verejne:usneseni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:usneseni [31.03.2022 18:35] – [Tabulka] Jakub Burdychverejne:usneseni [03.05.2023 21:19] (aktuální) – [Tabulka] Vojtěch Kříž
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Usnesení představenstva ====== ====== Usnesení představenstva ======
  
-===== 2021 =====+===== 2023 ===== 
 + 
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                               ^ Hlasování  ^ Přijato 
 +| 03.05.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo program zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 02. 05. 2023 v čase 11:25.                    | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo zápis z předchozího zasedání ve znění zaslaném do konference představenstva 10. 04. 2023 v čase 21:44.        | 4:3:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo zápisy z minulých zasedání ve zněních zaslaných do konference představenstva 14. 04. 2023 v čase 14:01.       | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo návrh předsedy klubu Sincoolka jmenovat Róberta Janegu na pozici místopředsedy klubu Sincoolka.               | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka udělilo Romanu Královi aktivní členství na aktuální semestr.                                                            | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schválilo rozpočet pro nákup bazénu a jeho příslušenství ve výši 5 000,— Kč, jehož správcem určilo Miroslava Čápa.      | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|                                                                                                                                                                    |            |          | 
 +| 06.04.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 5. 4. 2023 v čase 16:41.                        | 3:3:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis voleb do představenstva klubu na funkční období 2023-24.                                                | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje Adama Mitrengu na pozici předsedy klubu Sincoolka.                                                             | 4:3:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 05.04.2023 v čase 16:52.                | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nové správce rozpočtů.                                                                                        | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup grilovaného selete do částky 15 000,— Kč.                                                               | 4:4:0:   | Ano      | 
 +|                                                                                                                                                                    |            |          | 
 +| 16.02.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 16.2.2023 v čase 12:16.                         | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 16.2.2023 v čase 20:41.                 | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje výroční zprávu klubu Sincoolka zaslanou do konference představenstva 16.2.2023 v 20:56.                       | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka uděluje aktivní členství správcům jednotlivých místností.                                                               | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje požadavek na vrácení členství.                                                                                | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup multipressu do posilovny, správcem rozpočtu je M. Hála.                                                 | 6:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje  návrh na udělení zasloužilého členství  dlouholetému členu P. Valachovi za jeho přínos pro klub Sincoolka.   | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje  návrh na udělení zasloužilého členství  dlouholetému členu J. Burdychovi za jeho přínos pro klub Sincoolka.  | 6:5:0:   | Ano      | 
 +|                                                                                                                                                                    |            |          | 
 +| 19.01.2023  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 19.1.2023 v čase 12:28.                         | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 19.1.2023 v čase 12:28.                 | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na LS 2022/2023.                                                                                     | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|                                                                                                                                                                    |            |          | 
 + 
 +===== 2022 =====
  
 ^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^ ^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
-| 30.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   |          +| 18.10.2022  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 20:26.                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      | 
-|             | Novým předsedou se stává Miroslav Čáp                                                                                                                                                                                                                              | 6:5:0:   |          +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:37.                                                                                                                            | 6:5:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedu Kristinu Nakonechnu                                                                                                                                                                                    |                     +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší na výši členských příspěvků dle podkladu zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy z předchozích dvou schůzí zaslané do konference představenstva 28.3.2022                                                                                                                                                               +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2022/1 zaslaný do konference představenstva dne 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                           | 6:5:1:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje ekonomickou činnost na provoz tiskárny zaslaného do konference představenstva 30. 03. 2022 v 21:40                                                                                                                        |                     +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh jmenování A.Mitrengu na pozici pokladníka klubu Sincoolka.                                                                                                                                                          | 6:5:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                                               |+|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet za ZS 2022/23.                                                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | 
 +| 22.9.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 21.09.2022. V 15:30                                                                                                                                         | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 14.6. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 31.5. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Rozpočet ve výši 35 000 kč na sraz bývalých sincooláků. Správcem rozpočtu se stává M. Čáp.                                                                                                                                | 6:6:0:   |          | 
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka uděluje aktivní členství správcům jednotlivých místností.                                                                                                                                                                           | 6:5:0:   |          | 
 +| 14.6.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 12.06.2022.                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup členství Extra pro PS5 za 2600 Kč ročně financovaného z rozpočtu MM.                                                                                                                                                | 6:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se vyrovná s poškozenými členy v důsledku ztráty věcí z kufrárny.                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka vylučuje člena s UID 22863 z důvodu závažného porušení povinností správce kufrárny.                                                                                                                                                 | 6:5:0:   | Ano      | 
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | 
 +| 31.5.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 5. 2022.                                                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 3.4.2022.                                                                                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nových AP ve výši 71 000 Kč, správcem rozpočtu je Marcel Petráň.                                                                                                                                       | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup tonerů a papíru do tiskárny ve výši 21 000 Kč.                                                                                                                                                                      | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uspořádání srazu bývalých aktivních sincooláků.                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr uspořádat výjezdní zasedání na podzim 2022.                                                                                                                                                                         | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh plánu akcí na červen.                                                                                                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje //D.F. (UID 22863)// lhůtu 7 dní, tj. do 7.6.2022 aby se písemně vyjádřil na email predstavenstvo@sin.cvut.cz k podezření na rozprodej věcí uložených v kufrárně.                                                           | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka ukončuje aktivní členství v klubu dle organizačního řádu klubu Sincoolka (interní předpis SIN-IP-2019/1) dle §2 odst.6 //J.P. (UID 22862)// a //D.F. (UID 22863)// dle §3 odst.8 ke dni 30.3.2022.                                  | 7:7:0:   | Ano      | 
 +| 30.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      
 +|             | Novým předsedou se stává Miroslav Čáp                                                                                                                                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedu Kristinu Nakonechnu                                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   Ano      
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy z předchozích dvou schůzí zaslané do konference představenstva 28.3.2022                                                                                                                                           6:6:0:   Ano      
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje ekonomickou činnost na provoz tiskárny zaslaného do konference představenstva 30. 03. 2022 v 21:40                                                                                                                        | 6:6:0:   Ano      
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                                                                                           6:6:0:   Ano      |
 | 14.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      | | 14.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje možnost odpostuštění členství na základě žádosti členům zasaženým válkou na Ukrajině, s tím, že členům, kteří si již zažádali o odpuštění, je členství odpuštěno. Odpuštění se týká pouze základního a síťového členství  | 6:6:0:   | Ano      | |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje možnost odpostuštění členství na základě žádosti členům zasaženým válkou na Ukrajině, s tím, že členům, kteří si již zažádali o odpuštění, je členství odpuštěno. Odpuštění se týká pouze základního a síťového členství  | 6:6:0:   | Ano      |
Řádek 23: Řádek 80:
 |             | představenstvo klubu sincoolka schvaluje vrácení peněz klubu Buben, ve výši 260 000,-kč a vyčleňuje dannou částku v rozpočtu na další semestr. Převod částky bude proveden po předložení žádosti předsedou klubu Buben.                                            | 5:5:0:   | Ano      | |             | představenstvo klubu sincoolka schvaluje vrácení peněz klubu Buben, ve výši 260 000,-kč a vyčleňuje dannou částku v rozpočtu na další semestr. Převod částky bude proveden po předložení žádosti předsedou klubu Buben.                                            | 5:5:0:   | Ano      |
 |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na letní semestr 2022 ve výše zmíněné podobě.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      | |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na letní semestr 2022 ve výše zmíněné podobě.                                                                                                                                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
 +
 +
 +===== 2021 =====
 +
 +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
 | 2.11.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      | | 2.11.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      |
 |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:4:0:   | Ano      | |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                                                                                                  | 5:4:0:   | Ano      |
  • verejne/usneseni.1648751717.txt.gz
  • Poslední úprava: 31.03.2022 18:35
  • autor: Jakub Burdych