verejne:zapisy

Zápisy ze schůzí

Dostupné ve formátu PDF.

1. doplňovací volby Zástupců klubu
Vyhlášení doplňovacích voleb do Představenstva na období 2023-2024 (PDF)
Výsledky voleb (PDF)
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků (PDF)
Zpráva o průběhu voleb (PDF)

Řádné volby
FIXME bude doplněno

Zápisy

11.10.2023 Neschválen
30.08.2023 Zápis (1. Schválení programu zasedání, úvod, prezence; 2. Schválení zápisu z předchozích zasedání; 3. Postup ve výstavbě kolejních zahrad; 4. Rozpočty na ZS 2023/24; 5. Schválení rozpočtu na zahajovací párty semestru; 6. Plán akcí na zimní semestr; 7. Instalace Wi-Fi AP; 8. Úprava smluv na místnosti SÚZ využívané klubem; 9. Nová vedoucí PR sekce a správkyně posilovny; 10. Správa sauny; 11. Udělení aktivního členství aktivním členům klubu; 12. Různé)
22.06.2023 Zápis (1. Schválení programu zasedání, úvod, prezence; 2. Schválení zápisu z předchozího zasedání; 3. Noví členové představenstva a jejich zapojení do chodu představenstva; 4. Úprava správců rozpočtů; 5. Přístupy ke klubovému bankovnímu účtu; 6. Nová správkyně LABu; 7. Schválení rozpočtu na vyvýšené záhony na zahrady Sinkuleho a Dejvické koleje; 8. Uzavření rozpočtu na nákup grilovaného selete; 9. Uzavření rozpočtu na nákup bazénu; 10. Informace z RSS, z Centrály a z Parlamentu SU ČVUT; 11. Úklid LABu – stanovení data úklidu; 12. Rozdělení kompetencí v rámci Síťové sekce klubu; 13. Různé)
03.05.2023 Zápis (1. Schválení programu zasedání, 2. Seznam lidí SU 100, 3. Schválení zápisů z předchozích zasedání, 4. Schválení místopředsedy, 5. Udělení aktivního členství Romanu Královi, 6. Vrácení rozdílu členských příspěvků, 7. Korektura dokumentů v rámci klubu, 8. Nákup bazénu, 9. Výjezdní zasedání, 10. Otevření zahrady Dejvické koleje, 11. Různé)
06.04.2023 Zápis (1. Schválení programu schůze, 2. Výsledky voleb, 3. Volba předsedy na funkční období 2023-24, 4. Volba nového místopředsedy, 5. Schválení zápisu z předchozí schůze konané dne 16. 02. 2023, 6. Schválení zápisů ze schůzí 2018-22, 7. Správci rozpočtů na funkční období 2023-24, 8. Plán akcí na LS, 9. Vnitroklubová komunikace, 10. Vedoucí sekcí a správci, 11. Různé)
16.02.2023 1. Schválení programu schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 2. Schválení zápisu z předchozí schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 3. Schválení výše členských příspěvků (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 4. Schválení interního předpisu SIN-IP-2022/1 (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 5. Zpráva o průběhu voleb (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 6. Doplňovací volby - zástupce SIN koleje (vede: P. Valach, typ: informace, čas: 10 min) 7. Pokladník klubu (vede: M.Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 8. Vrácení příspěvků – Adam Mitrenga (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 9. Rozpočet na ZS 2022/23 (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min)
19.01.2023 1. Zahájení schůze 2. Schválení programu schůze. 3. Schválení zápisu z předchozí schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 4. Výroční zpráva klubu Sincoolka 2022 (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 5. Rozpočet na LS 2022/2023 (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 6. Info z parlamentu SU (vede: M. Čáp, typ: informace, čas: 10 min) 7. Internet na Dejvické koleji (vede: D. Lysenko, typ: informace, čas: 15 min) 8. Soutěž o návrh klubového trička (vede: A.Mitrenga, typ: informace, čas: 10 min) 9. Různé (vede: M. Čáp, typ: diskuze, čas: dle potřeby)

2. doplňovací volby Zástupce Sinkuleho koleje
Vyhlášení doplňovacích voleb na Zástupce Sinkuleho koleje na období 2022-2023
Výsledky voleb
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků
Zpráva o průběhu voleb

Doplňovací volby Zástupce klubu
Vyhlášení doplňovacích voleb na Zástupce klubu na období 2022-2023 (PDF)
Výsledky voleb (PDF)
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků (PDF)
Zpráva o průběhu voleb (PDF)

Řádné volby
Vyhlášení řádných voleb na období 2022-2023 (PDF)
Prodloužení termínů (PDF)
Výsledky voleb (PDF)
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků (PDF)
Zpráva o průběhu voleb (PDF)

Zápisy

10.02.2022 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Uzavření rozpočtu za ZS 2021/2022 4. Schválení rozpočtů na LS 2021/2022 5. Udělení aktivního členství LS 2021/2022 6. Vyhlášení voleb 7. Schválení rozpočtu na nákup zbytku AP 8. Peníze pro Buben 9. Opatření posilovna 10. Různé
14.03.2022 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Situace na Ukrajině 4. Zvýšení členských příspěvků 5. Schválení ekonomické činnosti k provozu tiskárny 6. Různé
14.03.2022 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Zpráva o průběhu voleb 4. Volba nového předsedy 5. Jmenování místopředsedy 6. Revize správců rozpočtů 7. Schválení ekonomické činnosti tiskárny 8. Různé
30.03.2022 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Zpráva o průběhu voleb 4. Volba nového předsedy 5. Jmenování místopředsedy 6. Revize správců rozpočtů 7. Schválení ekonomické činnosti tiskárny 8. Různé
31.05.2022 1. Schválení programu schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 2. Schválení zápisu z předchozí schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 3. Info od výsledku doplňovacích voleb (vede: P. Valach, typ: informace, čas: 10 min) 4. Info od vedení koleje (vede: M. Čáp, typ: informace, čas: 10 min) 5. Info z parlamentu SU (vede: M. Čáp + P. Valach, typ: informace, čas: 10 min) 6. Sraz aktivních členů klubu Sincoolka (vede: M. Čáp, typ: informace, čas: 10 min) 7. Výjezdní zasedání klubu (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 8. Rozpočet – fond Předsedy (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 9. WiFi Ap Ruckus (vede: P. Valach, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 10. Nákup PR předmětů (vede: M. Karmazina+J. Burdych, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 11. Kufrárna - inventura (vede: M. Karmazina, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 12. Deskovky - inventura (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 13. Plán akcí na LS - červen (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 14. Různé (vede: M. Čáp, typ: diskuze, čas: dle potřeby) 15. Aktivní členství – D. Frnka, J. Pakosta (vede:XXX, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min)
14.06.2022 1. Schválení programu schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 2. PS5 - Hry předplatné (vede: M. Čáp + F. Kučera, typ: diskuze+hlasování, čas: 10 min) 3. Kufrárna - závěr (vede: M. Čáp + P. Valach, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 4. Zápis z 31.5.2022 (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 5. Různé (vede: M. Čáp, typ: diskuze, čas: dle potřeby
22.09.2022 1. Schválení programu schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 2. Schválení zápisu ze schůze dne 31.5.2022 (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 3. Schválení zápisu ze schůze dne 14.6.2022 (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 4. Zástupce SIN - D. Králík odchází (vede: M. Čáp, typ: informace, čas: 5 min) 5. Informace z parlamentu (vede: P. Valach, typ: informace, čas: 10 min) 6. Výsledky architektonické soutěže (vede: M. Čáp, typ: informace, čas: 10 min) 7. Úprava členských příspěvků a členského řádu (vede: P. Valach, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 8. Nákup PR předmětů - seznam, množství, cena (vede: J. Burdych + M. Karmazina, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 9. Sraz aktivních Sincooláků - rozpočet (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 10. Zahajovací párty (vede: M. Karmazina + A. Mitrenga, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 11. Výjezdní zasedání (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 12. Aktivní členi na ZS 2022/23 (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 10 min) 13. Různé (vede: M. Čáp, typ: diskuze, čas: dle potřeby)
18.10.2022 1. Schválení programu schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 2. Schválení zápisu z předchozí schůze (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 3. Schválení výše členských příspěvků (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 4. Schválení interního předpisu SIN-IP-2022/1 (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 5. Zpráva o průběhu voleb (vede: M. Čáp, typ: hlasování, čas: 5 min) 6. Doplňovací volby - zástupce SIN koleje (vede: P. Valach, typ: informace, čas: 10 min) 7. Pokladník klubu (vede: M.Čáp, typ: hlasování, čas: 10 min) 8. Vrácení příspěvků – Adam Mitrenga (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min) 9. Rozpočet na ZS 2022/23 (vede: M. Čáp, typ: diskuze+hlasování, čas: 15 min)

Řádné volby
Vyhlášení řádných voleb na období 2021-2022 (PDF)
Výsledky voleb (PDF)
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků (PDF)
Zpráva o průběhu voleb (PDF)

Zápisy

22.02.2021 1. Úvod - schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Evidence jednotlivých správců 4. Udělení aktivního členství na LS 2020/2021 5. Uzavření rozpočtů za ZS 2020/2021 6. Přidání bodu do programu 7. Schválení rozpočtu na LS 2021 8. Schválení výroční zprávy 9. Nové reproduktory do MM a na párty 10. Různé
01.08.2021 1. Schválení programu 2. Zpráva o průběhu voleb 3. Volba předsedy 4. Jmenování místopředsedy 5. Pokladník klubu 6. Obecné - termín příští schůze
17.08.2021 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Organizace klubu 4. Přijetí nových členů 5. Vracení příspěvků 6. Čerpání peněz 7. Spolupráce se Správou účelových zařízení ČVUT 8. Stížnosti podané na služby poskytované klubem 9. Jiné
30.09.2021 . Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. schválení pravidel pro bazén, pokud nás bude dost 4. projekt nových AP 5. support na switche 6. odpouštění příspěvků 7. schválení rozpočtů 8. projekt ps5 9. jiné
11.10.2021 1. Projednání vedení klubu. 2. Předložení rozpočtu Blueparty - Projednání proběhlé párty a kontrola faktur a účtenek představenstvem. 3. Jmenování a odvolání správců kolejí a členů představenstva. 4. Jiné.
02.11.2021 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Udělení zasloužilého členství 4. projednání správců 5. Projednání jmenování vedoucího PR 6. Jmenování pokladníka klubu 7. Rezignace člena představenstva (Jirka Pakosta) 8. Doplňovací volby 9. Plán akcí 10. Dodatečné odpuštění aktivní členství 11. Opětovné schválení rozpočtu na pípu 12. Různé

II. doplňovací volby na Zástupce Dejvické koleje

Doplňovací volby na Zástupce Dejvické koleje
Vyhlášení doplňovacích voleb na období 2020-2021: PDF

Řádné volby
Vyhlášení řádných voleb na období 2020-2021: PDF
Prodloužení termínu podávání kandidátek: PDF
Zpráva o průběhu voleb: PDF
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF
Výsledky řádných voleb na období 2020-2021: PDF

Zápisy

10.2.2020 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Uzavření rozpočtů za ZS 2019/2020 4. Schválení rozpočtů na LS 2019/2020 5. Udělení aktivního členství na LS 2019/2020 6. Jednací řád 7. Informace o rekonstrukci, projekt EPC 8. Vyhlášení voleb 9. Informace o nové místnosti 10. Správce deskových her 11. Různé
18.6.2020 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Zpráva o průběhu voleb 4. Výroční zpráva za rok 2019 5. Volba nového předsedy 6. Jmenování místopředsedy 7. Změna správce rozpočtu Administrátorské sekce 8. Prodloužení období pro platbu členství (P. Valach) 9. Různé
22.9.2020 1. Schválení programu schůze 2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. Evidence jednotlivých správců 4. Přiznání aktivního členství za ZS 2020/21 5. Uzavření rozpočtů za LS 2019/20 6. Schválení rozpočtů na ZS 2020 7. Rezignace členů představenstva 8. Vyhlášení termínu doplňovacích voleb 9. Otevření a přístup MM/posilovna 10. Plán akcí na zimní semestr 11. Nové reproduktory do MM a na párty 12. Výjezdní zasedání 13. Jednací řád představenstva 14. Prostředky na odkup switche EX3400 od Silicon Hillu 15. Nákup a výměna klimatizace v serverovně
29.10.2020 1. Schválení programu schůze, 2. Zapůjčení switchů od Bubnu, 3. Vracení členských příspěvků kvůli COVID 19 4. Různé
30.12.2020 1. Schválení programu schůze 2. Vrácení členských příspěvků i po původním datu pro žádosti pro navrácení 3. Předání funkcí a působení v klubu 4. Různé

Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2019 (PDF) - schváleno 18. 6. 2020

Řádné volby
Výsledky řádných voleb 2019-2020: PDF
Vyhlášení řádných voleb na období 2019-2020: PDF

Doplňovací volby
Vyhlášení doplňovacích voleb Zástupce Sinkuleho koleje na období 2019-20: PDF

Zápisy

26.11.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůze, 3. Zhodnocení výjezdního zasedání 4. Správce grilskladu 5. Nově vyklizená místnost 6. Jednací řád 7. HR 8. Nákup PR předmětů 9. Informace z parlamentu SU 10. Různé
29.10.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůze 24.9.2019, 3. Zpráva o průběhu voleb 4. Představení nově zvoleného Zástupce Sinkuleho koleje 5. Jmenování správce kufrárny 6. Jmenování vedoucího PR sekce 7. Převedení kolárny pod sportovní sekci 8. Nové místo pro tiskárnu 9. Platební brána 10. Strongman games 11. Masernictví u Báry 12. Jednací řád 13. Systém rozdávání nejednorázových kelímků 14. Různé a. Daniel králík piano b. Domluvení termínu příští schůze
24.9.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí 23.4. a 4.6.2019, 3. Schválení interního předpisu Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka, 4. Evidence jednotlivých správců, 5. Přiznání aktivního členství na ZS 2019/20, 6. Uzavření rozpočtů za LS 2018/19, 7.Schválení rozpočtů na ZS 2019/20, 8.Rozhodnutí o výsledku grafického soutěže na návrh nejednorázových kelímků, 9. Schválení rozpočtu na nákup nejednorázových kelímků, 10. Schválení rozpočtu výjezdní zasedání „Podzim 2019“, 11. Letáky, 12. Provozní řád multimediální místnosti, 13. Odbyrokratizace, 14. Celoroční rezervace MM křesťanskému klubu na středy, 15. Odstoupení předsedy, 16. Volba nového předsedy, 17. Odstoupení zástupce Sinkuleho koleje, 18. Rezignace člena představenstva, 19. Termín doplňovacích voleb, 20. Různé.
4.6.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí, 3. Kufrárna, 4. Platba kolejného spojená se 4korunovým fondem, 5. Novinky kolem saunování, 6. Zastoupení funkcí pro další semestr, 7.Soutěž kelímky, 8.Internet, 9. Sociální sítě, 10. Aktualizace jednacího řádu, 11. Odchod z koleje, 12. Různé.
23.4.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozí schůzí, 3. Stav projektů, 4. Schválení rozpočtu na výjezdní zasedání, 5. Vedoucí sekce PR, 6. Sincoolk games, 7.Venkovní workout hřiště, 8. Zhodnocení a vučtování mezinárodní večeře, 9. Síťová sekce, 10. Kolejní butik, 11. Grilovačka 12. Rezervace MM na párty 13. Různé
31.3.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Výsledky voleb, představení nových členů, 3. Volba nového předsedy, 4. Jmenování místopředsedy, 5. Přeschválení správců rozpočtů, 6. Oddělení rozpočtu na sportovní vybavení, 7. Problém nepořádku v kuchyních - zahraniční studenti, 8. Volební programy členů nového představenstva, 9. Schválení rozpočtu na Výjezdní zasedání, 10. 4Kč fond, 11. Různé
26.2.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisů z předchozích schůzí, 3. Výroční zpráva klubu za rok 2018, 4. Uzavření rozpočtů za ZS 2018/19, 5. Zhodnocení Retro costume party, 6. Různé
3.2.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozí schůze, 3. Jmenování členů do funkcí, 4. Vyhlášení voleb, 5. Rezignace předsedy, 6. Volba nového předsedy, 7. Schválení rozpočtů na LS, 8. Udělování Aktivního členství na LS, 9. Vedoucí HR sekce, 10. Různé
20.1.2019 PDF - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozí schůze, 3. Organizační řád, 4. Výroční zpráva, 5. Sumarizace rozpočtů za LS 2017/18, 6. Legalizace tiskárny + správa XXX, 7. MM, 8. Kufrárna, 9. Delegát za SIN, 10. Volby, 11. Různé

Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2018: PDF - schválena 26. 2. 2019

Řádné volby
Vyhlášení řádných voleb na období 2018-2019: PDF
Prodloužení termínu podávání kandidátek: PDF
Zpráva o průběhu voleb: PDF
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF
Výsledky voleb: PDF

Doplňovací volby říjen 2018
Harmonogram doplňovacích voleb 2018: PDF
Zpráva o průběhu doplňovacích voleb: PDF
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF
Výsledky doplňovacích voleb: PDF

Zápisy

9.12.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Organizační řád; Info ze schůzky s Bedrníkovou; Tiskárna - EČ, rekonstrukce kuchyně; Fotokomora; Schválení záměru renovace Wi-Fi; Navýšení rozpočtu administrátorské sekce; Revize posilovny; Advent v kampusu; Multimediální místnost; Kufrárnový butik; Finanční řád; Volba prezdenta SU; Různé
4.11.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Výsledek mimořádného hlasování 13. 8. 2018; Zhodnocení výjezdního zasedání; Úklid; Nejednorázové kelímky; Udělování Aktivního členství a odpouštění členských příspěvků; Otevírací doba Posilovny; Organizační řád; Nákup gaučů do MM; Nová wiki; Assault bike; Navýšení rozpočtu PR; Různé
23.9.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Výsledek mimořádného hlasování 13. 8. 2018; Sumarizace rozpočtů; Schválení nových rozpočtů; Odpuštění členských příspěvků; Udělení aktivního členství; Změna sídla SU ČVUT; Rezignace Adama Mitrengy; Leták; Pravidla pořádání klubových akcí; Multimediální místnost - rekonstrukce, noví správci; Nový správce posilovny; Výjezdní zasedání klubu; Rozdělení funkce správce her a sportovního vybavení; Organizační řád; Inventarizace sportovní sekce; Různé
10.6.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Projekty (Sauna, Vstup do posilovny, Televize, Projektor v MM, Skříňka v MM, LDAP - jednotné přihlášení); Informace od zástupců kolejí; Hlasování o schválení upraveného členského řádu, investování; Tiskárna na Dejvickou kolej; Petlice na skříně v LABu; Určení správce na renovaci sítě; Spráce posilovny za L. Šumského; Klíče od LABu pro Martina; Kontrola karet do posilovny; Různé
3.6.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Obměna Switchů; Připomínky Parlamentu SU k novému členskému řádu
8.5.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Stav projektů (Sauna, Vstup do posilovny, Televize, Rekonstrukce prostor posilovny, Zavěšení lana v posilovně); Sodomat; Nový členský řád; Úprava IP posilovny a sauny, Post Disconnectera; Různé
29.4.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Stav projektů (Sauna, Vstup do posilovny na 1 kartu); Informace ze schůzky s Bedrníkovou; Jmenování vedoucích sekcí; Rozpočet na výjezdní zasedání; Přeschválení rozpočtu na PR předměty; Schválení rozpočtu na cena na Sincoolgames; Oddělení sportovního členství; Zprovoznění fotokomory; Připojení účastníků letního kurzu k Internetu; Nákup nové zapékací jednotky do kolejní tiskárny
15.4.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Stav projektů (Sauna, Vstup do posilovny na 1 kartu, Rozšíření prostor posilovny); Zhodnocení beerpongu a ping-pongového turnaje; Hlasování o rozpočtu na funkční trička; Hlasování o rozpočtu na RFID klíčenky; Hlasování o rozpočtu na dřepovací klec; Doobjednání pánských triček; Venkovní basketballový koš; Projektor do MM; Klíče od Labu; O čem sním, když náhodou spím; Různé
3.4.2018 PDF - Schválení programu schůze; Představení nových členů představenstva; Volba předsedy klubu; Jmenování místopředsedy; Jmenování správců rozpočtů; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Trička na Sincoolgames; RFID klíčenky; Různé
18.3.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Informace od zástupců koleje a z Parlamentu; Schválení IP - sauna a posilovna; Platnost voleb do představenstva 2018/19; Slack; Brano na dveře do posilovny; Pingpongový turnaj; Smlouva o pronájmu posilovny; Projektor a zvuková technika do MM; Různé
18.2.2018 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Informace od zástupců koleje a z Parlamentu; Provozní řád MM; XBox a Hi-Fi soustava v MM; Sauna - instalace požárního čidla a jističe; Odpuštění členských příspěvků; Sumarizace rozpočtů za ZS 2017/18; Schválení nových rozpočtů jednotlivých sekcí + obecný rozpočet Předsedy; Diskuze o termínu; příp. vyhlášení, voleb do Představenstva; Vstup do posilovny; Výroční zpráva klubu; Nové PR předměty a samolepky; HR; Vernisáž studentů FA; Post disconnectera; Různé

Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2017: PDF - schválena 11. 3. 2018

Řádné volby
Harmonogram voleb 2017: PDF
Zpráva o průběhu voleb: PDF
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF
Výsledky voleb: PDF

Doplňovací volby duben 2017
Harmonogram doplňovacích voleb 2017: PDF
Zpráva o průběhu doplňovacích voleb: PDF
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF
Výsledky doplňovacích voleb: PDF

Doplňovací volby říjen 2017
Harmonogram 2. doplňovacích voleb 2017: PDF
Zpráva o průběhu 2. doplňovacích voleb: PDF
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF
Výsledky 2. doplňovacích voleb: PDF

Zápisy

17.12.2017 PDF - Schválení programu schůze; Informace od zástupců kolejí; Jmenování Kačky vedoucí PR; Sodomat; Vánoční večírek; Tiskárna do LABu; Pravidla užívání počítačové sítě; Předpis o čerpání peněz; Provozní řád posilovny; Různé
27.11.2017 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Zprávy od zástupců koleje; IP členství; Čerpání ze 4Kč fondu; Co s televizí?; Hřiště; Schválení rozpočtu na Buben Games; Nákup veslovacího trenažeru; Zhodnocení výjezdního zasedání; Různé
13.11.2017 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z minulých zasedání; Výsledky doplňovacích voleb; Zprávy od zástupců koleje; Nákup průmyslového vysavače do LABu; Výjezdní zasedání - schválení rozpočtu; Interní předpisy, nutnost jejich přeschválení; Sauna - rozpočet, provoz sauny; Fotokomora - rozpočet, správcovství, interní předpisy; Různé
4.10.2017 PDF - Schválení programu schůze; Odpuštění členských příspěvků; Zprávy od zástupců kolejí; Kontejnery na tříděný odpad; Čerpání rozpočtů, nové rozpočty sekcí; Noví správci a administrátoři; Nákup projektoru; Nákup tiskárny do LABu; Nákup disků do pride; SIM Vládi Bárty; Různé
6.6.2017 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Odchod zástupce SIN; datum doplňovacích voleb; Vyhodnocení rozpočtu výjezdka; Jmenování nových správců; Oprava Alcomy; Interní předpisy místností; Leták; Přístup do posilovny; Různé
8.5.2017 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Konečné vyúčtování za LSD; Vyúčtování a zhodnocení výjezdního zasedání; Schválení rozpočtu na Sincoolgames; Noví správci místností; předpisová základna klubu; Zprávy ze SU; Zprávy od zástupců kolejí; Různé
2.3.2017 PDF - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Schválení zprávy o průběhu voleb; Volba Předsedy klubu; Schválení Místopředsedy klubu (+ustanovení zapisovatele); Vyhlášení doplňovacích voleb na Zástupce DEJ a Zástupce klubu; Schválení IP o Hrách; Určení správců rozpočtů; Navýšení rozpočtu na LSD; Výjezdní zasedání; Různé
14.2.2017 PDF - Odpuštění členských příspěvků; Jmenování správců (kolárna, kufrárna, hry, posilovna); Schválení Výroční zprávy klubu Sincoolka za rok 2016; Rozpočty sekcí; Vyhlášení voleb; Hasičák; Informace od zástupců koleje; Informace od administrátorů; Informace od PR; Různé

Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2016: PDF

Volby
Vyhlášení voleb na období 2016-2017: PDF
Zpráva o průběhu voleb: PDF
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF
Výsledky voleb: PDF

Zápisy

19.12.2016 PDF - Schválení volebního řádu, Informování o Nařízení Předsedy o reklamních předmětech, Nákup WiFi na Dejvickou kolej, Informace z výjezdního zasedání SU, Pravidla PR předmětů, Informace od zástupců koleje, Informace od administrátorů, Informace od PR, Různé (Představení budoucího správce Posilovny, Inventura, …)
20.11.2016 PDF - Klíče od LABu a MM, Jmenování disconnectera, Schválení jednacího řádu, SIM karty, Bubengames, Nákup monitoru do MM, Pravidla PR předmětů, Informace od zástupců koleje, Informace od administrátorů, Informace od PR, Různé (Inventura, Výjezdní zasedání SU, Druhý sud po párty, …)
16.10.2016 PDF - Rozpočet MM, Nákup domény u Active24, Schválení nových stanov SIN, Zřízení komunitní knihovničky, darování knih, Sběr starého šatstva, Různé (Sud po párty, Výjezdní zasedání SU, Lednice, 4 kč fond, Tříděný odpad, Kontrola a oprava pípy, Hologramové samolepky)
26.9.2016 PDF - Rozpočty (admini, posilka, PR, hry), odpuštění členských příspěvků za LS 2015, způsob jmenování správců, jmenování správce MM, klíče od LABu, vstup do posilovny, link Sinkuleho - Dejvická, nákup serveru, kompetence PR, rekonstrukce MM (představení návrhu), info z PAR a AS, různé (soutěž ve vaření)
19.5.2016 PDF - Vedoucí PR - V.Bárta, očekávání mezi členy představenstva, pravidla pro nové PR předměty, informace ze schůze RSS a parlamentu, plán na prázdniny, nákup PremiumCord HDMI switche, Sinkolo, jak na nové adminy, zaměstnanec ČVUT do posilovny, různé (legislativa, posilovna)
20.4.2016 PDF - Nový člen představenstva - V.Bárta, správce grilskladu, informace z parlamentu SU, informace z PR, klíče od LABu, nákup filtrů na objektiv, kosmetika na objektiv, rozpočet na PR předměty, rozpočet na teambuilding, jmenování pokladníka, rozpočet na Buben games, členové klubu s Fitness členstvím nebydlící na koleji, nakládání s majetkem klubu, různé (e-mail po registraci, nápadovník, manuál pro následovníky, nástěnky, zástupce delegáta do parlamentu SU, informace z KSUZ, informace od vedení koleje)
3.4.2016 PDF - Volba předsedy, volba místopředsedy, delegát klubu do Studentského parlamentu SU, určení správců rozpočtů, nákup věcí na kartový systém, informace o MayDej, různé (kolárna, teambuilding, stanovy SU, SUper hry)
3.4.2016 PDF - Schválení Zprávy o průběhu voleb a výsledků voleb, fotokomora, půjčování klubové zrcadlovky, odpuštění členského příspěvku za MM
22.2.2016 PDF - Výroční zpráva, odpuštění členských příspěvků, harmonogram voleb, rozpočty jednotlivých částí klubu, nákup nástěnky, informace k budoucímu nákupu PR předmětů

Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2014: PDF

Volby
Vyhlášení voleb na období 2014-2015: PDF
Zpráva o průběhu voleb: PDF (4 mb)
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF (1 mb)
Výsledky voleb: PDF (2 mb)

Zápisy

Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2013: PDF

Volby
Vyhlášení voleb na období 2013/2014: PDF
Prodloužení termínu podávání kandidátek: PDF
Sečtení hlasů z volebních uren: PDF (1.5 MB)
Celkový počet hlasů: PDF (0.6 MB)
Řešení nerozhodného výsledku na 5. a 6. místě: PDF (0.7 MB)
Výsledky voleb: PDF (0.6 MB)

Zápisy

Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2012: PDF

Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2011: PDF

  • verejne/zapisy.txt
  • Poslední úprava: 11.10.2023 23:07
  • autor: Vojtěch Kříž