2023–24 – 2 – Doplňovací volby Zástupců klubu

Předseda klubu Adam Mitrenga vyhlásil doplňovací volby do Představenstva na období 2023-2024 na dvě neobsazená místa Zástupců klubu!

Harmonogram voleb:

 • Podávání kandidátek: pondělí 1. 7. 2023 (0:00) - neděle 7. 5. 2023 (23:59)
 • Vyvěšení přijatých kandidátek: pondělí 8. 5. 2023 (20:00)
 • Volby (internetové): úterý 9. 5. 2023 (12:00) – neděle 14. 5. 2023 (23:59)
 • Vyhlášení výsledků: pondělí 15. 5. 2023 (20:00)

Volební komise:

 • Adam Mitrenga
 • Vojtěch Kříž
 • Tereza Fiklíková

Letošní kandidáty si můžete prohlédnout na https://sinis.sin.cvut.cz/volby.php.

Počty kandidátů (k 9. 5. 2023, 12:00):

 • 3 kandidáti na Zástupce klubu

Až bude čas voleb (viz harmonogram výše), bude otevřeno hlasování na adrese https://volby.sin.cvut.cz – ta Tě přesměruje na SINIS, kde po přihlášení můžeš odvolit.

Na Sinkuleho a Dejvické koleji bude během volebního týdne k dispozici i volební urna pro osobní hlasování. Čas a místo jejího umístění uvádí termíny urnových voleb:

 • pondělí 8. 5. od 19:00 do 21:00, hala Sinkuleho koleje,
 • středa 10. 5. od 18:00 do 19:00, hala Sinkuleho koleje,
 • středa 10. 5. od 19:00 do 21:00, dvůr Sinkuleho koleje,
 • čtvrtek 11. 5. od 20:00 do 21:00, přízemí Dejvické koleje.

Z doplňovacích voleb na Zástupce klubu postupují až dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Postupující kandidát, který splní podmínku získání minimálně 5 % hlasů z celkového počtu oprávněných voličů, usedne do Představenstva klubu. Předseda klubu Sincoolka bude vítězné kandidáty kontaktovat s dalšími informacemi, v případě potřeby jim pomůže s nástupem do funkce.

Představenstvo jako celek rozhoduje o (nejen finančních) klubových záležitostech. Jedná se o hlavní volený orgán klubu. Skládá se ze Zástupců klubu, Zástupců Sinkuleho a Dejvické koleje, Předsedy a Místopředsedy.

Zástupcem klubu se může stát kterýkoliv člen našeho klubu. Je jich nejvýše 5.

Zástupcem koleje se může stát kterýkoliv student v klubu Sincoolka, který bydlí na příslušné koleji. Zastupuje zájmy studentů ubytovaných na příslušné koleji, zejména při jednání s orgány SÚZ ČVUT, a plní povinnosti samosprávy koleje. Zástupce koleje je automaticky členem Představenstva klubu Sincoolka.

Předsedu klubu si volí členové Představenstva ze svých řad. Místopředsedu z řad Představenstva navrhuje Předseda a schvaluje Představenstvo.

Vše výše popsané a další detaily najdeš také ve Stanovách klubu Sincoolka a ve Volebním řádu.

 • verejne/volby/2023-doplnovaci.txt
 • Poslední úprava: 09.05.2023 19:55
 • autor: Vojtěch Kříž