verejne:usneseni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:usneseni [27.06.2019 09:59]
Kateřina Němcová [Tabulka]
verejne:usneseni [19.11.2021 19:44] (aktuální)
Jakub Burdych [Tabulka]
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Usnesení představenstva ====== ====== Usnesení představenstva ======
  
 +===== 2021 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                   ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 2.11.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                          | 5:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje zasloužilé členství Ivaně Šetmaňukové a Martinovi Květoňovi.                                                                                        | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                   | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování vedoucí PR Denisu Křepelkovou.                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování jako nového pokladníka klubu Daniela Králíka                                                                                            | 5:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dodatečné udělení aktivního členství a vrácení příspěvku do klubu Denise Křepelkové.                                                              | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje koupi pípy Lindr 40 z PR rozpočtu.                                                                                                                | 5:3:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší pro změnu správce rozpočtu PR z Daniela Frnky na Daniela Králíka.                                                                                 | 5:4:0:   | Ano      |
 +| 11.10.2021  | Představenstvo klubu Sincoolka odvolává předsedu klubu Sincoolka, Jiřího Pakostu.                                                                                                          | 7:5:1:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje do pozice předsedy klubu Jakuba Burdycha, UID 21424.                                                                                               | 7:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedkyni Kristinu Nakonechnou, UID 21751.                                                                                            | 7:5:0:   | Ano      |
 +| 30.9.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program představenstva 30.09.2021 v čase 19:21.                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění zápisu schůze z  17.08.2021 v čase 30.09.2021 19:23.                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění pravidel bazénu 30.09.2021 v čase 19:28.                                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt nových AP vč. rozpočtu 250 000 Kč na nákup AP pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň. 30.09.2021 v čase 19:46       | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup podpory pro switche a stanovuje rozpočet 81 000 Kč pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň.\\ 30.09.2021 v čase 19:55  | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění příspěvku 30.09.2021 v čase 20:18                                                                                                       | 7:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt ps5, v ceně 16 500,- Kč, 30.09.2021 v čase 20:32                                                                                          | 7:5:2:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2021/22. 30.09.2021 v čase 20:41                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      |
 +| 17.8.2021   | Schválení programu schůze a přidání bodu pravidla bazénu                                                                                                                                   | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Schválení zápisu s předchozí schůze                                                                                                                                                        | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Bazén pravidla. Hlasování o přijetí interního předpisu pro bazén                                                                                                                           | 5:4:0:   | Ne       |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka neschvaluje úpravu organizačního řádu                                                                                                                       | 5:3:0:   | Ne       |
 +|             | Vracení příspěvků                                                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Jmenování dodatečného pokladníka - Daniel Frnka                                                                                                                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 1.8.2021    | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta                                                                                                                                              | 4/6 hlasů  | Ano      |
 +|             | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych                                                                                                                                             | 2/6 hlasů  | Ne       |
 +|             | Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka                                                                                                                                     | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.”                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +
 +
 +===== 2020 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                     ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 22.2.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 18:07.                                                                                                                                    | 6:6.0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 30. 12. 2020 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 19:15.                                                                                                             | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům.                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje přidání bodu: Schválení rozpočtu na LS 2021 do harmonogram schůze.                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2021 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                         | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 24.000,-kč na nákup nového receiveru a subwooferů do MM, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych.                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 27.000,-kč na nákup nových reproduktorů na párty, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych.                                                                                                        | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 30.12.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 30. 12. 2020 14:46.                                                                                                                                              |          |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vrácení členských příspěvků členům, již zažádali skrz e-mail k dnešnímu datu 30.12.2020 o dodatečném vrácení členského příspěvku.                                                                                              |          |
 +| 29.10.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 10. 2020 9:32.                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zapůjčení switchů z klubu Buben dle podmínek a seznamu switchů, které byly zaslány do konference dne 29.10.2020.                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vracení členských příspěvků v důsledku koronavirové krize podle podmínek zaslaných do konference dne 29.10.2020.                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 22.9.2020    Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020 19:03.                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020.                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedený seznam vedoucí jednotlivých sekcí: PR sekce - Jakub Burdych, HR sekce - Jiří Kapoun, Vedoucí síťové sekce - Pavel Valach, Vedoucí sportovní sekce - Martin Květoň.                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše uvedeným členům.                                                                                                                                                                    | 5:4:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2020/2021 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi switche ze Silicon Hillu ve výšce 42. 500,- kč, správcem rozpočtu se stal Martin Květoň.                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi nové klimatizace do serverovny ve výšce 40. 000,- kč, správcem rozpočtu se stala Ivana Šetmaňuková.                                                                                               | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 18.6.2020   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 6. 2020 20:17                                                                                                                                     | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 ve znění poslaném do konference Představenstva dne 18.6.2020 v 19:41.                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje Adamu MItrengu na post předsedy klubu Sincoolka.                                                                                                                                                                     | 7:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Adama Mitrengy na post místopředsedkyně Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                              | 7:6:0:   | ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                                                                         | 7:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje připojení veškerých členů klubu Sincoolka včetně těch, kteří si zažádali o vrácení členského příspěvku v důsledku koronavirové krize, k akademické síti zdarma do začátku letních prázdnin, konkrétně do 5.7.2020.  | 7:7:0:   | Ano      |
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |
 +| 10.2.2020   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10.2. 19:11.                                                                                                                                          | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 2. 2020 22:24.                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2019/2020 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům.                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka na 2020/2021.                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 =====2019===== =====2019=====
  
 Hlasování se uvádí ve tvaru ''Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se''. Hlasování se uvádí ve tvaru ''Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se''.
  
-^ Zasedání   ^ Usnesení                                                                                                                                                                              ^ Hlasování  ^ Přijato +^ Zasedání     ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                ^ Hlasování  ^ Přijato 
-| 4.6.2019   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 4. 6. 2019. 18:45.                                                             | 6:6:0:   | Ano      | +26.11.2019   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 11. 2019 19:29.                                                                                                              | 7:6:0:   | Ano      | 
-| 24.4.2019  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 17:37.                                                             | 7:6:1:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 29. 10. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 11. 2019 10:10.                                                                                       | 7:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 31. 3. 2019  ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 19:22.                                               | 7:7:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr využití nové místnosti jako kolárnu a zároveň využití bývalé kolárny pro nové potřeby klubu Sincoolka                                                                                    | 7:6:1:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 26. 2. 2019  ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 9:16.                                                | 7:7:0:   | Ano      | +|  29.10.2019  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 10. 2019 19:31.                                                                                                              | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se jmenováním Davida Folwarczného jako vedoucího PR sekce.                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 24. 9. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 10. 2019 21:21.                                                                                        | 6:4:0:2    | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na ceny Sincool games 2019  v hodnotě 6.000 Kč, správcem rozpočtu se stanovuje Ivana Šetmaňuková.                                   | 7:7:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jakuba Burdycha jako nového vedoucího PR sekce a zároveň i nového správce rozpočtu PR sekce                                                                                                  | 6:5:0:   | Ano      | 
-| 31.3.2019  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 3. 2019 20:04.                                                             | 7:7:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr převedení kolárny pod Sportovní sekci.                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Martina Květoně na základě tajného hlasování.                                                                                 | 7:5:2:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh na zavedení platební brány Comgate pro platby členských příspěvků dle podkladů zaslaných do konference Představenstva dne 17. 10. 2019. Integraci do SINISu provede síťová sekce klubu.  | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Kateřinu Němcovou na základě tajného hlasování.                                                                               | 7:6:1:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na akci Strongman games ve výši 4.000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Martin Květoň.                                                                                               | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka bezvýhradně souhlasí s výsledkem volby nového předsedy.                                                                                                | 7:6:0:   | Ano      | +| 24.9.2019    |                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Martina Květoně na post místopředsedy klubu Sincoolka.                                                            | 7:5:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:30.                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Davida Folwarczného.                                                                                                 | 7:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 23. 4. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:27.                                                                                                  | 7:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje změnu názvu rozpočtu Posilovna + Sportovní vybavení na Sportovní sekce.                                                                      | 7:7:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 4. 6. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 239. 2019 11:27.                                                                                                   | 7:6:0:   | Ano      | 
-| 26.2.2019  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2019 9:26.                                                              | 6:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 9. 2019 19:31.                                                                  | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z schůze 9. 12. 2018  ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36.                                                | 6:4:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným 18 členům klubu. * *                                                                                                                                  | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 2. 2019  ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:27.                                                | 6:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení zasloužilého členství Ing. Kateřině Němcové.                                                                                                                                           | 7:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2018  ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:51.                                          | 6:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedené čerpání rozpočtů za LS 2018/ 19. * *                                                                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka je seznámeno s konečným stavem rozpočtů za ZS 2018/19 a souhlasí s převedením čerpání rozpočtů na pořízení letáku a na analýzu wifi do LS 2018/19.* *  | 6:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedené rozpočty na  ZS 2019/20. * *                                                                                                                                                           | 7:6:0:   | Ano      | 
-| 3.2.2019   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 1. 2. 2019 19:01.                                                              | 5:5:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka vybralo jako vítězný návrh,  návrh Denisy Křepelkové, jako cena je jí přiznáno AKtivní členství na ZS 2019/20 a dostane klubovou mikinu Sincoolka - dle její velikosti.                                  | 7:6:1:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 1.  ve znění zaslaném do konference představenstva 3. 2. 2019 20:19.                                            | 5:5:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na pořízení nejednorázových kelímků ve výši 15.000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Laura L. Palevičová.                                                                            | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka 2019/20.                                                                         | 5:5:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet výjezdního zasedání ve výši 30 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Laura L. Palevičová.                                                                                            | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Volební komisí pro volbu předsedy se ustanovuje Laura Luisa Palevičová a Stanislav Olivík. Volba předsedy bude tajná.                                                                 | 6:4:2:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na vytištění letáků ve výši 6 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Martin Květoň.                                                                                                   | 6:5:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na post předsedy klubu Sincoolka Kateřinu Němcovou.                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí s pořádním “křesťanského kroužku” každou středu v MM do konce prosince 2019.                                                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka, na základě návrhu předsedy, schvaluje Pavla Valacha na post místopředsedy klubu Sincoolka.                                                            | 6:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Davida Folwarczného na základě veřejné volby.                                                                                                                                   | 7:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka, schvaluje rozpočty na LS 2018/19 ve zněním uvedeném výše.* *                                                                                          | 6:6:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na základě návrhu předsedy Davida Folwarczného na post místopředsedy Martina Květoně.                                                                                                           | 7:5:1:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům klubu.* *                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      | +| 4.6.2019     | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 4. 6. 2019 18:45.                                                                                                                | 6:6:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Jiřího Kapouna vedoucím HR sekce.                                                                                                  | 6:5:0:   | Ano      | +| 24.4.2019    | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 17:37.                                                                                                               | 7:6:1:   | Ano      | 
-| 20.1.2019  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 1. 2019 20:00.                                                             | 4:4:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 31. 3. 2019  ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 19:22.                                                                                                 | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 12. 2018  ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36.                                     | 6:4:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 26. 2. 2019  ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 9:16.                                                                                                  | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2019/1 Organizační řád ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 20. 1.  v 22:19.                            | 6:5:0:   | Ano      | +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se jmenováním Davida Folwarczného jako vedoucího PR sekce.                                                                                                                                      | 7:7:0:   | Ano      | 
-| :::        | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha vedoucím síťové sekce, Martina Květoně vedoucím sportovní sekce a Kateřiny Němcové vedoucím PR sekce.                | 6:4:0:   | Ano      |+| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na ceny Sincool games 2019  v hodnotě 6.000 Kč, správcem rozpočtu se stanovuje Ivana Šetmaňuková.                                                                                     | 7:7:0:   | Ano      | 
 +| 31.3.2019    | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 3. 2019 20:04.                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Martina Květoně na základě tajného hlasování.                                                                                                                                   | 7:5:2:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Kateřinu Němcovou na základě tajného hlasování.                                                                                                                                 | 7:6:1:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka bezvýhradně souhlasí s výsledkem volby nového předsedy.                                                                                                                                                  | 7:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Martina Květoně na post místopředsedy klubu Sincoolka.                                                                                                              | 7:5:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Davida Folwarczného.                                                                                                                                                   | 7:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje změnu názvu rozpočtu Posilovna + Sportovní vybavení na Sportovní sekce.                                                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      | 
 +| 26.2.2019    | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2019 9:26.                                                                                                                | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z schůze 9. 12. 2018  ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36.                                                                                                  | 6:4:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 2. 2019  ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:27.                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2018  ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:51.                                                                                            | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka je seznámeno s konečným stavem rozpočtů za ZS 2018/19 a souhlasí s převedením čerpání rozpočtů na pořízení letáku a na analýzu wifi do LS 2018/19.* *                                                    | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| 3.2.2019     | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 1. 2. 2019 19:01.                                                                                                                | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 1.  ve znění zaslaném do konference představenstva 3. 2. 2019 20:19.                                                                                              | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka 2019/20.                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Volební komisí pro volbu předsedy se ustanovuje Laura Luisa Palevičová a Stanislav Olivík. Volba předsedy bude tajná.                                                                                                                   | 6:4:2:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na post předsedy klubu Sincoolka Kateřinu Němcovou.                                                                                                                                             | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka, na základě návrhu předsedy, schvaluje Pavla Valacha na post místopředsedy klubu Sincoolka.                                                                                                              | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka, schvaluje rozpočty na LS 2018/19 ve zněním uvedeném výše.* *                                                                                                                                            | 6:6:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům klubu.* *                                                                                                                                      | 6:5:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Jiřího Kapouna vedoucím HR sekce.                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      | 
 +| 20.1.2019    | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 1. 2019 20:00.                                                                                                               | 4:4:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 12. 2018  ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36.                                                                                       | 6:4:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2019/1 Organizační řád ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 20. 1.  v 22:19.                                                                              | 6:5:0:   | Ano      | 
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha vedoucím síťové sekce, Martina Květoně vedoucím sportovní sekce a Kateřiny Němcové vedoucím PR sekce.                                                                  | 6:4:0:   | Ano      |
  
 * Mimořádné elektronické hlasování * Mimořádné elektronické hlasování
  • verejne/usneseni.1561622373.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 17:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)