Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:sit:cert [26.10.2020 11:58] – lets encrypt dočasný Pavel Valachverejne:sit:cert [23.10.2021 18:12] (aktuální) – [Certifikáty – ověření identity naší sítě] Pavel Valach
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Certifikáty ověření identity naší sítě ======+====== Certifikáty – ověření identity naší sítě ======
  
-<note important>Certifikáty Let's Encrypt jsou dočasným řešením vzniklé problémové situace. Až bude k dispozici permanentní nový certifikát, návod upravíme.</note> +Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru pro Wi-Fi a kabelové připojení nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie.
- +
-Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie.+
  
 **CA certifikáty:** \\ **CA certifikáty:** \\
-[[https://letsencrypt.org/certificates/#root-certificates|ISRG Root X1]]+[[https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html|CESNET – Certifikační autority pro serverové certifikáty]] 
 + 
 +**AAA Certificate Services (kořenový certifikát CA)** \\ 
 +Otisk SHA1 – D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49 \\ 
 +Otisk SHA256 –  D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4 
 + 
 +**radius.sin.cvut.cz** – [[https://tcs.cesnet.cz/certificate/download-pem/1634915845|formát PEM]] \\ 
 +Otisk SHA1 - 60:2F:BD:92:F8:DF:33:63:F7:BE:18:2B:78:AC:14:98:43:4D:1C:AD \\ 
 +Otisk SHA256 - FD:67:29:C1:F2:5C:A0:1D:25:AE:15:BB:74:03:D7:28:09:C5:5B:4F:4E:E4:A3:37:88:06:C4:42:93:CC:EA:3A
  
 ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) ===== ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) =====
Řádek 12: Řádek 18:
 Pro stažení na počítači klikněte pravým tlačítkem a zvolte **Uložit odkaz jako...** / **Uložit cíl jako...** Pro stažení na počítači klikněte pravým tlačítkem a zvolte **Uložit odkaz jako...** / **Uložit cíl jako...**
  
-{{ :verejne:sit:wi-fi:isrgrootx1.pem.crt |ISRG Root X1 - formát PEM}} \\ +{{ :verejne:sit:aaa_certificate_services.pem.crt |AAA Certificate Services - formát PEM}}
-{{ :verejne:sit:wi-fi:isrgrootx1.der.crt |ISRG Root X1 - formát DER}}+
  
 ===== Stažení a instalace v OS Android ===== ===== Stažení a instalace v OS Android =====
  
-Nejprve do Vašeho telefonu stáhněte tyto certifikáty. Mělo by stačit na ně kliknout v prohlížeči (doporučujeme integrovaný prohlížeč nebo Chrome), případně je stáhněte nejdříve v počítači (přes pravé tlačítko -> //Uložit odkaz jako...//) a přesuňte do telefonu nebo na SD kartu. +Nejprve do Vašeho telefonu stáhněte tyto certifikáty. Mělo by stačit na ně kliknout v prohlížeči (doporučujeme integrovaný prohlížeč nebo Chrome), případně je stáhněte nejdříve v počítači (přes pravé tlačítko -> //Uložit odkaz jako... / Stáhnout//) a přesuňte do telefonu nebo na SD kartu.
- +
-{{ :verejne:sit:wi-fi:isrgrootx1.pem.crt |ISRG Root X1 - formát PEM}} \\ +
-{{ :verejne:sit:wi-fi:isrgrootx1.der.crt |ISRG Root X1 - formát DER}}+
  
 +{{ :verejne:sit:aaa_certificate_services.pem.crt |AAA Certificate Services - formát PEM}}
  
 Poté, v závislosti na Vašem druhu Androidu, se může postup lišit. Zde je nejběžnější: Poté, v závislosti na Vašem druhu Androidu, se může postup lišit. Zde je nejběžnější:
Řádek 33: Řádek 36:
     * Potvrďte instalaci.     * Potvrďte instalaci.
   * Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.   * Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.
 +
 +Poté následujte zbytek návodu [[verejne:sit:wi-fi:android#S instalací certifikátů|pro nastavení Androida]].
  
 <note important> <note important>
 Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat. Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat.
 </note> </note>
  • verejne/sit/cert.1603713518.txt.gz
  • Poslední úprava: 26.10.2020 11:58
  • autor: Pavel Valach