verejne:predpisy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:predpisy [05.07.2020 11:45]
Pavel Valach [Tabulka] přidáno nařízení SIN-NP-2020/4
verejne:predpisy [03.06.2021 14:46] (aktuální)
Pavel Valach [Nařízení Předsedy]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Pravidla členství ===== ===== Pravidla členství =====
  
-Podmínky vstupu do klubu a členské příspěvky jsou vysvětleny v sekci [[verejne:clenstvi|]] na základě {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |Členského řádu}}, [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|Stanov SU ČVUT]], případně souvisejících usnesení a předpisů.+Podmínky vstupu do klubu a členské příspěvky jsou vysvětleny v sekci [[verejne:clenstvi|]] na základě {{ :verejne:predpisy:ip_clensky_rad_2018_5.pdf |Členského řádu}}, [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|Stanov SU ČVUT]], případně souvisejících usnesení a předpisů.
  
-Vstupem do klubu Sincoolka se člen zavazuje k dodržování [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|stanov]] a [[https://su.cvut.cz/cs/node/87/212553|předpisů Studentské unie ČVUT]], [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|stanov]] a předpisů Klubu Sincoolka, mezi něž patří také {{:verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf|Pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka}}.+Vstupem do klubu Sincoolka se člen zavazuje k dodržování [[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|stanov]] a [[https://su.cvut.cz/cs/node/87/212553|předpisů Studentské unie ČVUT]], [[https://www.sin.cvut.cz/sites/default/files/dokumenty/stanovy-sincoolka-2016_platne-od-20170101.pdf|stanov]] a předpisů Klubu Sincoolka, mezi něž patří také {{:verejne:predpisy:ip_pravidla_site_cz_2017.pdf|Pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka}}.
  
 ===== Stanovy ===== ===== Stanovy =====
  
-[[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1478|Stanovy Studentské unie ČVUT (PDF)]]+[[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|Stanovy Studentské unie ČVUT (PDF)]]
  
 [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1713|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]] [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1713|Stanovy klubu Sincoolka (PDF)]]
Řádek 48: Řádek 48:
  
 ^ Označení předpisu         ^ Název předpisu                                        | Platný od     | Platný do    | Stažení                                                                                      | ^ Označení předpisu         ^ Název předpisu                                        | Platný od     | Platný do    | Stažení                                                                                      |
 +| **SIN-NP-2021/6**         | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 2. 6. 2021    |              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2021_6.pdf |PDF}}                                                |
 | **SIN-NP-2020/4**         | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 6. 7. 2020    |              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_4.pdf |PDF}}                                                | | **SIN-NP-2020/4**         | Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi  | 6. 7. 2020    |              | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_4.pdf |PDF}}                                                |
 | **SIN-NP-2020/3**         | Postup vrácení členských příspěvků                    | 20. 4. 2020                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_3.pdf |PDF}}                                                | | **SIN-NP-2020/3**         | Postup vrácení členských příspěvků                    | 20. 4. 2020                | {{ :verejne:predpisy:sin_np_2020_3.pdf |PDF}}                                                |
  • verejne/predpisy.1593949546.txt.gz
  • Poslední úprava: 05.07.2020 11:45
  • autor: Pavel Valach