verejne:usneseni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:usneseni [18.06.2020 20:07] – [Tabulka] Martin Květoňverejne:usneseni [30.08.2023 21:32] (aktuální) – [Tabulka] Vojtěch Kříž
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ====== Usnesení představenstva ====== ====== Usnesení představenstva ======
 +
 +===== 2023 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                  ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 30.08.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo program zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 08. 2023 v čase 19:13.                                                                                       | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo rozpočty na ZS 2023/24 v projednaném znění.                                                                                                                                      | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo rozpočet na zahajovací párty semestru ve výši 15 000,— Kč, jehož správcem určilo Róberta Janegu.                                                                                 | 5:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy jmenovat Ekaterinu Negovorinu do funkce vedoucí PR sekce.                                                                                                        | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy jmenovat Teréziu „Alex“ Majdovou do funkce správkyně posilovny.                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka projednalo seznam aktivních členů klubu Sincoolka a všem uvedeným udělilo aktivní členství na příští semestr.                                                                              | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 22.06.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo program zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 06. 2023 v čase 10:30.                                                                                       | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo zápis z předchozího zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 03. 05. 2023 v čase 23:29.                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo nové správce rozpočtů.                                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka projednalo záměr předsedy jmenovat Annu Motlovou do funkce správkyně LABu.                                                                                                                 | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo rozpočet pro nákup vyvýšených záhonů a příslušného vybavení včetně rostlin na zahrady Sinkuleho a Dejvické koleje ve výši 35 000,— Kč. Správcem rozpočtu určilo Vojtěcha Kříže.  | 6:5:0:   | Ano      |
 +| 03.05.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo program zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 02. 05. 2023 v čase 11:25.                                                                                       | 4:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo zápis z předchozího zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 10. 04. 2023 v čase 21:44.                                                                           | 4:3:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo zápisy z minulých zasedání ve zněních zaslaných do konference představenstva 14. 04. 2023 v čase 14:01.                                                                          | 4:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo návrh předsedy klubu Sincoolka jmenovat Róberta Janegu na pozici místopředsedy klubu Sincoolka.                                                                                  | 4:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka udělilo Romanu Královi aktivní členství na aktuální semestr.                                                                                                                               | 4:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo rozpočet pro nákup bazénu a jeho příslušenství ve výši 5 000,— Kč, jehož správcem určilo Miroslava Čápa.                                                                         | 4:4:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
 +| 06.04.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 5. 4. 2023 v čase 16:41.                                                                                           | 3:3:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis voleb do představenstva klubu na funkční období 2023-24.                                                                                                                   | 4:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje Adama Mitrengu na pozici předsedy klubu Sincoolka.                                                                                                                                | 4:3:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 05.04.2023 v čase 16:52.                                                                                   | 4:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nové správce rozpočtů.                                                                                                                                                           | 4:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup grilovaného selete do částky 15 000,— Kč.                                                                                                                                  | 4:4:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
 +| 16.02.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 16.2.2023 v čase 12:16.                                                                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 16.2.2023 v čase 20:41.                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje výroční zprávu klubu Sincoolka zaslanou do konference představenstva 16.2.2023 v 20:56.                                                                                          | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka uděluje aktivní členství správcům jednotlivých místností.                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje požadavek na vrácení členství.                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup multipressu do posilovny, správcem rozpočtu je M. Hála.                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje  návrh na udělení zasloužilého členství  dlouholetému členu P. Valachovi za jeho přínos pro klub Sincoolka.                                                                      | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje  návrh na udělení zasloužilého členství  dlouholetému členu J. Burdychovi za jeho přínos pro klub Sincoolka.                                                                     | 6:5:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
 +| 19.01.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 19.1.2023 v čase 12:28.                                                                                            | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 19.1.2023 v čase 12:28.                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na LS 2022/2023.                                                                                                                                                        | 6:6:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
 +
 +===== 2022 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 18.10.2022  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 20:26.                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:37.                                                                                                                            | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší na výši členských příspěvků dle podkladu zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2022/1 zaslaný do konference představenstva dne 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                           | 6:5:1:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh jmenování A.Mitrengu na pozici pokladníka klubu Sincoolka.                                                                                                                                                          | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet za ZS 2022/23.                                                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |
 +| 22.9.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 21.09.2022. V 15:30                                                                                                                                         | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 14.6. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 31.5. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Rozpočet ve výši 35 000 kč na sraz bývalých sincooláků. Správcem rozpočtu se stává M. Čáp.                                                                                                                                | 6:6:0:   |          |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka uděluje aktivní členství správcům jednotlivých místností.                                                                                                                                                                           | 6:5:0:   |          |
 +| 14.6.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 12.06.2022.                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup členství Extra pro PS5 za 2600 Kč ročně financovaného z rozpočtu MM.                                                                                                                                                | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se vyrovná s poškozenými členy v důsledku ztráty věcí z kufrárny.                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka vylučuje člena s UID 22863 z důvodu závažného porušení povinností správce kufrárny.                                                                                                                                                 | 6:5:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |
 +| 31.5.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 5. 2022.                                                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 3.4.2022.                                                                                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nových AP ve výši 71 000 Kč, správcem rozpočtu je Marcel Petráň.                                                                                                                                       | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup tonerů a papíru do tiskárny ve výši 21 000 Kč.                                                                                                                                                                      | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uspořádání srazu bývalých aktivních sincooláků.                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr uspořádat výjezdní zasedání na podzim 2022.                                                                                                                                                                         | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh plánu akcí na červen.                                                                                                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje //D.F. (UID 22863)// lhůtu 7 dní, tj. do 7.6.2022 aby se písemně vyjádřil na email predstavenstvo@sin.cvut.cz k podezření na rozprodej věcí uložených v kufrárně.                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka ukončuje aktivní členství v klubu dle organizačního řádu klubu Sincoolka (interní předpis SIN-IP-2019/1) dle §2 odst.6 //J.P. (UID 22862)// a //D.F. (UID 22863)// dle §3 odst.8 ke dni 30.3.2022.                                  | 7:7:0:   | Ano      |
 +| 30.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Novým předsedou se stává Miroslav Čáp                                                                                                                                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedu Kristinu Nakonechnu                                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy z předchozích dvou schůzí zaslané do konference představenstva 28.3.2022                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje ekonomickou činnost na provoz tiskárny zaslaného do konference představenstva 30. 03. 2022 v 21:40                                                                                                                        | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 14.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje možnost odpostuštění členství na základě žádosti členům zasaženým válkou na Ukrajině, s tím, že členům, kteří si již zažádali o odpuštění, je členství odpuštěno. Odpuštění se týká pouze základního a síťového členství  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje spojení základního a síťové členství pod základní členství. Souhlasí i se zvýšením členských příspěvků, ve shodě s ostatními kluby, maximální hranice se kterou souhlasíme je 1000 kč .                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 10.2.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10.                                                                                                                                         | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka odpouští členství výše jmenovaným členům.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vyhlášení voleb ve výše zmíněných termínech.                                                                                                                                                                              | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 250 000,- na nákup zbylých AP, dle návrhu zaslaného do konference představenstva Pavlem Valachem, správcem rozpočtu se  stává Marcel Petráň.                                                             | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | představenstvo klubu sincoolka schvaluje vrácení peněz klubu Buben, ve výši 260 000,-kč a vyčleňuje dannou částku v rozpočtu na další semestr. Převod částky bude proveden po předložení žádosti předsedou klubu Buben.                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na letní semestr 2022 ve výše zmíněné podobě.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +
 +
 +===== 2021 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 2.11.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje zasloužilé členství Ivaně Šetmaňukové a Martinovi Květoňovi.                                                                                                                                                                | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování vedoucí PR Denisu Křepelkovou.                                                                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování jako nového pokladníka klubu Daniela Králíka                                                                                                                                                                    | 5:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dodatečné udělení aktivního členství a vrácení příspěvku do klubu Denise Křepelkové.                                                                                                                                      | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje koupi pípy Lindr 40 z PR rozpočtu.                                                                                                                                                                                        | 5:3:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší pro změnu správce rozpočtu PR z Daniela Frnky na Daniela Králíka.                                                                                                                                                         | 5:4:0:   | Ano      |
 +| 11.10.2021  | Představenstvo klubu Sincoolka odvolává předsedu klubu Sincoolka, Jiřího Pakostu.                                                                                                                                                                                  | 7:5:1:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje do pozice předsedy klubu Jakuba Burdycha, UID 21424.                                                                                                                                                                       | 7:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedkyni Kristinu Nakonechnou, UID 21751.                                                                                                                                                                    | 7:5:0:   | Ano      |
 +| 30.9.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program představenstva 30.09.2021 v čase 19:21.                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění zápisu schůze z  17.08.2021 v čase 30.09.2021 19:23.                                                                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění pravidel bazénu 30.09.2021 v čase 19:28.                                                                                                                                                                            | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt nových AP vč. rozpočtu 250 000 Kč na nákup AP pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň. 30.09.2021 v čase 19:46                                                                               | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup podpory pro switche a stanovuje rozpočet 81 000 Kč pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň.\\ 30.09.2021 v čase 19:55                                                                          | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění příspěvku 30.09.2021 v čase 20:18                                                                                                                                                                               | 7:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt ps5, v ceně 16 500,- Kč, 30.09.2021 v čase 20:32                                                                                                                                                                  | 7:5:2:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2021/22. 30.09.2021 v čase 20:41                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +| 17.8.2021   | Schválení programu schůze a přidání bodu pravidla bazénu                                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Schválení zápisu s předchozí schůze                                                                                                                                                                                                                                | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Bazén pravidla. Hlasování o přijetí interního předpisu pro bazén                                                                                                                                                                                                   | 5:4:0:   | Ne       |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka neschvaluje úpravu organizačního řádu                                                                                                                                                                                               | 5:3:0:   | Ne       |
 +|             | Vracení příspěvků                                                                                                                                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Jmenování dodatečného pokladníka - Daniel Frnka                                                                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 1.8.2021    | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta                                                                                                                                                                                                                      | 4/6 hlasů  | Ano      |
 +|             | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych                                                                                                                                                                                                                     | 2/6 hlasů  | Ne       |
 +|             | Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka                                                                                                                                                                                                             | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.”                                                                                                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 +
  
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====
  
-^ Zasedání   ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                     ^ Hlasování  ^ Přijato +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                     ^ Hlasování  ^ Přijato 
-| 18.6.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 6. 2020 20:17                                                                                                                                     | 5:5:0:   | Ano      | +22.2.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 18:07                                                                                                                                   6:6.0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 ve znění poslaném do konference Představenstva dne 18.6.2020 v 19:41.                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 30. 12. 2020 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 19:15.                                                                                                             | 6:5:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje Adamu MItrengu na post předsedy klubu Sincoolka.                                                                                                                                                                     | 7:6:0:   | Ano      | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům.                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Adama Mitrengy na post místopředsedkyně Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                              | 7:6:0:   | ano      | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje přidání bodu: Schválení rozpočtu na LS 2021 do harmonogram schůze.                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                                                                         | 7:6:0:   | Ano      | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2021 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                         | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje připojení veškerých členů klubu Sincoolka včetně těch, kteří si zažádali o vrácení členského příspěvku v důsledku koronavirové krize, k akademické síti zdarma do začátku letních prázdnin, konkrétně do 5.7.2020.  | 7:7:0:   | Ano      | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 24.000,-kč na nákup nového receiveru a subwooferů do MM, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych.                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 27.000,-kč na nákup nových reproduktorů na párty, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych.                                                                                                        | 6:6:0:   | Ano      | 
-| 10.2.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10.2. 19:11.                                                                                                                                          | 6:6:0:   | Ano      | +| 30.12.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 30. 12. 2020 14:46.                                                                                                                                              |          | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 2. 2020 22:24.                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vrácení členských příspěvků členům, již zažádali skrz e-mail k dnešnímu datu 30.12.2020 o dodatečném vrácení členského příspěvku.                                                                                              |          | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2019/2020 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      | +| 29.10.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 10. 2020 9:32.                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům.                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      | +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zapůjčení switchů z klubu Buben dle podmínek a seznamu switchů, které byly zaslány do konference dne 29.10.2020.                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka na 2020/2021.                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |+| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vracení členských příspěvků v důsledku koronavirové krize podle podmínek zaslaných do konference dne 29.10.2020.                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| 22.9.2020    Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020 19:03.                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020.                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedený seznam vedoucí jednotlivých sekcí: PR sekce - Jakub Burdych, HR sekce - Jiří Kapoun, Vedoucí síťové sekce - Pavel Valach, Vedoucí sportovní sekce - Martin Květoň.                                          | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše uvedeným členům.                                                                                                                                                                    | 5:4:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2020/2021 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi switche ze Silicon Hillu ve výšce 42. 500,- kč, správcem rozpočtu se stal Martin Květoň.                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi nové klimatizace do serverovny ve výšce 40. 000,- kč, správcem rozpočtu se stala Ivana Šetmaňuková.                                                                                               | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| 18.6.2020   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 6. 2020 20:17                                                                                                                                     | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 ve znění poslaném do konference Představenstva dne 18.6.2020 v 19:41.                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje Adamu MItrengu na post předsedy klubu Sincoolka.                                                                                                                                                                     | 7:6:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Adama Mitrengy na post místopředsedkyně Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                              | 7:6:0:   | ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                                                                         | 7:6:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje připojení veškerých členů klubu Sincoolka včetně těch, kteří si zažádali o vrácení členského příspěvku v důsledku koronavirové krize, k akademické síti zdarma do začátku letních prázdnin, konkrétně do 5.7.2020.  | 7:7:0:   | Ano      | 
 +| :::         |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          | 
 +| 10.2.2020   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10.2. 19:11.                                                                                                                                          | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 2. 2020 22:24.                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2019/2020 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům.                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      | 
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka na 2020/2021.                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 =====2019===== =====2019=====
  
  • verejne/usneseni.1592510835.txt.gz
  • Poslední úprava: 18.06.2020 20:07
  • autor: Martin Květoň