Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:sit:cert [01.12.2020 21:04]
Pavel Valach upraven certifikát RADIUS serveru
verejne:sit:cert [23.10.2021 18:12] (aktuální)
Pavel Valach [Certifikáty – ověření identity naší sítě]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Certifikáty ověření identity naší sítě ======+====== Certifikáty – ověření identity naší sítě ======
  
 Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru pro Wi-Fi a kabelové připojení nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie. Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru pro Wi-Fi a kabelové připojení nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie.
Řádek 7: Řádek 7:
  
 **AAA Certificate Services (kořenový certifikát CA)** \\ **AAA Certificate Services (kořenový certifikát CA)** \\
-Otisk SHA1 – d1:eb:23:a4:6d:17:d6:8f:d9:25:64:c2:f1:f1:60:17:64:d8:e3:49 \\ +Otisk SHA1 – D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49 \\ 
-Otisk SHA256 –  d7:a7:a0:fb:5d:7e:27:31:d7:71:e9:48:4e:bc:de:f7:1d:5f:0c:3e:0a:29:48:78:2b:c8:3e:e0:ea:69:9e:f4+Otisk SHA256 –  D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
  
-**radius.sin.cvut.cz** – [[https://tcs.cesnet.cz/certificate/download-pem/1602865022|formát PEM]] \\ +**radius.sin.cvut.cz** – [[https://tcs.cesnet.cz/certificate/download-pem/1634915845|formát PEM]] \\ 
-Otisk SHA1 – 84:F2:30:06:E1:66:CF:33:08:75:EA:DA:6D:19:02:3F:7F:5F:A3:36\\ +Otisk SHA1 - 60:2F:BD:92:F8:DF:33:63:F7:BE:18:2B:78:AC:14:98:43:4D:1C:AD \\ 
-Otisk SHA256 – 64:C3:65:37:DC:AC:63:23:B5:19:F7:0D:87:67:69:1D:93:C0:E1:4A:81:A7:15:7B:42:40:44:53:75:47:C8:7D+Otisk SHA256 - FD:67:29:C1:F2:5C:A0:1D:25:AE:15:BB:74:03:D7:28:09:C5:5B:4F:4E:E4:A3:37:88:06:C4:42:93:CC:EA:3A
  
 ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) ===== ===== Lokální kopie certifikátů (připojujete-li se z registrační sítě) =====
Řádek 36: Řádek 36:
     * Potvrďte instalaci.     * Potvrďte instalaci.
   * Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.   * Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.
 +
 +Poté následujte zbytek návodu [[verejne:sit:wi-fi:android#S instalací certifikátů|pro nastavení Androida]].
  
 <note important> <note important>
 Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat. Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat.
 </note> </note>
  • verejne/sit/cert.1606856692.txt.gz
  • Poslední úprava: 01.12.2020 21:04
  • autor: Pavel Valach