verejne:usneseni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:usneseni [01.08.2021 22:57]
Pavel Valach [Tabulka]
verejne:usneseni [19.11.2021 19:44]
Jakub Burdych [Tabulka]
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== 2021 ===== ===== 2021 =====
  
-^ Zasedání  ^ Usnesení                                                                                                                                 ^ Hlasování  ^ Přijato +^ Zasedání    ^ Usnesení                                                                                                                                                                                   ^ Hlasování  ^ Přijato 
-| 1.8.2021  | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta                                                                                            | 4/6 hlasů  | Ano      | +2.11.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10                                                                  | 5:5:0:   | Ano      | 
-          | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych                                                                                           | 2/6 hlasů  | Ne       | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44.                                          | 5:4:0:   | Ano      | 
-          | Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka                                                                                   | 6:6:0:   | Ano      | +|             | Představenstvo klubu Sincoolka uděluje zasloužilé členství Ivaně Šetmaňukové a Martinovi Květoňovi                                                                                       | 5:5:0:   | Ano      | 
-          | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.”  | 5:5:0:   | Ano      |+|             | Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností.                                                                                                                   | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování vedoucí PR Denisu Křepelkovou.                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování jako nového pokladníka klubu Daniela Králíka                                                                                            | 5:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dodatečné udělení aktivního členství a vrácení příspěvku do klubu Denise Křepelkové.                                                              | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje koupi pípy Lindr 40 z PR rozpočtu.                                                                                                                | 5:3:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší pro změnu správce rozpočtu PR z Daniela Frnky na Daniela Králíka.                                                                                 | 5:4:0:   | Ano      | 
 +| 11.10.2021  | Představenstvo klubu Sincoolka odvolává předsedu klubu Sincoolka, Jiřího Pakostu.                                                                                                          | 7:5:1:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje do pozice předsedy klubu Jakuba Burdycha, UID 21424.                                                                                               | 7:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedkyni Kristinu Nakonechnou, UID 21751.                                                                                            | 7:5:0:   | Ano      | 
 +| 30.9.2021   | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program představenstva 30.09.2021 v čase 19:21.                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění zápisu schůze z  17.08.2021 v čase 30.09.2021 19:23.                                                                                        | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění pravidel bazénu 30.09.2021 v čase 19:28.                                                                                                    | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt nových AP vč. rozpočtu 250 000 Kč na nákup AP pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň. 30.09.2021 v čase 19:46       | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup podpory pro switche a stanovuje rozpočet 81 000 Kč pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň.\\ 30.09.2021 v čase 19:55  | 7:7:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění příspěvku 30.09.2021 v čase 20:18                                                                                                       | 7:4:0:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt ps5, v ceně 16 500,- Kč, 30.09.2021 v čase 20:32                                                                                          | 7:5:2:   | Ano      | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2021/22. 30.09.2021 v čase 20:41                                                                                                   | 7:7:0:   | Ano      | 
 +| 17.8.2021   | Schválení programu schůze a přidání bodu pravidla bazénu                                                                                                                                   | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Schválení zápisu s předchozí schůze                                                                                                                                                        | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Bazén pravidla. Hlasování o přijetí interního předpisu pro bazén                                                                                                                           | 5:4:0:   | Ne       | 
 +|             | Představenstvo klubu Sincoolka neschvaluje úpravu organizačního řádu                                                                                                                       | 5:3:0:   | Ne       | 
 +|             | Vracení příspěvků                                                                                                                                                                          | 5:5:0:   | Ano      | 
 +|             | Jmenování dodatečného pokladníka - Daniel Frnka                                                                                                                                            | 5:5:0:   | Ano      | 
 +| 1.8.2021    | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta                                                                                                                                              | 4/6 hlasů  | Ano      | 
 +            | Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych                                                                                                                                             | 2/6 hlasů  | Ne       | 
 +            | Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka                                                                                                                                     | 6:6:0:   | Ano      | 
 +            | Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.”                                                    | 5:5:0:   | Ano      |
  
  
  • verejne/usneseni.txt
  • Poslední úprava: 19.11.2021 19:44
  • autor: Jakub Burdych