tomu, že se situace pomalu vrací do normálu, se můžete řídit pokyny v sekci Počítačová síť - Řešení požadavků členů.

Dle nařízení předsedy SIN-NP-2020/2 a nařízení předsedy SIN-NP-2020/4 byla od 23. března do odvolání přijata následující opatření:

  • pozastaven provoz posilovny na Sinkuleho koleji,
  • pozastaven provoz sauny na Sinkuleho koleji,
  • pozastaveno vypůjčování Multimediální místnosti na Sinkuleho koleji.

Dle nařízení předsedy SIN-NP-2020/3 a nařízení Prezidenta SU ČVUT č. 2020-NP4 lze od 20. dubna vracet členské příspěvky, kdy jejich vrácení způsobí deaktivaci výhod daného členství. Více výše.

Již neplatí opatření omezující pořádání akcí, ale samozřejmě je stále nutné dodržovat vládní nařízení a také nařízení správy kolejí SÚZ ČVUT.

  • verejne/covid.txt
  • Poslední úprava: 05.07.2020 12:06
  • autor: Pavel Valach