verejne:usneseni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:usneseni [06.11.2019 14:45]
Martin Květoň [Tabulka]
verejne:usneseni [17.06.2022 11:00] (aktuální)
Pavel Valach oprava tabulky
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Usnesení představenstva ====== ====== Usnesení představenstva ======
  
 +===== 2022 =====
 +
 +^ Zasedání   ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 14.6.2022  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 12.06.2022.                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup členství Extra pro PS5 za 2600 Kč ročně financovaného z rozpočtu MM.                                                                                                                | 6:5:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka se vyrovná s poškozenými členy v důsledku ztráty věcí z kufrárny.                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka vylučuje člena s UID 22863 z důvodu závažného porušení povinností správce kufrárny.                                                                                                                 | 6:5:0:   | Ano      |
 +|            |                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |
 +| 31.5.2022  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 5. 2022.                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 3.4.2022.                                                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nových AP ve výši 71 000 Kč, správcem rozpočtu je Marcel Petráň.                                                                                                       | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup tonerů a papíru do tiskárny ve výši 21 000 Kč.                                                                                                                                      | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uspořádání srazu bývalých aktivních sincooláků.                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr uspořádat výjezdní zasedání na podzim 2022.                                                                                                                                         | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh plánu akcí na červen.                                                                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje //D.F. (UID 22863)// lhůtu 7 dní, tj. do 7.6.2022 aby se písemně vyjádřil na email predstavenstvo@sin.cvut.cz k podezření na rozprodej věcí uložených v kufrárně.                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|            | Představenstvo klubu Sincoolka ukončuje aktivní členství v klubu dle organizačního řádu klubu Sincoolka (interní předpis SIN-IP-2019/1) dle §2 odst.6 //J.P. (UID 22862)// a //D.F. (UID 22863)// dle §3 odst.8 ke dni 30.3.2022.  | 7:7:0:   | Ano      |
 +| 30.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Novým předsedou se stává Miroslav Čáp                                                                                                                                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedu Kristinu Nakonechnu                                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy z předchozích dvou schůzí zaslané do konference představenstva 28.3.2022                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje ekonomickou činnost na provoz tiskárny zaslaného do konference představenstva 30. 03. 2022 v 21:40                                                                                                                        | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 14.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje možnost odpostuštění členství na základě žádosti členům zasaženým válkou na Ukrajině, s tím, že členům, kteří si již zažádali o odpuštění, je členství odpuštěno. Odpuštění se týká pouze základního a síťového členství  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje spojení základního a síťové členství pod základní členství. Souhlasí i se zvýšením členských příspěvků, ve shodě s ostatními kluby, maximální hranice se kterou souhlasíme je 1000 kč .                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 10.2.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10.                                                                                                                                         | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka odpouští členství výše jmenovaným členům.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vyhlášení voleb ve výše zmíněných termínech.                                                                                                                                                                              | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 250 000,- na nákup zbylých AP, dle návrhu zaslaného do konference představenstva Pavlem Valachem, správcem rozpočtu se  stává Marcel Petráň.                                                             | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | představenstvo klubu sincoolka schvaluje vrácení peněz klubu Buben, ve výši 260 000,-kč a vyčleňuje dannou částku v rozpočtu na další semestr. Převod částky bude proveden po předložení žádosti předsedou klubu Buben.                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na letní semestr 2022 ve výše zmíněné podobě.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +
 +
 +===== 2021 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 2.11.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje zasloužilé členství Ivaně Šetmaňukové a Martinovi Květoňovi.                                                                                                                                                                | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování vedoucí PR Denisu Křepelkovou.                                                                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování jako nového pokladníka klubu Daniela Králíka                                                                                                                                                                    | 5:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dodatečné udělení aktivního členství a vrácení příspěvku do klubu Denise Křepelkové.                                                                                                                                      | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje koupi pípy Lindr 40 z PR rozpočtu.                                                                                                                                                                                        | 5:3:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší pro změnu správce rozpočtu PR z Daniela Frnky na Daniela Králíka.                                                                                                                                                         | 5:4:0:   | Ano      |
 +| 11.10.2021  | Představenstvo klubu Sincoolka odvolává předsedu klubu Sincoolka, Jiřího Pakostu.                                                                                                                                                                                  | 7:5:1:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje do pozice předsedy klubu Jakuba Burdycha, UID 21424.                                                                                                                                                                       | 7:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedkyni Kristinu Nakonechnou, UID 21751.                                                                                                                                                                    | 7:5:0:   | Ano      |
 +| 30.9.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program představenstva 30.09.2021 v čase 19:21.                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění zápisu schůze z  17.08.2021 v čase 30.09.2021 19:23.                                                                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění pravidel bazénu 30.09.2021 v čase 19:28.                                                                                                                                                                            | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt nových AP vč. rozpočtu 250 000 Kč na nákup AP pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň. 30.09.2021 v čase 19:46                                                                               | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup podpory pro switche a stanovuje rozpočet 81 000 Kč pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň.\\ 30.09.2021 v čase 19:55                                                                          | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění příspěvku 30.09.2021 v čase 20:18                                                                                                                                                                               | 7:4:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt ps5, v ceně 16 500,- Kč, 30.09.2021 v čase 20:32                                                                                                                                                                  | 7:5:2:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2021/22. 30.09.2021 v čase 20:41                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +| 17.8.2021   | Schválení programu schůze a přidání bodu pravidla bazénu                                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Schválení zápisu s předchozí schůze                                                                                                                                                                                                                                | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Bazén pravidla. Hlasování o přijetí interního předpisu pro bazén                                                                                                                                                                                                   | 5:4:0:   | Ne       |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka neschvaluje úpravu organizačního řádu                                                                                                                                                                                               | 5:3:0:   | Ne       |
 +|             | Vracení příspěvků                                                                                                                                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Jmenování dodatečného pokladníka - Daniel Frnka                                                                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 1.8.2021    | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta                                                                                                                                                                                                                      | 4/6 hlasů  | Ano      |
 +|             | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych                                                                                                                                                                                                                     | 2/6 hlasů  | Ne       |
 +|             | Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka                                                                                                                                                                                                             | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.”                                                                                                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 +
 +
 +===== 2020 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                     ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 22.2.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 18:07.                                                                                                                                    | 6:6.0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 30. 12. 2020 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 19:15.                                                                                                             | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům.                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje přidání bodu: Schválení rozpočtu na LS 2021 do harmonogram schůze.                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2021 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                         | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 24.000,-kč na nákup nového receiveru a subwooferů do MM, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych.                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 27.000,-kč na nákup nových reproduktorů na párty, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych.                                                                                                        | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 30.12.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 30. 12. 2020 14:46.                                                                                                                                              |          |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vrácení členských příspěvků členům, již zažádali skrz e-mail k dnešnímu datu 30.12.2020 o dodatečném vrácení členského příspěvku.                                                                                              |          |
 +| 29.10.2020  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 10. 2020 9:32.                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zapůjčení switchů z klubu Buben dle podmínek a seznamu switchů, které byly zaslány do konference dne 29.10.2020.                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vracení členských příspěvků v důsledku koronavirové krize podle podmínek zaslaných do konference dne 29.10.2020.                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 22.9.2020    Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020 19:03.                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020.                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedený seznam vedoucí jednotlivých sekcí: PR sekce - Jakub Burdych, HR sekce - Jiří Kapoun, Vedoucí síťové sekce - Pavel Valach, Vedoucí sportovní sekce - Martin Květoň.                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše uvedeným členům.                                                                                                                                                                    | 5:4:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2020/2021 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi switche ze Silicon Hillu ve výšce 42. 500,- kč, správcem rozpočtu se stal Martin Květoň.                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi nové klimatizace do serverovny ve výšce 40. 000,- kč, správcem rozpočtu se stala Ivana Šetmaňuková.                                                                                               | 5:5:0:   | Ano      |
 +| 18.6.2020   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 6. 2020 20:17                                                                                                                                     | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 ve znění poslaném do konference Představenstva dne 18.6.2020 v 19:41.                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje Adamu MItrengu na post předsedy klubu Sincoolka.                                                                                                                                                                     | 7:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Adama Mitrengy na post místopředsedkyně Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                              | 7:6:0:   | ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Ivanu Šetmaňukovou.                                                                                                                                                                         | 7:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje připojení veškerých členů klubu Sincoolka včetně těch, kteří si zažádali o vrácení členského příspěvku v důsledku koronavirové krize, k akademické síti zdarma do začátku letních prázdnin, konkrétně do 5.7.2020.  | 7:7:0:   | Ano      |
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |
 +| 10.2.2020   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10.2. 19:11.                                                                                                                                          | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 2. 2020 22:24.                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2019/2020 ve znění uvedeném výše.                                                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům.                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +| :::         | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka na 2020/2021.                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 =====2019===== =====2019=====
  
Řádek 8: Řádek 113:
  
 ^ Zasedání     ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                ^ Hlasování  ^ Přijato  ^ ^ Zasedání     ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
-|  29.10.2019  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 10. 2019 19:31.                                                                                                              | 6:6:0:   |          +| 26.11.2019   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 11. 2019 19:29.                                                                                                              | 7:6:0:   | Ano      | 
-| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 24. 9. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 10. 2019 21:21.                                                                                        | 6:4:0:   |          +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 29. 10. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 11. 2019 10:10.                                                                                       | 7:6:0:   | Ano      | 
-| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jakuba Burdycha jako nového vedoucího PR sekce a zároveň i nového správce rozpočtu PR sekce.                                                                                                   | 6:5:0:   |          +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr využití nové místnosti jako kolárnu a zároveň využití bývalé kolárny pro nové potřeby klubu Sincoolka                                                                                    | 7:6:1:   | Ano      | 
-| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr převedení kolárny pod Sportovní sekci.                                                                                                                                                   | 6:6:0:   |          +|  29.10.2019  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 10. 2019 19:31.                                                                                                              | 6:6:0:   | Ano      
-| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh na zavedení platební brány Comgate pro platby členských příspěvků dle podkladů zaslaných do konference Představenstva dne 17. 10. 2019. Integraci do SINISu provede síťová sekce klubu.  | 6:6:0:   |          +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 24. 9. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 10. 2019 21:21.                                                                                        | 6:4:0:   | Ano      
-| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na akci Strongman games ve výši 4.000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Martin Květoň.                                                                                               | 6:6:0:   |          |+| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jakuba Burdycha jako nového vedoucího PR sekce a zároveň i nového správce rozpočtu PR sekce.                                                                                                   | 6:5:0:   | Ano      
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr převedení kolárny pod Sportovní sekci.                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh na zavedení platební brány Comgate pro platby členských příspěvků dle podkladů zaslaných do konference Představenstva dne 17. 10. 2019. Integraci do SINISu provede síťová sekce klubu.  | 6:6:0:   | Ano      
 +| :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na akci Strongman games ve výši 4.000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Martin Květoň.                                                                                               | 6:6:0:   | Ano      |
 | 24.9.2019    |                                                                                                                                                                                                                                                    |          | | 24.9.2019    |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
 | :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:30.                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      | | :::          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:30.                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      |
  • verejne/usneseni.1573051544.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)