verejne:clenstvi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:clenstvi [04.10.2021 16:46]
Pavel Valach [Tabulka]
verejne:clenstvi [21.02.2022 20:57] (aktuální)
Pavel Valach [Druhy členství]
Řádek 18: Řádek 18:
 ^ **Základní členství**   | 200 Kč / semestr  | Členství v klubu Sincoolka \\ Možnost volit a být volen do Představenstva \\ Možnost půjčovat si majetek klubu k tomu určený     | ^ **Základní členství**   | 200 Kč / semestr  | Členství v klubu Sincoolka \\ Možnost volit a být volen do Představenstva \\ Možnost půjčovat si majetek klubu k tomu určený     |
 ^ **Síťové členství**     | 600 Kč / semestr  | Připojení do **akademické sítě**\\ Možnost využití kolejní **tiskárny**\\ Vyžaduje platné Základní členství                      | ^ **Síťové členství**     | 600 Kč / semestr  | Připojení do **akademické sítě**\\ Možnost využití kolejní **tiskárny**\\ Vyžaduje platné Základní členství                      |
-^ **Sportovní členství**  | 400 Kč / semestr  | Přístup do **posilovny** <del>a do **sauny**</del>\\ **Kvůli opatřením nyní nelze splnit!**\\ Vyžaduje platné Základní členství  |+^ **Sportovní členství**  | 400 Kč / semestr  | Přístup do **posilovny** <del>a do **sauny**</del>\\ Vyžaduje platné Základní členství  |
  
 Všichni členové klubu Sincoolka jsou plnohodnotnými členy [[https://su.cvut.cz|Studentské unie ČVUT]] a jsou jim zaručena práva a povinnosti dle [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1713|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|Stanov Studentské unie ČVUT]]. Všichni členové klubu Sincoolka jsou plnohodnotnými členy [[https://su.cvut.cz|Studentské unie ČVUT]] a jsou jim zaručena práva a povinnosti dle [[https://su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/1713|Stanov klubu Sincoolka]] a [[https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950801|Stanov Studentské unie ČVUT]].
  • verejne/clenstvi.1633366018.txt.gz
  • Poslední úprava: 04.10.2021 16:46
  • autor: Pavel Valach