verejne:usneseni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:usneseni [12.10.2021 21:46] – [Tabulka] usnesení ze zasedání 11.10.2021 Pavel Valachverejne:usneseni [19.10.2022 13:03] (aktuální) – [Tabulka] Kristina Nakonechna
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ====== Usnesení představenstva ====== ====== Usnesení představenstva ======
 +
 +===== 2022 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 +| 18.10.2022  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 20:26.                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:37.                                                                                                                            | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší na výši členských příspěvků dle podkladu zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2022/1 zaslaný do konference představenstva dne 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                           | 6:5:1:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh jmenování A.Mitrengu na pozici pokladníka klubu Sincoolka.                                                                                                                                                          | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet za ZS 2022/23.                                                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |
 +| 22.9.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 21.09.2022. V 15:30                                                                                                                                         | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 14.6. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 31.5. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Rozpočet ve výši 35 000 kč na sraz bývalých sincooláků. Správcem rozpočtu se stává M. Čáp.                                                                                                                                | 6:6:0:   |          |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka uděluje aktivní členství správcům jednotlivých místností.                                                                                                                                                                           | 6:5:0:   |          |
 +| 14.6.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 12.06.2022.                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup členství Extra pro PS5 za 2600 Kč ročně financovaného z rozpočtu MM.                                                                                                                                                | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se vyrovná s poškozenými členy v důsledku ztráty věcí z kufrárny.                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka vylučuje člena s UID 22863 z důvodu závažného porušení povinností správce kufrárny.                                                                                                                                                 | 6:5:0:   | Ano      |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |
 +| 31.5.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 5. 2022.                                                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 3.4.2022.                                                                                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nových AP ve výši 71 000 Kč, správcem rozpočtu je Marcel Petráň.                                                                                                                                       | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup tonerů a papíru do tiskárny ve výši 21 000 Kč.                                                                                                                                                                      | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uspořádání srazu bývalých aktivních sincooláků.                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr uspořádat výjezdní zasedání na podzim 2022.                                                                                                                                                                         | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh plánu akcí na červen.                                                                                                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje //D.F. (UID 22863)// lhůtu 7 dní, tj. do 7.6.2022 aby se písemně vyjádřil na email predstavenstvo@sin.cvut.cz k podezření na rozprodej věcí uložených v kufrárně.                                                           | 7:7:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka ukončuje aktivní členství v klubu dle organizačního řádu klubu Sincoolka (interní předpis SIN-IP-2019/1) dle §2 odst.6 //J.P. (UID 22862)// a //D.F. (UID 22863)// dle §3 odst.8 ke dni 30.3.2022.                                  | 7:7:0:   | Ano      |
 +| 30.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Novým předsedou se stává Miroslav Čáp                                                                                                                                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedu Kristinu Nakonechnu                                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy z předchozích dvou schůzí zaslané do konference představenstva 28.3.2022                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje ekonomickou činnost na provoz tiskárny zaslaného do konference představenstva 30. 03. 2022 v 21:40                                                                                                                        | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 14.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje možnost odpostuštění členství na základě žádosti členům zasaženým válkou na Ukrajině, s tím, že členům, kteří si již zažádali o odpuštění, je členství odpuštěno. Odpuštění se týká pouze základního a síťového členství  | 6:6:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje spojení základního a síťové členství pod základní členství. Souhlasí i se zvýšením členských příspěvků, ve shodě s ostatními kluby, maximální hranice se kterou souhlasíme je 1000 kč .                                   | 6:6:0:   | Ano      |
 +| 10.2.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10.                                                                                                                                         | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka odpouští členství výše jmenovaným členům.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vyhlášení voleb ve výše zmíněných termínech.                                                                                                                                                                              | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 250 000,- na nákup zbylých AP, dle návrhu zaslaného do konference představenstva Pavlem Valachem, správcem rozpočtu se  stává Marcel Petráň.                                                             | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | představenstvo klubu sincoolka schvaluje vrácení peněz klubu Buben, ve výši 260 000,-kč a vyčleňuje dannou částku v rozpočtu na další semestr. Převod částky bude proveden po předložení žádosti předsedou klubu Buben.                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na letní semestr 2022 ve výše zmíněné podobě.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +
  
 ===== 2021 ===== ===== 2021 =====
  
-^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                   ^ Hlasování  ^ Přijato +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^ 
-| 11.10.2021  | Představenstvo klubu Sincoolka odvolává předsedu klubu Sincoolka, Jiřího Pakostu.                                                                                                          | 7:5:1:   | Ano      | +| 2.11.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje do pozice předsedy klubu Jakuba Burdycha, UID 21424.                                                                                               | 7:4:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:4:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedkyni Kristinu Nakonechnou, UID 21751.                                                                                            | 7:5:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje zasloužilé členství Ivaně Šetmaňukové a Martinovi Květoňovi.                                                                                                                                                                | 5:5:0:   | Ano      | 
-| 30.9.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program představenstva 30.09.2021 v čase 19:21.                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění zápisu schůze z  17.08.2021 v čase 30.09.2021 19:23.                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování vedoucí PR Denisu Křepelkovou.                                                                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění pravidel bazénu 30.09.2021 v čase 19:28.                                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování jako nového pokladníka klubu Daniela Králíka                                                                                                                                                                    | 5:4:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt nových AP vč. rozpočtu 250 000 Kč na nákup AP pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň. 30.09.2021 v čase 19:46       | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dodatečné udělení aktivního členství a vrácení příspěvku do klubu Denise Křepelkové.                                                                                                                                      | 5:5:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup podpory pro switche a stanovuje rozpočet 81 000 Kč pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň.\\ 30.09.2021 v čase 19:55  | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje koupi pípy Lindr 40 z PR rozpočtu.                                                                                                                                                                                        | 5:3:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění příspěvku 30.09.2021 v čase 20:18                                                                                                       | 7:4:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší pro změnu správce rozpočtu PR z Daniela Frnky na Daniela Králíka.                                                                                                                                                         | 5:4:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt ps5, v ceně 16 500,- Kč, 30.09.2021 v čase 20:32                                                                                          | 7:5:2:   | Ano      | +| 11.10.2021  | Představenstvo klubu Sincoolka odvolává předsedu klubu Sincoolka, Jiřího Pakostu.                                                                                                                                                                                  | 7:5:1:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2021/22. 30.09.2021 v čase 20:41                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje do pozice předsedy klubu Jakuba Burdycha, UID 21424.                                                                                                                                                                       | 7:4:0:   | Ano      | 
-| 17.8.2021   | Schválení programu schůze a přidání bodu pravidla bazénu                                                                                                                                   | 5:5:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedkyni Kristinu Nakonechnou, UID 21751.                                                                                                                                                                    | 7:5:0:   | Ano      | 
-|             | Schválení zápisu s předchozí schůze                                                                                                                                                        | 5:5:0:   | Ano      | +| 30.9.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program představenstva 30.09.2021 v čase 19:21.                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      | 
-|             | Bazén pravidla. Hlasování o přijetí interního předpisu pro bazén                                                                                                                           | 5:4:0:   | Ne       | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění zápisu schůze z  17.08.2021 v čase 30.09.2021 19:23.                                                                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka neschvaluje úpravu organizačního řádu                                                                                                                       | 5:3:0:   | Ne       | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění pravidel bazénu 30.09.2021 v čase 19:28.                                                                                                                                                                            | 7:7:0:   | Ano      | 
-|             | Vracení příspěvků                                                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt nových AP vč. rozpočtu 250 000 Kč na nákup AP pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň. 30.09.2021 v čase 19:46                                                                               | 7:7:0:   | Ano      | 
-|             | Jmenování dodatečného pokladníka - Daniel Frnka                                                                                                                                            | 5:5:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup podpory pro switche a stanovuje rozpočet 81 000 Kč pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň.\\ 30.09.2021 v čase 19:55                                                                          | 7:7:0:   | Ano      | 
-| 1.8.2021    | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta                                                                                                                                              | 4/6 hlasů  | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění příspěvku 30.09.2021 v čase 20:18                                                                                                                                                                               | 7:4:0:   | Ano      | 
-|             | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych                                                                                                                                             | 2/6 hlasů  | Ne       | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt ps5, v ceně 16 500,- Kč, 30.09.2021 v čase 20:32                                                                                                                                                                  | 7:5:2:   | Ano      | 
-|             | Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka                                                                                                                                     | 6:6:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2021/22. 30.09.2021 v čase 20:41                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.”                                                    | 5:5:0:   | Ano      |+| 17.8.2021   | Schválení programu schůze a přidání bodu pravidla bazénu                                                                                                                                                                                                           | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Schválení zápisu s předchozí schůze                                                                                                                                                                                                                                | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Bazén pravidla. Hlasování o přijetí interního předpisu pro bazén                                                                                                                                                                                                   | 5:4:0:   | Ne       | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka neschvaluje úpravu organizačního řádu                                                                                                                                                                                               | 5:3:0:   | Ne       | 
 +|             | Vracení příspěvků                                                                                                                                                                                                                                                  | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Jmenování dodatečného pokladníka - Daniel Frnka                                                                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| 1.8.2021    | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta                                                                                                                                                                                                                      | 4/6 hlasů  | Ano      | 
 +|             | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych                                                                                                                                                                                                                     | 2/6 hlasů  | Ne       | 
 +|             | Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka                                                                                                                                                                                                             | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.”                                                                                                                            | 5:5:0:   | Ano      |
  
  
  • verejne/usneseni.1634075169.txt.gz
  • Poslední úprava: 12.10.2021 21:46
  • autor: Pavel Valach