Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:sit:cert [05.11.2019 20:19] – [Certifikáty - ověření identity naší sítě] Pavel Valachverejne:sit:cert [23.10.2021 18:12] (aktuální) – [Certifikáty – ověření identity naší sítě] Pavel Valach
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Certifikáty ověření identity naší sítě ======+====== Certifikáty – ověření identity naší sítě ======
  
-Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie.+Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru pro Wi-Fi a kabelové připojení nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie.
  
 **CA certifikáty:** \\ **CA certifikáty:** \\
-[[https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-3-crt-crl.html|TERENA SSL CA 3, DigiCert Assured ID Root CA]]+[[https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html|CESNET – Certifikační autority pro serverové certifikáty]]
  
-**RADIUS certifikát:** \\ +**AAA Certificate Services (kořenový certifikát CA)** \\ 
-[[https://tcs.cesnet.cz/certificate/download/1571734980|radius.sin.cvut.cz]] (odkaz na CESNET)+Otisk SHA1 – D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49 \\ 
 +Otisk SHA256 –  D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
  
-//Kryptografický otisk certifikátu RADIUS serveru: (od 5listopadu 2019)// \\ +**radius.sin.cvut.cz** – [[https://tcs.cesnet.cz/certificate/download-pem/1634915845|formát PEM]] \\ 
-SHA1 -- 99:1E:04:9F:4B:1A:96:16:E1:62:FA:CC:0F:CB:ED:56:46:EB:67:DC \\ +Otisk SHA1 - 60:2F:BD:92:F8:DF:33:63:F7:BE:18:2B:78:AC:14:98:43:4D:1C:AD \\ 
-SHA256 -- ED:A1:2E:93:72:E5:A2:7A:8D:C0:E2:4A:CD:B1:7C:3C:0D:C0:3B:78:12:5A:04:26:7A:E7:C5:C4:4B:5B:7B:2B +Otisk SHA256 - FD:67:29:C1:F2:5C:A0:1D:25:AE:15:BB:74:03:D7:28:09:C5:5B:4F:4E:E4:A3:37:88:06:C4:42:93:CC:EA:3A
- +
-MD5 -- D9:95:EE:AF:F5:5D:F6:22:89:49:88:D8:BF:80:7B:11+
  
 ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) ===== ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) =====
Řádek 19: Řádek 18:
 Pro stažení na počítači klikněte pravým tlačítkem a zvolte **Uložit odkaz jako...** / **Uložit cíl jako...** Pro stažení na počítači klikněte pravým tlačítkem a zvolte **Uložit odkaz jako...** / **Uložit cíl jako...**
  
-{{ :verejne:sit:digicert_assured_id_root_ca.pem.crt |DigiCert Assured ID Root CA - formát PEM}} \\ +{{ :verejne:sit:aaa_certificate_services.pem.crt |AAA Certificate Services - formát PEM}}
-{{ :verejne:sit:digicert_assured_id_root_ca.der.crt |DigiCert Assured ID Root CA - formát DER}}+
  
 ===== Stažení a instalace v OS Android ===== ===== Stažení a instalace v OS Android =====
  
-Nejprve do Vašeho telefonu stáhněte tyto certifikáty. Mělo by stačit na ně kliknout v prohlížeči (doporučujeme integrovaný prohlížeč nebo Chrome), případně je stáhněte nejdříve v počítači (přes pravé tlačítko -> //Uložit odkaz jako...//) a přesuňte do telefonu nebo na SD kartu. +Nejprve do Vašeho telefonu stáhněte tyto certifikáty. Mělo by stačit na ně kliknout v prohlížeči (doporučujeme integrovaný prohlížeč nebo Chrome), případně je stáhněte nejdříve v počítači (přes pravé tlačítko -> //Uložit odkaz jako... / Stáhnout//) a přesuňte do telefonu nebo na SD kartu.
- +
-{{ :verejne:sit:digicert_assured_id_root_ca.pem.crt |DigiCert Assured ID Root CA - formát PEM}} \\ +
-{{ :verejne:sit:digicert_assured_id_root_ca.der.crt |DigiCert Assured ID Root CA - formát DER}}+
  
 +{{ :verejne:sit:aaa_certificate_services.pem.crt |AAA Certificate Services - formát PEM}}
  
 Poté, v závislosti na Vašem druhu Androidu, se může postup lišit. Zde je nejběžnější: Poté, v závislosti na Vašem druhu Androidu, se může postup lišit. Zde je nejběžnější:
Řádek 40: Řádek 36:
     * Potvrďte instalaci.     * Potvrďte instalaci.
   * Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.   * Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.
 +
 +Poté následujte zbytek návodu [[verejne:sit:wi-fi:android#S instalací certifikátů|pro nastavení Androida]].
  
 <note important> <note important>
 Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat. Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat.
 </note> </note>
  • verejne/sit/cert.1572985196.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)