2022–23 – 1 – Řádné volby do Představenstva klubu

Předseda klubu Jakub Burdych vyhlásil řádné volby do představenstva na období 2022-2023!

Harmonogram voleb:

Harmonogram byl 28. února posunut o týden z důvodu nedostatečného počtu kandidátek! (dokument o prodloužení)

Nový harmonogram:

 • Podávání kandidátek: pondělí 21. 2. 2022 (0:00) – neděle 6. 3. 2022 (23:59)
 • Vyvěšení přijatých kandidátek: pondělí 7. 3. 2022 (12:00)
 • Volby (internetové i urnové): pondělí 14. 3. 2022 (12:00) – neděle 20. 3. 2022 (23:59)
 • Vyhlášení výsledků: pondělí 21. 3. 2022 (12:00)

Volební komise:

 • Pavel Valach
 • Luke Morgan
 • Mikhail Saveliev

Kandidátky jsou od 7. 3. dostupné na https://sinis.sin.cvut.cz/volby.php (od 12:00).

Počty kandidátek (k 7. 3. 2022, 0:00):

 • 4 kandidátky na Zástupce klubu
 • 1 kandidátka na Zástupce Sinkuleho koleje
 • 1 kandidátek na Zástupce Dejvické koleje

Až bude čas voleb (viz harmonogram výše), bude otevřeno hlasování na adrese https://volby.sin.cvut.cz – ta tě přesměruje na SINIS, kde po přihlášení můžeš odvolit.

Nejsi-li členem klubu Sincoolka, popř. nemáš-li členství v klubu, můžeš se dostavit k urnovým volbám, jejichž termín bude oznámen se začátkem voleb.

Představenstvo jako celek rozhoduje o klubových záležitostech (nejen finančních) a jde o hlavní volený orgán klubu. Skládá se ze Zástupců klubu, Zástupců Sinkuleho a Dejvické koleje, Předsedy a Místopředsedy.

Zástupcem klubu se může stát kterýkoliv člen našeho klubu. Je jich nejvýše 5.

Zástupcem koleje se může stát kterýkoliv student v klubu Sincoolka, který bydlí na příslušné koleji. Zastupuje zájmy studentů ubytovaných na příslušné koleji, zejména při jednání s orgány SÚZ ČVUT a plní povinnosti samosprávy koleje – viz stanovy klubu. Zástupce koleje je automaticky členem Představenstva klubu Sincoolka.

Předsedu klubu si volí členové Představenstva ze svých řad. Místopředsedu z řad Představenstva navrhuje Předseda a schvaluje Představenstvo.

Vše výše popsané a další detaily najdeš také ve Stanovách klubu Sincoolka a ve Volebním řádu.

 • verejne/volby/2022.txt
 • Poslední úprava: 24.04.2022 19:08
 • autor: Pavel Valach