Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:sit:cert [08.07.2018 15:23]
Pavel Valach [Stažení a instalace v OS Android]
verejne:sit:cert [23.10.2021 18:12] (aktuální)
Pavel Valach [Certifikáty – ověření identity naší sítě]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Certifikáty ověření identity naší sítě ======+====== Certifikáty – ověření identity naší sítě ======
  
-Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru:+Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru pro Wi-Fi a kabelové připojení nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie.
  
-[[https://tcs.cesnet.cz/certificate/download/1445704998|RADIUS certifikát (PEM)]] \\ +**CA certifikáty:** \\ 
-[[https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-3-crt-crl.html|CA certifikáty (TERENA SSL CA 3, DigiCert Assured ID Root CA)]]+[[https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html|CESNET – Certifikační autority pro serverové certifikáty]]
  
-//Kryptografický otisk certifikátu:// ‎CC:77:A0:85:88:CA:0C:F8:89:15:28:FB:3B:1D:70:B2:CA:10:B3:8D+**AAA Certificate Services (kořenový certifikát CA)** \\ 
 +Otisk SHA1 – D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49 \\ 
 +Otisk SHA256 –  D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
  
-===== Stažení a instalace v OS Android =====+**radius.sin.cvut.cz** – [[https://tcs.cesnet.cz/certificate/download-pem/1634915845|formát PEM]] \\ 
 +Otisk SHA1 - 60:2F:BD:92:F8:DF:33:63:F7:BE:18:2B:78:AC:14:98:43:4D:1C:AD \\ 
 +Otisk SHA256 - FD:67:29:C1:F2:5C:A0:1D:25:AE:15:BB:74:03:D7:28:09:C5:5B:4F:4E:E4:A3:37:88:06:C4:42:93:CC:EA:3A
  
-Nejprve do Vašeho telefonu stáhněte tyto certifikáty. Mělo by stačit na ně kliknout v prohlížeči (doporučujeme integrovaný prohlížeč nebo Chrome), ípadně je stáhněte nejdříve v počítači (přes pravé tlačítko -> //Uložit odkaz jako...//a přesuňte do telefonu nebo na SD kartu.+===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) =====
  
-{{ :verejne:sit:digicert_assured_id_root_ca.pem.crt |DigiCert Assured ID Root CA - formát PEM}} \\ +Pro stažení na počítači klikněte pravým tlačítkem a zvolte **Uložit odkaz jako...** / **Uložit cíl jako...**
-{{ :verejne:sit:digicert_assured_id_root_ca.der.crt |DigiCert Assured ID Root CA - formát DER}}+
  
 +{{ :verejne:sit:aaa_certificate_services.pem.crt |AAA Certificate Services - formát PEM}}
 +
 +===== Stažení a instalace v OS Android =====
 +
 +Nejprve do Vašeho telefonu stáhněte tyto certifikáty. Mělo by stačit na ně kliknout v prohlížeči (doporučujeme integrovaný prohlížeč nebo Chrome), případně je stáhněte nejdříve v počítači (přes pravé tlačítko -> //Uložit odkaz jako... / Stáhnout//) a přesuňte do telefonu nebo na SD kartu.
 +
 +{{ :verejne:sit:aaa_certificate_services.pem.crt |AAA Certificate Services - formát PEM}}
  
 Poté, v závislosti na Vašem druhu Androidu, se může postup lišit. Zde je nejběžnější: Poté, v závislosti na Vašem druhu Androidu, se může postup lišit. Zde je nejběžnější:
Řádek 25: Řádek 35:
     * Jako účel certifikátu (lze-li vybrat) zvolte Wi-Fi.     * Jako účel certifikátu (lze-li vybrat) zvolte Wi-Fi.
     * Potvrďte instalaci.     * Potvrďte instalaci.
 +  * Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.
 +
 +Poté následujte zbytek návodu [[verejne:sit:wi-fi:android#S instalací certifikátů|pro nastavení Androida]].
 +
 +<note important>
 +Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat.
 +</note>
  • verejne/sit/cert.1531063408.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)