2021–22 – Řádné volby do Představenstva klubu

Předseda klubu Adam Mitrenga vyhlásil řádné volby do představenstva na období 2021-2022!


Nový harmonogram voleb:

 • Podávání kandidátek: čtvrtek 1. 7. 2021 (0:00) - neděle 18. 7. 2021 (23:59)
 • Vyvěšení přijatých kandidátek: pondělí 19. 7. 2021 (20:00)
 • Volby (internetové i urnové): úterý 20. 7. 2021 (12:00) – neděle 25. 7. 2021 (23:59)
 • Vyhlášení výsledků: pondělí 26. 7. 2021 (20:00)

Volební komise:

 • Adam Mitrenga
 • Pavel Valach
 • Maryna Karmazina

Letošní kandidáty si můžete prohlédnout na https://sinis.sin.cvut.cz/volby.php.

Počty kandidátů (k 18. 7. 2021, 23:59):

 • 5 kandidátů na Zástupce klubu
 • 2 kandidáti na Zástupce Sinkuleho koleje
 • 1 kandidát na Zástupce Dejvické koleje

Až bude čas voleb (viz harmonogram výše), bude otevřeno hlasování na adrese https://volby.sin.cvut.cz – ta vás přesměruje na SINIS, kde po přihlášení můžete odvolit.

Nejste-li členem klubu Sincoolka, popř. nemáte-li Síťové členství v klubu, můžete se dostavit k urnovým volbám, jejichž termín bude oznámen se začátkem voleb.

Představenstvo jako celek rozhoduje o klubových záležitostech (nejen finančních) a jde o hlavní volený orgán klubu. Skládá se ze Zástupců klubu, Zástupců Sinkuleho a Dejvické koleje, Předsedy a Místopředsedy.

Zástupcem klubu se může stát kterýkoliv člen našeho klubu. Je jich nejvýše 5.

Zástupcem koleje se může stát kterýkoliv student v klubu Sincoolka, který bydlí na příslušné koleji. Zastupuje zájmy studentů ubytovaných na příslušné koleji, zejména při jednání s orgány SÚZ ČVUT a plní povinnosti samosprávy koleje – viz stanovy klubu. Zástupce koleje je automaticky členem Představenstva klubu Sincoolka.

Předsedu klubu si volí členové Představenstva ze svých řad. Místopředsedu z řad Představenstva navrhuje Předseda a schvaluje Představenstvo.

Vše výše popsané a další detaily najdeš také ve Stanovách klubu Sincoolka a ve Volebním řádu.

Jak kandidovat na Zástupce klubu Sincoolka?

 1. Musíš být členem klubu Sincoolka a ubytovaný na Sinkuleho nebo Dejvické koleji.
 2. Vytvoř kandidátku v PDF​ ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit:
  • Tvé jméno a příjmení,
  • Tvá fotografie, ze které Tě poznáme,
  • Číslo pokoje, na kterém jsi ubytován,
  • Tvá e-mailová adresa,
  • Cíle, které chceš prosadit.
  • Formulace: „Kandiduji do Představenstva klubu Sincoolka a s kandidaturou souhlasím.“
 3. Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce.
 4. Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise Ti potvrdí její přijetí.

Jak kandidovat na Zástupce Sinkuleho nebo Dejvické koleje?

 1. Musíš být student ubytovaný na příslušné koleji a člen klubu Sincoolka.
 2. Vytvoř kandidátku v PDF ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit:
  • Tvé jméno, příjmení a fakulta, kterou studuješ,
  • Tvá fotografie, ze které Tě poznáme,
  • Číslo pokoje, na kterém jsi ubytován,
  • Tvá e-mailová adresa,
  • Cíle, které chceš prosadit,
  • Formulace:
   • Pro zástupce SIN: „Kandiduji na post Zástupce Sinkuleho koleje a s kandidaturou souhlasím.“
   • Pro zástupce DEJ: „Kandiduji na post Zástupce Dejvické koleje a s kandidaturou souhlasím.“
 3. Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce.
 4. Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise Ti potvrdí její přijetí.
 • verejne/volby/2021.txt
 • Poslední úprava: 24.04.2022 19:08
 • autor: Pavel Valach