verejne:predpisy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:predpisy [26.09.2019 14:22]
Pavel Valach [Tabulka] přidán IP 2019/2
verejne:predpisy [05.07.2020 11:45] (aktuální)
Pavel Valach [Tabulka] přidáno nařízení SIN-NP-2020/4
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Zde je umístěna aktuální i historická předpisová základna klubu. Kromě předpisů klubu Sincoolka se řídíme také [[https://​su.cvut.cz/​cs/​dokumenty|předpisy Studentské unie ČVUT]], které jsou jim nadřazeny. Platné předpisy jsou patřičně vyznačeny. Zde je umístěna aktuální i historická předpisová základna klubu. Kromě předpisů klubu Sincoolka se řídíme také [[https://​su.cvut.cz/​cs/​dokumenty|předpisy Studentské unie ČVUT]], které jsou jim nadřazeny. Platné předpisy jsou patřičně vyznačeny.
 +
 +===== Pravidla členství =====
 +
 +Podmínky vstupu do klubu a členské příspěvky jsou vysvětleny v sekci [[verejne:​clenstvi|]] na základě {{ :​verejne:​predpisy:​ip_clensky_rad_2018_5.pdf |Členského řádu}}, [[https://​www.sin.cvut.cz/​sites/​default/​files/​dokumenty/​stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://​su.cvut.cz/​cs/​filebrowser/​download/​1478|Stanov SU ČVUT]], případně souvisejících usnesení a předpisů.
 +
 +Vstupem do klubu Sincoolka se člen zavazuje k dodržování [[https://​su.cvut.cz/​cs/​filebrowser/​download/​1478|stanov]] a [[https://​su.cvut.cz/​cs/​node/​87/​212553|předpisů Studentské unie ČVUT]], [[https://​www.sin.cvut.cz/​sites/​default/​files/​dokumenty/​stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|stanov]] a předpisů Klubu Sincoolka, mezi něž patří také {{:​verejne:​predpisy:​ip_pravidla_site_cz_2017.pdf|Pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka}}.
  
 ===== Stanovy ===== ===== Stanovy =====
Řádek 8: Řádek 14:
  
 [[https://​su.cvut.cz/​cs/​filebrowser/​download/​1713|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]] [[https://​su.cvut.cz/​cs/​filebrowser/​download/​1713|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]]
 +
 ===== Interní předpisy ===== ===== Interní předpisy =====
 +
 +==== Platné předpisy ====
  
 ^ Označení předpisu ​ ^ Název předpisu ​                                   | Platný od    | Platný do     | Stažení ​                                                               |                                                                                                                                                                                                         | ^ Označení předpisu ​ ^ Název předpisu ​                                   | Platný od    | Platný do     | Stažení ​                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
Řádek 14: Řádek 23:
 | **SIN-IP-2019/​1** ​ | Organizační řád                                   | 20.1.2019 ​   |               | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_organizacni_rad_sin_2019_1.pdf |PDF}} ​         |                                                                                                                                                                                                         | | **SIN-IP-2019/​1** ​ | Organizační řád                                   | 20.1.2019 ​   |               | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_organizacni_rad_sin_2019_1.pdf |PDF}} ​         |                                                                                                                                                                                                         |
 | **SIN-IP-2018/​5** ​ | Členský řád                                       | 1. 7. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_clensky_rad_2018_5.pdf |PDF}} ​                 | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_clensky_rad_2018_5_priloha_1.pdf |příloha 1}}                                                                                                                                   | | **SIN-IP-2018/​5** ​ | Členský řád                                       | 1. 7. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_clensky_rad_2018_5.pdf |PDF}} ​                 | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_clensky_rad_2018_5_priloha_1.pdf |příloha 1}}                                                                                                                                   |
-| SIN-IP-2018/​4 ​     | Členský řád                                       | -            | -             ​| ​                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 
 | **SIN-IP-2018/​3** ​ | Provozní řád sauny                                | 18. 3. 2018  |               | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018.pdf |PDF}} ​                      | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}\\ {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018_priloha_3.pdf |příloha 3}}  | | **SIN-IP-2018/​3** ​ | Provozní řád sauny                                | 18. 3. 2018  |               | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018.pdf |PDF}} ​                      | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}\\ {{ :​verejne:​predpisy:​ip_sauna_cz_2018_priloha_3.pdf |příloha 3}}  |
 | **SIN-IP-2018/​2** ​ | Provozní řád posilovny ​                           | 1. 4. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2018.pdf |PDF}} ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}                                                     | | **SIN-IP-2018/​2** ​ | Provozní řád posilovny ​                           | 1. 4. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2018.pdf |PDF}} ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}                                                     |
 | **SIN-IP-2018/​1** ​ | Provozní řád multimediální místnosti ​             | 18. 2. 2018  |               | {{ :​verejne:​predpisy:​rad_mm_cz_2018.pdf |PDF}} ​                        ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | **SIN-IP-2018/​1** ​ | Provozní řád multimediální místnosti ​             | 18. 2. 2018  |               | {{ :​verejne:​predpisy:​rad_mm_cz_2018.pdf |PDF}} ​                        ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
-| SIN-IP-2017/​5 ​     | Provozní řád posilovny ​                           | 1. 1. 2018   | 31. 3. 2018   | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2017.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        | 
 | **SIN-IP-2017/​4** ​ | Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka ​          | 1. 1. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_cerpani_penez_sin_2017.pdf |PDF}} ​             |                                                                                                                                                                                                         | | **SIN-IP-2017/​4** ​ | Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka ​          | 1. 1. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_cerpani_penez_sin_2017.pdf |PDF}} ​             |                                                                                                                                                                                                         |
 | **SIN-IP-2017/​3** ​ | Pravidla užívání počítačové sítě klubu Sincoolka ​ | 1. 1. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_pravidla_site_cz_2017.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | **SIN-IP-2017/​3** ​ | Pravidla užívání počítačové sítě klubu Sincoolka ​ | 1. 1. 2018   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_pravidla_site_cz_2017.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
-| SIN-IP-2017/​2 ​     | Členství v klubu Sincoolka ​                       | 1. 1. 2018   | 1. 7. 2018    | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_clenstvi_v_klubu_2017.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        | 
 | **SIN-IP-2017/​1** ​ | Správce deskových her a sportovního vybavení ​     | 2. 3. 2017   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_hry_2017.pdf |PDF}} ​                           |                                                                                                                                                                                                         | | **SIN-IP-2017/​1** ​ | Správce deskových her a sportovního vybavení ​     | 2. 3. 2017   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_hry_2017.pdf |PDF}} ​                           |                                                                                                                                                                                                         |
 | **SIN-IP-2016/​2** ​ | Volební řád klubu Sincoolka ​                      | 1. 1. 2017   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_volebni_rad_cz_2016.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | **SIN-IP-2016/​2** ​ | Volební řád klubu Sincoolka ​                      | 1. 1. 2017   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_volebni_rad_cz_2016.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 | **SIN-IP-2016/​1** ​ | Jednací řád klubu Sincoolka ​                      | 1. 1. 2017   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_jednaci_rad_cz_2016.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | **SIN-IP-2016/​1** ​ | Jednací řád klubu Sincoolka ​                      | 1. 1. 2017   ​| ​              | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_jednaci_rad_cz_2016.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 +
 +==== Již neplatné předpisy ====
 +
 +<hidden Klepnutím zobrazíte / skryjete>​
 +
 +^ Označení předpisu ​ ^ Název předpisu ​                                   | Platný od    | Platný do     | Stažení ​                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
 +| SIN-IP-2018/​4 ​     | Členský řád                                       | -            | -             ​| ​                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
 +| SIN-IP-2017/​5 ​     | Provozní řád posilovny ​                           | 1. 1. 2018   | 31. 3. 2018   | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_rad_posilovny_cz_2017.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 +| SIN-IP-2017/​2 ​     | Členství v klubu Sincoolka ​                       | 1. 1. 2018   | 1. 7. 2018    | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_clenstvi_v_klubu_2017.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 | SIN-IP-2015/​3 ​     | Provozní řád multimediální místnosti ​             | 3. 11. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :​verejne:​predpisy:​rad_mm_cz_2015.pdf |PDF}} ​                        ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | SIN-IP-2015/​3 ​     | Provozní řád multimediální místnosti ​             | 3. 11. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :​verejne:​predpisy:​rad_mm_cz_2015.pdf |PDF}} ​                        ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 | SIN-IP-2015/​2 ​     | Jednací řád klubu Sincoolka ​                      | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2016  | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_jednaci_rad_cz_2015.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | SIN-IP-2015/​2 ​     | Jednací řád klubu Sincoolka ​                      | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2016  | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_jednaci_rad_cz_2015.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 | SIN-IP-2015/​1 ​     | Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka ​          | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_cerpani_penez_cz_2015.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | SIN-IP-2015/​1 ​     | Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka ​          | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_cerpani_penez_cz_2015.pdf |PDF}} ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 | SIN-IP-2014/​1 ​     | Volební řád klubu Sincoolka ​                      | 17. 2. 2014  | 31. 12. 2016  | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_volebni_rad_cz_2014.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        | | SIN-IP-2014/​1 ​     | Volební řád klubu Sincoolka ​                      | 17. 2. 2014  | 31. 12. 2016  | {{ :​verejne:​predpisy:​ip_volebni_rad_cz_2014.pdf |PDF}} ​                ​| ​                                                                                                                                                                                                        |
 +</​hidden>​
 ===== Nařízení Předsedy ===== ===== Nařízení Předsedy =====
  
-^ Označení předpisu ​ ^ Název předpisu ​                               | Platný od     | Platný do  | Stažení ​                                                                                  ​+^ Označení předpisu ​        ​^ Název předpisu ​                                       | Platný od     | Platný do    | Stažení ​                                                                                     | 
-| **SIN-NP-2019/​1** ​ | Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje ​  ​| 15. 7. 2019   ​| ​           | {{ :​verejne:​predpisy:​sin_np_2019_1_pravidla_pro_uzivani_dvora_sinkuleho_koleje.pdf|PDF}} ​ +| **SIN-NP-2020/​4** ​        | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 6. 7. 2020    |              | {{ :​verejne:​predpisy:​sin_np_2020_4.pdf |PDF}} ​                                               | 
-| **SIN-NP-2018/​2** ​ | Pravidla pořádání klubových akcí              | 23. 9. 2018   ​| ​           | {{ :​verejne:​predpisy:​np_2018-02_pravidla_poradani_klubovych_akci.pdf |PDF}} ​              ​+| **SIN-NP-2020/​3** ​        | Postup vrácení členských příspěvků ​                   | 20. 4. 2020   ​| ​             | {{ :​verejne:​predpisy:​sin_np_2020_3.pdf |PDF}} ​                                               | 
-| **SIN-NP-2018/​1** ​ | Přijímání členů klubu Sincoolka ​              ​| 1. 1. 2018    |            | {{ :​verejne:​predpisy:​np_2018-01_prijimani_clenu_klubu_sincoolka.pdf |PDF}} ​               +| **SIN-NP-2020/​2** ​        | Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem ​        | 23. 3. 2020   ​| ​             | {{ :​verejne:​predpisy:​sin_np_2020_2_opatreni_ke_snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf |PDF}} ​ | 
-| **SIN-NP-2016/​1** ​ | Pravidla pro nakládání s reklamními předměty ​ | 20. 12. 2016  |            | {{ :​verejne:​predpisy:​np_2016-01_pravidla_pr.pdf |PDF}} ​                                   |+| <​del>​SIN-NP-2020/​1</​del> ​ | <​del>​Snížení rizika nákazy koronavirem</​del> ​         | 10. 3. 2020   | 22. 3. 2020  | {{ :​verejne:​predpisy:​SIN_NP_2020_1_Snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf|PDF}} ​              
 +| **SIN-NP-2019/​1** ​        ​| Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje ​          ​| 15. 7. 2019   ​| ​             | {{ :​verejne:​predpisy:​sin_np_2019_1_pravidla_pro_uzivani_dvora_sinkuleho_koleje.pdf|PDF}} ​    ​
 +| **SIN-NP-2018/​2** ​        ​| Pravidla pořádání klubových akcí                      | 23. 9. 2018   ​| ​             | {{ :​verejne:​predpisy:​np_2018-02_pravidla_poradani_klubovych_akci.pdf |PDF}} ​                 
 +| **SIN-NP-2018/​1** ​        ​| Přijímání členů klubu Sincoolka ​                      ​| 1. 1. 2018    |              | {{ :​verejne:​predpisy:​np_2018-01_prijimani_clenu_klubu_sincoolka.pdf |PDF}} ​                  ​
 +| **SIN-NP-2016/​1** ​        ​| Pravidla pro nakládání s reklamními předměty ​         | 20. 12. 2016  |              | {{ :​verejne:​predpisy:​np_2016-01_pravidla_pr.pdf |PDF}} ​                                      ​|
  
  
Řádek 43: Řádek 63:
 | **Pravidla pro užívání dvora na Dejvické koleji** ​                    | 17. 5. 2017  |              | {{ :​verejne:​predpisy:​pravidla_dvur_dej_2017.pdf |PDF}} ​ | | **Pravidla pro užívání dvora na Dejvické koleji** ​                    | 17. 5. 2017  |              | {{ :​verejne:​predpisy:​pravidla_dvur_dej_2017.pdf |PDF}} ​ |
 | **Pravidla pro úschovu kol**                                          | 18. 1. 2017  |              | {{ :​verejne:​predpisy:​pravidla_kolarna_2017.pdf |PDF}} ​  | | **Pravidla pro úschovu kol**                                          | 18. 1. 2017  |              | {{ :​verejne:​predpisy:​pravidla_kolarna_2017.pdf |PDF}} ​  |
-| Pravidla pro užívání dvora pro obyvatele Sinkuleho a Dejvické koleje ​ | 13. 6. 2014  | 14. 7. 2019  | {{ :​verejne:​predpisy:​pravidla_dvur_2014_jm.pdf |PDF}} ​  |+<del>Pravidla pro užívání dvora pro obyvatele Sinkuleho a Dejvické koleje</​del> ​ | 13. 6. 2014  | 14. 7. 2019  | <del>{{ :​verejne:​predpisy:​pravidla_dvur_2014_jm.pdf |PDF}}</​del> ​  |
  
  • verejne/predpisy.1569507730.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)