verejne:predpisy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:predpisy [08.04.2020 12:36] – [Interní předpisy] oddělení platných a neplatných předpisů Pavel Valachverejne:predpisy [15.05.2023 02:00] (aktuální) – [Tabulka] Vojtěch Kříž
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pravidla členství ===== ===== Pravidla členství =====
  
-Podmínky vstupu do klubu a členské příspěvky jsou vysvětleny v sekci [[verejne:clenstvi|]] na základě {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |Členského řádu}}, [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|Stanov SU ČVUT]], případně souvisejících usnesení a předpisů.+Podmínky vstupu do klubu a členské příspěvky jsou vysvětleny v sekci [[verejne:clenstvi|]] na základě {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |Členského řádu}}, [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://su.cvut.cz/cs/stanovy|Stanov SU ČVUT]], případně souvisejících usnesení a předpisů.
  
-Vstupem do klubu Sincoolka se člen zavazuje k dodržování [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|stanov]] a [[https://su.cvut.cz/cs/node/87/212553|předpisů Studentské unie ČVUT]], [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|stanov]] a předpisů Klubu Sincoolka, mezi něž patří také {{:verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf|Pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka}}.+Vstupem do klubu Sincoolka se člen zavazuje k dodržování [[https://su.cvut.cz/cs/stanovy|stanov]] a [[https://su.cvut.cz/cs/dokumenty|předpisů Studentské unie ČVUT]], [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|stanov]] a předpisů Klubu Sincoolka, mezi něž patří také {{:verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf|Pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka}}.
  
 ===== Stanovy ===== ===== Stanovy =====
  
-[[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|Stanovy Studentské unie ČVUT (PDF)]]+[[https://su.cvut.cz/cs/stanovy|Stanovy Studentské unie ČVUT (PDF)]]
  
-[[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1713|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]]+[[https://wiki.su.cvut.cz/_media/group/dokumenty/stanovy/kolejni_kluby/stanovy_klubu_sincoolka.pdf|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]]
  
 ===== Interní předpisy ===== ===== Interní předpisy =====
Řádek 19: Řádek 19:
 ==== Platné předpisy ==== ==== Platné předpisy ====
  
-^ Označení předpisu  ^ Název předpisu                                    Platný od    | Platný do     Stažení                                                                                                                                                                                                                                                                        +^ Označení předpisu  ^ Název předpisu                                                                                                 Účinný od    | Platný do  Přílohy                                                                                                                                                                                                   
-| **SIN-IP-2019/2**  | Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka       | 24.9.2019    |               | {{ :verejne:predpisy:ip_pravidla_kamerovych_systemu_2019_2.pdf |PDF}}  |                                                                                                                                                                                                         | +| **SIN-IP-2022/1**  | {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2022_1.pdf |Členský řád}}                                                  | 14. 1. 2023  |            |                                                                                                                                                                                                         |   
-| **SIN-IP-2019/1**  | Organizační řád                                   | 20.1.2019    |               | {{ :verejne:predpisy:ip_organizacni_rad_sin_2019_1.pdf |PDF}}          |                                                                                                                                                                                                         | +| **SIN-IP-2019/2**  | {{ :verejne:predpisy:ip_pravidla_kamerovych_systemu_2019_2.pdf |Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka}}  | 24.9.2019    |            |                                                                                                                                                                                                         |   
-| **SIN-IP-2018/5**  | Členský řád                                       | 1. 7. 2018                 | {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |PDF}}                  {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5_priloha_1.pdf |příloha 1}}                                                                                                                                   +| **SIN-IP-2019/1**  | {{ :verejne:predpisy:ip_organizacni_rad_sin_2019_1.pdf |Organizační řád}}                                      20.1.2019    |            |                                                                                                                                                                                                           
-| **SIN-IP-2018/3**  | Provozní řád sauny                                | 18. 3. 2018  |               | {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018.pdf |PDF}}                       | {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}\\ {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018_priloha_3.pdf |příloha 3}}  | +| **SIN-IP-2018/3**  | {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018.pdf |Provozní řád sauny}}                                                | 18. 3. 2018  |            | {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}\\ {{ :verejne:predpisy:ip_sauna_cz_2018_priloha_3.pdf |příloha 3}}  |   
-| **SIN-IP-2018/2**  | Provozní řád posilovny                            | 1. 4. 2018                 | {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2018.pdf |PDF}}               | {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}                                                     | +| **SIN-IP-2018/2**  | {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2018.pdf |Provozní řád posilovny}}                                    | 1. 4. 2018              | {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_1.pdf |příloha 1}}\\ {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2018_priloha_2.pdf |příloha 2}}                                                     |   
-| **SIN-IP-2018/1**  | Provozní řád multimediální místnosti              | 18. 2. 2018  |               | {{ :verejne:predpisy:rad_mm_cz_2018.pdf |PDF}}                         |                                                                                                                                                                                                         | +| **SIN-IP-2018/1**  | {{ :verejne:predpisy:rad_mm_cz_2018.pdf |Provozní řád multimediální místnosti}}                                | 18. 2. 2018  |            |                                                                                                                                                                                                         |   
-| **SIN-IP-2017/4**  | Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka           | 1. 1. 2018                 | {{ :verejne:predpisy:ip_cerpani_penez_sin_2017.pdf |PDF}}              |                                                                                                                                                                                                         | +| **SIN-IP-2017/4**  | {{ :verejne:predpisy:ip_cerpani_penez_sin_2017.pdf |Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka}}                  | 1. 1. 2018              |                                                                                                                                                                                                         |   
-| **SIN-IP-2017/3**  | Pravidla užívání počítačové sítě klubu Sincoolka  | 1. 1. 2018                 {{ :verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf |PDF}}                                                                                                                                                                                                                       +| **SIN-IP-2017/3**  | {{ :verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf |Pravidla užívání počítačové sítě klubu Sincoolka}}          | 1. 1. 2018                                                                                                                                                                                                                        
-| **SIN-IP-2017/1**  | Správce deskových her a sportovního vybavení      | 2. 3. 2017                 {{ :verejne:predpisy:ip_hry_2017.pdf |PDF}}                            |                                                                                                                                                                                                         +| **SIN-IP-2017/1**  | {{ :verejne:predpisy:ip_hry_2017.pdf |Správce deskových her a sportovního vybavení}}                           | 2. 3. 2017                                                                                                                                                                                                                        
-| **SIN-IP-2016/2**  | Volební řád klubu Sincoolka                       | 1. 1. 2017                 | {{ :verejne:predpisy:ip_volebni_rad_cz_2016.pdf |PDF}}                 |                                                                                                                                                                                                         | +| **SIN-IP-2016/2**  | {{ :verejne:predpisy:ip_volebni_rad_cz_2016.pdf |Volební řád klubu Sincoolka}}                                 | 1. 1. 2017              |                                                                                                                                                                                                         |   
-| **SIN-IP-2016/1**  | Jednací řád klubu Sincoolka                       | 1. 1. 2017                 | {{ :verejne:predpisy:ip_jednaci_rad_cz_2016.pdf |PDF}}                 |                                                                                                                                                                                                         |+| **SIN-IP-2016/1**  | {{ :verejne:predpisy:ip_jednaci_rad_cz_2016.pdf |Jednací řád klubu Sincoolka}}                                 | 1. 1. 2017              |                                                                                                                                                                                                         |   |
  
 ==== Již neplatné předpisy ==== ==== Již neplatné předpisy ====
  
-^ Označení předpisu  ^ Název předpisu                                    | Platný od    | Platný do     | Stažení                                                                |                                                                                                                                                                                                         | +<hidden Klepnutím zobrazíte skryjete>
-| SIN-IP-2018/4      | Členský řád                                       | -            | -                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | +
-| SIN-IP-2017/     | Provozní řád posilovny                            | 1. 1. 2018   | 31. 3. 2018   | {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2017.pdf |PDF}}                                                                                                                                                                                                                       | +
-| SIN-IP-2017/     | Členství v klubu Sincoolka                        | 1. 1. 2018   | 1. 7. 2018    | {{ :verejne:predpisy:ip_clenstvi_v_klubu_2017.pdf |PDF}}                                                                                                                                                                                                                       | +
-| SIN-IP-2015/     | Provozní řád multimediální místnosti              | 3. 11. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :verejne:predpisy:rad_mm_cz_2015.pdf |PDF}}                                                                                                                                                                                                                                 | +
-| SIN-IP-2015/     | Jednací řád klubu Sincoolka                       | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2016  | {{ :verejne:predpisy:ip_jednaci_rad_cz_2015.pdf |PDF}}                                                                                                                                                                                                                         | +
-| SIN-IP-2015/     | Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka           | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :verejne:predpisy:ip_cerpani_penez_cz_2015.pdf |PDF}}                                                                                                                                                                                                                       | +
-| SIN-IP-2014/     | Volební řád klubu Sincoolka                       | 17. 2. 2014  | 31. 12. 2016  | {{ :verejne:predpisy:ip_volebni_rad_cz_2014.pdf |PDF}}                                                                                                                                                                                                                         |+
  
 +^ Označení předpisu  ^ Název předpisu                           | Platný od    | Platný do     | Stažení                                                                                                                           |
 +| SIN-IP-2018/     | Členský řád                              | 1. 7. 2018   | 14. 1. 2023   | {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |dokument}} {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5_priloha_1.pdf |příloha 1}}  |
 +| SIN-IP-2017/     | Provozní řád posilovny                   | 1. 1. 2018   | 31. 3. 2018   | {{ :verejne:predpisy:ip_rad_posilovny_cz_2017.pdf |PDF}}                                                                          |
 +| SIN-IP-2017/     | Členství v klubu Sincoolka               | 1. 1. 2018   | 1. 7. 2018    | {{ :verejne:predpisy:ip_clenstvi_v_klubu_2017.pdf |PDF}}                                                                          |
 +| SIN-IP-2015/     | Provozní řád multimediální místnosti     | 3. 11. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :verejne:predpisy:rad_mm_cz_2015.pdf |PDF}}                                                                                    |
 +| SIN-IP-2015/     | Jednací řád klubu Sincoolka              | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2016  | {{ :verejne:predpisy:ip_jednaci_rad_cz_2015.pdf |PDF}}                                                                            |
 +| SIN-IP-2015/     | Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka  | 23. 9. 2015  | 31. 12. 2017  | {{ :verejne:predpisy:ip_cerpani_penez_cz_2015.pdf |PDF}}                                                                          |
 +| SIN-IP-2014/     | Volební řád klubu Sincoolka              | 17. 2. 2014  | 31. 12. 2016  | {{ :verejne:predpisy:ip_volebni_rad_cz_2014.pdf |PDF}}                                                                            |
 +</hidden>
 ===== Nařízení Předsedy ===== ===== Nařízení Předsedy =====
  
-^ Označení předpisu  ^ Název předpisu                                | Platný od     | Platný do  | Stažení                                                                                   +^ Označení předpisu         ^ Název předpisu                                        | Platný od     | Platný do    | Stažení                                                                                      
-| **SIN-NP-2020/2**  | Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem   | 23. 3. 2020              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_2_opatreni_ke_snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf |PDF}} +| **SIN-NP-2021/6**         | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 2. 6. 2021    |              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2021_6.pdf |PDF}}                                                | 
-| <del>SIN-NP-2020/1</del>  | <del>Snížení rizika nákazy koronavirem</del>   | 10. 3. 2020   | 22. 3. 2020           | {{ :verejne:predpisy:SIN_NP_2020_1_Snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf|PDF}}  +**SIN-NP-2020/4**         | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 6. 7. 2020    |              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_4.pdf |PDF}}                                                | 
-| **SIN-NP-2019/1**  | Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje   | 15. 7. 2019              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2019_1_pravidla_pro_uzivani_dvora_sinkuleho_koleje.pdf|PDF}}  +| **SIN-NP-2020/3**         | Postup vrácení členských příspěvků                    | 20. 4. 2020                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_3.pdf |PDF}}                                                | 
-| **SIN-NP-2018/2**  | Pravidla pořádání klubových akcí              | 23. 9. 2018              | {{ :verejne:predpisy:np_2018-02_pravidla_poradani_klubovych_akci.pdf |PDF}}               +| **SIN-NP-2020/2**         | Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem         | 23. 3. 2020                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_2_opatreni_ke_snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf |PDF}} 
-| **SIN-NP-2018/1**  | Přijímání členů klubu Sincoolka               | 1. 1. 2018    |            | {{ :verejne:predpisy:np_2018-01_prijimani_clenu_klubu_sincoolka.pdf |PDF}}                +| <del>SIN-NP-2020/1</del>  | <del>Snížení rizika nákazy koronavirem</del>          | 10. 3. 2020   | 22. 3. 2020  | {{ :verejne:predpisy:SIN_NP_2020_1_Snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf|PDF}}               
-| **SIN-NP-2016/1**  | Pravidla pro nakládání s reklamními předměty  | 20. 12. 2016  |            | {{ :verejne:predpisy:np_2016-01_pravidla_pr.pdf |PDF}}                                    |+| **SIN-NP-2019/1**         | Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje           | 15. 7. 2019                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2019_1_pravidla_pro_uzivani_dvora_sinkuleho_koleje.pdf|PDF}}     
 +| **SIN-NP-2018/2**         | Pravidla pořádání klubových akcí                      | 23. 9. 2018                | {{ :verejne:predpisy:np_2018-02_pravidla_poradani_klubovych_akci.pdf |PDF}}                  
 +| **SIN-NP-2018/1**         | Přijímání členů klubu Sincoolka                       | 1. 1. 2018    |              | {{ :verejne:predpisy:np_2018-01_prijimani_clenu_klubu_sincoolka.pdf |PDF}}                   
 +| **SIN-NP-2016/1**         | Pravidla pro nakládání s reklamními předměty          | 20. 12. 2016  |              | {{ :verejne:predpisy:np_2016-01_pravidla_pr.pdf |PDF}}                                       |
  
  
 ===== Další pravidla a předpisy ===== ===== Další pravidla a předpisy =====
  
-^ Název předpisu                                                        ^ Platný od    ^ Platný do    ^ Stažení                                                 +^ Název předpisu                                                                   ^ Platný od    ^ Platný do    ^ Stažení                                                            
-| **Pravidla pro užívání dvora na Dejvické koleji**                     | 17. 5. 2017  |              | {{ :verejne:predpisy:pravidla_dvur_dej_2017.pdf |PDF}} +| **Pravidla užívání zahrady Dejvické koleje**                                     | 10. 5. 2023  |              | {{ :verejne:predpisy:pravidla_zahrada_dej_2023.pdf |PDF}}          | 
-| **Pravidla pro úschovu kol**                                          | 18. 1. 2017  |              | {{ :verejne:predpisy:pravidla_kolarna_2017.pdf |PDF}}   +| <del>Pravidla pro užívání dvora na Dejvické koleji</del>                         | 17. 5. 2017  | 10. 5. 2023  <del>{{ :verejne:predpisy:pravidla_dvur_dej_2017.pdf |PDF}}</del>  | 
-| Pravidla pro užívání dvora pro obyvatele Sinkuleho a Dejvické koleje  | 13. 6. 2014  | 14. 7. 2019  | {{ :verejne:predpisy:pravidla_dvur_2014_jm.pdf |PDF}}   |+| **Pravidla pro úschovu kol**                                                     | 18. 1. 2017  |              | {{ :verejne:predpisy:pravidla_kolarna_2017.pdf |PDF}}              
 +<del>Pravidla pro užívání dvora pro obyvatele Sinkuleho a Dejvické koleje</del>  | 13. 6. 2014  | 14. 7. 2019  | <del>{{ :verejne:predpisy:pravidla_dvur_2014_jm.pdf |PDF}}</del>   |
  
  • verejne/predpisy.1586349385.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)