verejne:usneseni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:usneseni [01.06.2022 17:33] – [2022] Miroslav Čápverejne:usneseni [19.10.2022 13:03] (aktuální) – [Tabulka] Kristina Nakonechna
Řádek 6: Řádek 6:
  
 ^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^ ^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                                                                                           ^ Hlasování  ^ Přijato  ^
-31.5.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 5. 2022.                                                                                                                                                 | 7:7:0:   | Ano      | +18.10.2022  | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 20:26.                                                                                                                                    | 6:6:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 3.4.2022.                                                                                                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis předchozí schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:37.                                                                                                                            | 6:5:0:1    | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nových AP ve výši 71 000 Kč, správcem rozpočtu je Marcel Petráň.                                                                                                                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší na výši členských příspěvků dle podkladu zaslaném do konference představenstva 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup tonerů a papíru do tiskárny ve výši 21 000 Kč.                                                                                                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2022/1 zaslaný do konference představenstva dne 18.10.2022 v čase 19:56.                                                                                                                           | 6:5:1:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uspořádání srazu bývalých aktivních sincooláků.                                                                                                                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh jmenování A.Mitrengu na pozici pokladníka klubu Sincoolka.                                                                                                                                                          | 6:5:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr uspořádat výjezdní zasedání na podzim 2022.                                                                                                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet za ZS 2022/23.                                                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh plánu akcí na červen.                                                                                                                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      | +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje Danielu Frnkovi lhůtu 7 dní, tj. do 7.6.2022 aby se písemně vyjádřil na email predstavenstvo@sin.cvut.cz k podezření na rozprodej věcí uložených v kufrárně.                                                                                                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | +| 22.9.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 21.09.2022. V 15:30                                                                                                                                         | 6:6:0:   | Ano      | 
-|             | Představenstvo klubu Sincoolka ukončuje aktivní členství v klubu dle organizačního řádu klubu Sincoolka (interní předpis SIN-IP-2019/1) dle §2 odst.6 J. Pakostovi a D. Frnkovi dle §3 odst.8 ke dni 30.3.2022.                                                                                                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 14.6. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      | 
- +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané dne 31.5. 2022. Zaslaného do konference 21.9.2022                                                                                                                                                  | 6:6:0:   | Ano      | 
-30.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |+|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Rozpočet ve výši 35 000 kč na sraz bývalých sincooláků. Správcem rozpočtu se stává M. Čáp.                                                                                                                                | 6:6:0:   |          | 
 +|             | Představenstvo klubu sincoolka uděluje aktivní členství správcům jednotlivých místností.                                                                                                                                                                           | 6:5:0:   |          | 
 +| 14.6.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 12.06.2022.                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup členství Extra pro PS5 za 2600 Kč ročně financovaného z rozpočtu MM.                                                                                                                                                | 6:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se vyrovná s poškozenými členy v důsledku ztráty věcí z kufrárny.                                                                                                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka vylučuje člena s UID 22863 z důvodu závažného porušení povinností správce kufrárny.                                                                                                                                                 | 6:5:0:   | Ano      | 
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | 
 +| 31.5.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 5. 2022.                                                                                                                                                | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 3.4.2022.                                                                                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nových AP ve výši 71 000 Kč, správcem rozpočtu je Marcel Petráň.                                                                                                                                       | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup tonerů a papíru do tiskárny ve výši 21 000 Kč.                                                                                                                                                                      | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uspořádání srazu bývalých aktivních sincooláků.                                                                                                                                                                           | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr uspořádat výjezdní zasedání na podzim 2022.                                                                                                                                                                         | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh plánu akcí na červen.                                                                                                                                                                                               | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje //D.F. (UID 22863)// lhůtu 7 dní, tj. do 7.6.2022 aby se písemně vyjádřil na email predstavenstvo@sin.cvut.cz k podezření na rozprodej věcí uložených v kufrárně.                                                           | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka ukončuje aktivní členství v klubu dle organizačního řádu klubu Sincoolka (interní předpis SIN-IP-2019/1) dle §2 odst.6 //J.P. (UID 22862)// //D.F. (UID 22863)// dle §3 odst.8 ke dni 30.3.2022.                                  | 7:7:0:   | Ano      | 
 +30.3.2022   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 3. 2022                                                                                                                                                 | 6:6:0:   | Ano      |
 |             | Novým předsedou se stává Miroslav Čáp                                                                                                                                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      | |             | Novým předsedou se stává Miroslav Čáp                                                                                                                                                                                                                              | 6:5:0:   | Ano      |
 |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedu Kristinu Nakonechnu                                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      | |             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedu Kristinu Nakonechnu                                                                                                                                                                                    | 6:5:0:   | Ano      |
  • verejne/usneseni.1654104802.txt.gz
  • Poslední úprava: 01.06.2022 17:33
  • autor: Miroslav Čáp