Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:sit:cert [12.12.2018 12:25]
Pavel Valach [Certifikáty - ověření identity naší sítě]
verejne:sit:cert [05.11.2019 21:19] (aktuální)
Pavel Valach [Certifikáty - ověření identity naší sítě]
Řádek 7: Řádek 7:
  
 **RADIUS certifikát:​** \\ **RADIUS certifikát:​** \\
-[[https://​tcs.cesnet.cz/​certificate/​download/​1540565839|radius.sin.cvut.cz]] (odkaz na CESNET)+[[https://​tcs.cesnet.cz/​certificate/​download/​1571734980|radius.sin.cvut.cz]] (odkaz na CESNET)
  
-//​Kryptografický otisk certifikátu RADIUS serveru:// \\ +//​Kryptografický otisk certifikátu RADIUS serveru: ​(od 5. listopadu 2019)// \\ 
-SHA1: 9B 72 81 39 25 A9 0D 1C BC B7 7B 98 BE 92 32 C7 FC 4D EA B6 \\ +SHA1 -- 99:​1E:​04:​9F:​4B:​1A:​96:​16:​E1:​62:​FA:​CC:​0F:​CB:​ED:​56:​46:​EB:​67:​DC \\ 
-MD5: 1D BF 76 05 02 52 29 AB E1 81 54 80 AE 23 A6 CF+SHA256 -- ED:A1:2E:93:72:​E5:​A2:​7A:​8D:​C0:​E2:​4A:​CD:​B1:​7C:​3C:​0D:​C0:​3B:​78:​12:​5A:​04:​26:​7A:​E7:​C5:​C4:​4B:​5B:​7B:2B 
 + 
 +MD5 -- D9:​95:​EE:​AF:​F5:​5D:​F6:​22:​89:​49:​88:​D8:BF:80:7B:11
  
 ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) ===== ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) =====