verejne:predpisy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:predpisy [02.06.2020 15:18]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
verejne:predpisy [03.06.2021 14:46] (aktuální)
Pavel Valach [Nařízení Předsedy]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pravidla členství ===== ===== Pravidla členství =====
  
-Podmínky vstupu do klubu a členské příspěvky jsou vysvětleny v sekci [[verejne:clenstvi|]] na základě {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |Členského řádu}}, [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|Stanov SU ČVUT]], případně souvisejících usnesení a předpisů.+Podmínky vstupu do klubu a členské příspěvky jsou vysvětleny v sekci [[verejne:clenstvi|]] na základě {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |Členského řádu}}, [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|Stanov SU ČVUT]], případně souvisejících usnesení a předpisů.
  
-Vstupem do klubu Sincoolka se člen zavazuje k dodržování [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|stanov]] a [[https://su.cvut.cz/cs/node/87/212553|předpisů Studentské unie ČVUT]], [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|stanov]] a předpisů Klubu Sincoolka, mezi něž patří také {{:verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf|Pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka}}.+Vstupem do klubu Sincoolka se člen zavazuje k dodržování [[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|stanov]] a [[https://su.cvut.cz/cs/node/87/212553|předpisů Studentské unie ČVUT]], [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|stanov]] a předpisů Klubu Sincoolka, mezi něž patří také {{:verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf|Pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka}}.
  
 ===== Stanovy ===== ===== Stanovy =====
  
-[[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|Stanovy Studentské unie ČVUT (PDF)]]+[[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|Stanovy Studentské unie ČVUT (PDF)]]
  
 [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1713|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]] [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1713|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]]
Řádek 47: Řádek 47:
 ===== Nařízení Předsedy ===== ===== Nařízení Předsedy =====
  
-^ Označení předpisu  ^ Název předpisu                                | Platný od     | Platný do  | Stažení                                                                                   +^ Označení předpisu         ^ Název předpisu                                        | Platný od     | Platný do    | Stažení                                                                                      | 
-| **SIN-NP-2020/3**  | Postup vrácení členských příspěvků   | 20. 4. 2020              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_3.pdf |PDF}}  +| **SIN-NP-2021/6**         | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 2. 6. 2021    |              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2021_6.pdf |PDF}}                                                
-| **SIN-NP-2020/2**  | Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem   | 23. 3. 2020              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_2_opatreni_ke_snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf |PDF}} +| **SIN-NP-2020/4**         | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 6. 7. 2020    |              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_4.pdf |PDF}}                                                | 
-| <del>SIN-NP-2020/1</del>  | <del>Snížení rizika nákazy koronavirem</del>   | 10. 3. 2020   | 22. 3. 2020           | {{ :verejne:predpisy:SIN_NP_2020_1_Snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf|PDF}}  +| **SIN-NP-2020/3**         | Postup vrácení členských příspěvků                    | 20. 4. 2020                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_3.pdf |PDF}}                                                
-| **SIN-NP-2019/1**  | Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje   | 15. 7. 2019              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2019_1_pravidla_pro_uzivani_dvora_sinkuleho_koleje.pdf|PDF}}  +| **SIN-NP-2020/2**         | Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem         | 23. 3. 2020                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_2_opatreni_ke_snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf |PDF}} 
-| **SIN-NP-2018/2**  | Pravidla pořádání klubových akcí              | 23. 9. 2018              | {{ :verejne:predpisy:np_2018-02_pravidla_poradani_klubovych_akci.pdf |PDF}}               +| <del>SIN-NP-2020/1</del>  | <del>Snížení rizika nákazy koronavirem</del>          | 10. 3. 2020   | 22. 3. 2020  | {{ :verejne:predpisy:SIN_NP_2020_1_Snizeni_rizika_nakazy_koronavirem.pdf|PDF}}               
-| **SIN-NP-2018/1**  | Přijímání členů klubu Sincoolka               | 1. 1. 2018    |            | {{ :verejne:predpisy:np_2018-01_prijimani_clenu_klubu_sincoolka.pdf |PDF}}                +| **SIN-NP-2019/1**         | Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje           | 15. 7. 2019                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2019_1_pravidla_pro_uzivani_dvora_sinkuleho_koleje.pdf|PDF}}     
-| **SIN-NP-2016/1**  | Pravidla pro nakládání s reklamními předměty  | 20. 12. 2016  |            | {{ :verejne:predpisy:np_2016-01_pravidla_pr.pdf |PDF}}                                    |+| **SIN-NP-2018/2**         | Pravidla pořádání klubových akcí                      | 23. 9. 2018                | {{ :verejne:predpisy:np_2018-02_pravidla_poradani_klubovych_akci.pdf |PDF}}                  
 +| **SIN-NP-2018/1**         | Přijímání členů klubu Sincoolka                       | 1. 1. 2018    |              | {{ :verejne:predpisy:np_2018-01_prijimani_clenu_klubu_sincoolka.pdf |PDF}}                   
 +| **SIN-NP-2016/1**         | Pravidla pro nakládání s reklamními předměty          | 20. 12. 2016  |              | {{ :verejne:predpisy:np_2016-01_pravidla_pr.pdf |PDF}}                                       |
  
  
  • verejne/predpisy.1591111127.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • autor: 127.0.0.1