verejne:usneseni

Toto je starší verze dokumentu!


Usnesení představenstva

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
2.11.2021 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 10. 2021 20:10 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 11. 10. 2021 ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 10. 2021 23:44. 5:4:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka uděluje zasloužilé členství Ivaně Šetmaňukové a Martinovi Květoňovi. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu sincoolka schvaluje správce jednotlivých místností. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování vedoucí PR Denisu Křepelkovou. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování jako nového pokladníka klubu Daniela Králíka 5:4:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dodatečné udělení aktivního členství a vrácení příspěvku do klubu Denise Křepelkové. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje koupi pípy Lindr 40 z PR rozpočtu. 5:3:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka se usnáší pro změnu správce rozpočtu PR z Daniela Frnky na Daniela Králíka. 5:4:0:1 Ano
11.10.2021 Představenstvo klubu Sincoolka odvolává předsedu klubu Sincoolka, Jiřího Pakostu. 7:5:1:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje do pozice předsedy klubu Jakuba Burdycha, UID 21424. 7:4:0:3 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jako místopředsedkyni Kristinu Nakonechnou, UID 21751. 7:5:0:2 Ano
30.9.2021 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program představenstva 30.09.2021 v čase 19:21. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění zápisu schůze z 17.08.2021 v čase 30.09.2021 19:23. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje znění pravidel bazénu 30.09.2021 v čase 19:28. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt nových AP vč. rozpočtu 250 000 Kč na nákup AP pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň. 30.09.2021 v čase 19:46 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup podpory pro switche a stanovuje rozpočet 81 000 Kč pro ZS 2021/22. Správcem rozpočtu se stanovuje Marcel Petráň.
30.09.2021 v čase 19:55
7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění příspěvku 30.09.2021 v čase 20:18 7:4:0:3 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje projekt ps5, v ceně 16 500,- Kč, 30.09.2021 v čase 20:32 7:5:2:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2021/22. 30.09.2021 v čase 20:41 7:7:0:0 Ano
17.8.2021 Schválení programu schůze a přidání bodu pravidla bazénu 5:5:0:0 Ano
Schválení zápisu s předchozí schůze 5:5:0:0 Ano
Bazén pravidla. Hlasování o přijetí interního předpisu pro bazén 5:4:0:1 Ne
Představenstvo klubu Sincoolka neschvaluje úpravu organizačního řádu 5:3:0:2 Ne
Vracení příspěvků 5:5:0:0 Ano
Jmenování dodatečného pokladníka - Daniel Frnka 5:5:0:0 Ano
1.8.2021 Volba předsedy klubu Sincoolka - Jiří Pakosta 4/6 hlasů Ano
Volba předsedy klubu Sincoolka - Jakub Burdych 2/6 hlasů Ne
Jmenování místopředsedy klubu Sincoolka - Daniel Frnka 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje upravený Interní předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka. Mění se definice funkce “Pokladník.” 5:5:0:0 Ano
Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
22.2.2021 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 18:07. 6:6.0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 30. 12. 2020 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2021 19:15. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje přidání bodu: Schválení rozpočtu na LS 2021 do harmonogram schůze. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2021 ve znění uvedeném výše. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 24.000,-kč na nákup nového receiveru a subwooferů do MM, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 27.000,-kč na nákup nových reproduktorů na párty, správcem rozpočtu se stává Jakub Burdych. 6:6:0:0 Ano
30.12.2020 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 30. 12. 2020 14:46.
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vrácení členských příspěvků členům, již zažádali skrz e-mail k dnešnímu datu 30.12.2020 o dodatečném vrácení členského příspěvku.
29.10.2020 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 10. 2020 9:32. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zapůjčení switchů z klubu Buben dle podmínek a seznamu switchů, které byly zaslány do konference dne 29.10.2020. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vracení členských příspěvků v důsledku koronavirové krize podle podmínek zaslaných do konference dne 29.10.2020. 5:5:0:0 Ano
22.9.2020 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020 19:03. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 09. 2020. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedený seznam vedoucí jednotlivých sekcí: PR sekce - Jakub Burdych, HR sekce - Jiří Kapoun, Vedoucí síťové sekce - Pavel Valach, Vedoucí sportovní sekce - Martin Květoň. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše uvedeným členům. 5:4:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na ZS 2020/2021 ve znění uvedeném výše. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi switche ze Silicon Hillu ve výšce 42. 500,- kč, správcem rozpočtu se stal Martin Květoň. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na koupi nové klimatizace do serverovny ve výšce 40. 000,- kč, správcem rozpočtu se stala Ivana Šetmaňuková. 5:5:0:0 Ano
18.6.2020 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 6. 2020 20:17 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 ve znění poslaném do konference Představenstva dne 18.6.2020 v 19:41. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje Adamu MItrengu na post předsedy klubu Sincoolka. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Adama Mitrengy na post místopředsedkyně Ivanu Šetmaňukovou. 7:6:0:1 ano
Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Ivanu Šetmaňukovou. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje připojení veškerých členů klubu Sincoolka včetně těch, kteří si zažádali o vrácení členského příspěvku v důsledku koronavirové krize, k akademické síti zdarma do začátku letních prázdnin, konkrétně do 5.7.2020. 7:7:0:0 Ano
10.2.2020 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 10.2. 19:11. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 26. 11. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 2. 2020 22:24. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty na LS 2019/2020 ve znění uvedeném výše. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka na 2020/2021. 6:6:0:0 Ano

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
26.11.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 11. 2019 19:29. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 29. 10. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 11. 2019 10:10. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr využití nové místnosti jako kolárnu a zároveň využití bývalé kolárny pro nové potřeby klubu Sincoolka 7:6:1:0 Ano
29.10.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 28. 10. 2019 19:31. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 24. 9. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 10. 2019 21:21. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jakuba Burdycha jako nového vedoucího PR sekce a zároveň i nového správce rozpočtu PR sekce. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr převedení kolárny pod Sportovní sekci. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh na zavedení platební brány Comgate pro platby členských příspěvků dle podkladů zaslaných do konference Představenstva dne 17. 10. 2019. Integraci do SINISu provede síťová sekce klubu. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na akci Strongman games ve výši 4.000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Martin Květoň. 6:6:0:0 Ano
24.9.2019
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:30. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 23. 4. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:27. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 4. 6. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 2019 11:27. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference představenstva 24. 9. 2019 19:31. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným 18 členům klubu. * * 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení zasloužilého členství Ing. Kateřině Němcové. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedené čerpání rozpočtů za LS 2018/ 19. * * 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje uvedené rozpočty na ZS 2019/20. * * 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka vybralo jako vítězný návrh, návrh Denisy Křepelkové, jako cena je jí přiznáno AKtivní členství na ZS 2019/20 a dostane klubovou mikinu Sincoolka - dle její velikosti. 7:6:1:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na pořízení nejednorázových kelímků ve výši 15.000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Laura L. Palevičová. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet výjezdního zasedání ve výši 30 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Laura L. Palevičová. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na vytištění letáků ve výši 6 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Martin Květoň. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí s pořádním “křesťanského kroužku” každou středu v MM do konce prosince 2019. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Davida Folwarczného na základě veřejné volby. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na základě návrhu předsedy Davida Folwarczného na post místopředsedy Martina Květoně. 7:5:1:1 Ano
4.6.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 4. 6. 2019 18:45. 6:6:0:0 Ano
24.4.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 17:37. 7:6:1:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 31. 3. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 19:22. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 26. 2. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 9:16. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se jmenováním Davida Folwarczného jako vedoucího PR sekce. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na ceny Sincool games 2019 v hodnotě 6.000 Kč, správcem rozpočtu se stanovuje Ivana Šetmaňuková. 7:7:0:0 Ano
31.3.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 3. 2019 20:04. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Martina Květoně na základě tajného hlasování. 7:5:2:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Kateřinu Němcovou na základě tajného hlasování. 7:6:1:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka bezvýhradně souhlasí s výsledkem volby nového předsedy. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Martina Květoně na post místopředsedy klubu Sincoolka. 7:5:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Davida Folwarczného. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje změnu názvu rozpočtu Posilovna + Sportovní vybavení na Sportovní sekce. 7:7:0:0 Ano
26.2.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2019 9:26. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z schůze 9. 12. 2018 ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 2. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:27. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2018 ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:51. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka je seznámeno s konečným stavem rozpočtů za ZS 2018/19 a souhlasí s převedením čerpání rozpočtů na pořízení letáku a na analýzu wifi do LS 2018/19.* * 6:6:0:0 Ano
3.2.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 1. 2. 2019 19:01. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 1. ve znění zaslaném do konference představenstva 3. 2. 2019 20:19. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka 2019/20. 5:5:0:0 Ano
Volební komisí pro volbu předsedy se ustanovuje Laura Luisa Palevičová a Stanislav Olivík. Volba předsedy bude tajná. 6:4:2:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na post předsedy klubu Sincoolka Kateřinu Němcovou. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka, na základě návrhu předsedy, schvaluje Pavla Valacha na post místopředsedy klubu Sincoolka. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka, schvaluje rozpočty na LS 2018/19 ve zněním uvedeném výše.* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům klubu.* * 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Jiřího Kapouna vedoucím HR sekce. 6:5:0:1 Ano
20.1.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 1. 2019 20:00. 4:4:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 12. 2018 ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2019/1 Organizační řád ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 20. 1. v 22:19. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha vedoucím síťové sekce, Martina Květoně vedoucím sportovní sekce a Kateřiny Němcové vedoucím PR sekce. 6:4:0:2 Ano

* Mimořádné elektronické hlasování

* * Podrobnosti v zápisu ze zasedání

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
9.12.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 12. 2018 17:23. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 4. 11. ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 12. 2018 20:33. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr zavedení ekonomické činnosti na síťovou tiskárnu. 7:5:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet Fotokomory ve výši 2.500 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje David Folwarczný. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na vypracování analýzy současného stavu Wi-Fi a drobné korekce rozvodné sítě Wi-FI ve výši 20.000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Pavel Valach. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení administrátorského rozpočtu o 10.000 Kč na 45.000 Kč. 7:5:0:2 Ano
4.11.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 4. 11. 20:13. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 23. 9. ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 9. 0:29. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr pořízení nejednorázových kelímků. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členského příspěvku za LS 2017/18 Janu Márovi. 6:3:2:1 Ne
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství na ZS 2018/19 Janu Márovi. 6:2:4:0 Ne
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2018/7 Provozní řád posilovny ve zněním zaslaném do konference představenstva 4. 11. 21:51. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup nových gaučů do MM ve výši 13.000 Kč, správce rozpočtu se stanovuje J. Kapoun. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu Posilovny o 5.000 Kč na 31.000 Kč. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu PR o 7.500 Kč na 47.500 Kč. 5:5:0:0 Ano
17.9.2018* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na výjezdní zasedání v Rokytnici v Orlických horách ve výši 24 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Kateřina Němcová. 6:6:0:0 Ano
23.9.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 19:15 s přidaným bodem ohledně rezignace Adama Mitrengy. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 10. 6. ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 6. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh rozpočtů sekcí a jejich správců na zimní semestr 2018/19 v následujícím znění* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků pro 22 členů klubu za letní semestr 2017/18 uvedených níže* * 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení Aktivního členství pro 18 členů klubu na zimní semestr 2018/19 uvedených níže* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na tisk nových letáků v nákladu 500 ks ve výši 4.500 Kč správce rozpočtu se stanovuje J. Kapoun. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se jmenováním Lukáše Bureše jako správce Multimediální místnosti. 6:5:0:1 Ano
13.8.2018* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu na renovaci sítě o 15.000 Kč na 565.000 Kč. 7:4:0:3 Ano
10.6.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 10. 6. v 20.15. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 6. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 10.6 v 20.22. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2018/5 Členský řád ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 10.6. v 21.32. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje P. Valacha jako správce rozpočtu na renovaci sítě ve výši 550.000 Kč, který byl schválen na zasedání představenstva 3.6.2018. 6:6:0:0 Ano
3.6.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 2. 6. 2018 v 20.00. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 8. 5. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 3. 6. 2018 v 20.15. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 550.000 Kč na renovaci síťové infrastruktury na Sinkuleho koleji. 7:7:0:0 Ano
8.5.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 8. 5. 2018 v 18.11. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 29. 4. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 8. 5. 2018 ve 20.08. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Interní předpis Členský řád ve zněním v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v 22.04. 7:6:1:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje změnu v Interní předpisu Posilovny ve zněním v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v 22.14. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje změnu v Interní předpisu Sauny ve zněním v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v 22.14 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha disconnecterem. 7:6:0:1 Ano
29.4.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 29. 4. 2018 ve 20.21. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 15. 4. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 29. 4. 2018 ve 20.26. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha vedoucím IT sekce. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování BcA. Martina Květoně vedoucím sportovní sekce. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu pro nákup PR předmětů o 1. 272 Kč na 21.272 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 6:6:0:0 Ano
​Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 6.000 Kč na nákup cen na akci Sincoolgames, správcem rozpočtu se ustanovuje I. Šetmaňuková. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem restrukturalizace druhů členství. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 15.000 Kč na nákup nové fixační jednotky do tiskárny. Správcem rozpočtu se ustanovuje P. Valach. 6:6:0:0 Ano
15.4.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 15. 4. 2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 4. 3. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 15. 4. 2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup funkčních triček ve výši 7.500 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje I. Šetmaňuková. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup 40 kusů RFID klíčenek ve výši 700 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup dřepovací klece do posilovny ve výši 25.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje BcA. M. Květoň. 7:7:0:0 Ano
​Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro doobjednání pánských triček ve výši 15.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nového projektoru do MM ve výši 27.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje P. Valach. 7:6:0:1 Ano
​Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje propůjčení klíče od LABu Adamovi Mitrengovi. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje propůjčení klíče od LABu BcA. Martinovi Květoňovi. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vytvoření dvou nových funkcí: Vedoucí IT sekce a Vedoucí Sportovní sekce. 7:7:0:0 Ano
3.4.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 3. 4. 2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nového předsedu Jiřího Kapouna. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Kateřinu Němcovou na post místopředsedy klubu Sincoolka. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka se dohodlo na správcích rozpočtů pro aktuální období. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy ze schůzí 13. 11. 2017, 27. 11. 2017, 17. 12. 2017 a 18. 03. 2018 ve znění v jakém byly zaslané do konference představenstva dne 29. 3. 2018. 7:5:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem nákupu funkčních triček na akci Sincoolgames. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem nákupu RFID klíčenek. 6:6:0:0 Ano
18.3.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 18.3.2018 s přidáním bodu Platnost voleb do představenstva 2018/19. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 18.2.2018 ve znění zaslaném do konference představenstva dne 18.3.2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Sauny ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 18.3.2018 v 20:38. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Posilovny ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 18.3.2018 v 20:50 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka prohlašuje, že došlo k pochybení, když řádné volby do Představenstva klubu Sincoolka pro funkční období 2018/19 byly vyhlášeny, aniž by bylo vydáno usnesení. Na vyhlášení voleb v rámci daných termínů se však Představenstvo shodlo, což je zřejmé ze zápisu ze zasedání 18.2.2018. Představenstvo tedy uzná výsledek voleb. 7:7:0:0 Ano
18.2.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 18.2.2018 v 19:19. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Multimediální místnosti, ve znění v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 18.2.2018 v 20:21. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup XBOX ONE X ve výši 15.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje T. Zdarsa. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu na Saunu a její doplňky na 70.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje I. Šetmaňuková. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků pro 24 členů klubu, uvedených níže* * 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh rozpočtů sekcí na letní semestr 2017/18 v následujícím znění* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup samolepek ve výši 2.500 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje T. Zdarsa. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup PR předmětů ve výši 20.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje P. Valach. 6:6:0:0 Ano

* Mimořádné elektronické hlasování

** Podrobnosti v zápisu ze zasedání

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
17. 12. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup tiskárny OKI C542dn ve výši 6 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Ivana Šetmaňuková. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Pravidla užívání počítačové sítě ve znění zaslaném do konference představenstva 17. 12. 2017 21:03. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference představenstva 17. 12. 2017 23:14. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Provozní řád posilovny ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 12. 2017 2:24. 5:5:0:0 Ano
27. 11. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve výše uvedeném znění. 5:5:0:0 Tvoje
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 6. 6. 2017 ve znění zaslaném na Slack 14. 11. 2017 11:09. 5:5:0:0 bába
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje IP Členství v klubu Sincoolka se zapracovanými připomínkami. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dočasné umístění žehličky na vrátnici Dejvické koleje k užívání ubytovanými na Dejvické koleji do vyřešení situace se žehličkou SÚZem. 4:4:0:0 Stejně
Představenstvo klubu Sincoolka má zájem na vybudování sportovního hřiště na dvoře Sinkuleho koleje. 4:4:0:0 to
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na akci Buben games ve výši 4 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Ivana Šetmaňuková. 4:4:0:0 nikdo
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup veslovacího trenažeru CONCEPT 2 D s rozpočtem ve výši 30 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Martin Květoň. 4:4:0:0 nečte
13. 11. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 12. 11. 2017 0:09. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 6. 10. 2017 12:35. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup průmyslového vysavače ve výši 4000 Kč. 7:5:2:0 Jasně
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na výjezdní zasedání v Jedovnici ve výši 37 000 Kč. 7:7:0:0 Yes
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na saunu a doplňky ve výši 48 000 Kč za předpokladu, že bude zajištěn přivod elektřiny a že rozměry dané sauny jsou takové, že se vejde do šatny posilovny a zároveň projde dveřmi do ní. 7:7:0:0 Oui
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro fotokomoru na zimní semestr ve výši 2 000 Kč. 7:7:0:0 Да
4. 10. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 3. 10. 2017 19:31 s přidaným bodem “Kontejnery na tříděný odpad”. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků výše uvedeným členům* * 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty sekcí ve výše uvedených výších* * 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup projektoru ve výši 18 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Pavel Valach. 6:5:1:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup disků do pride ve výši 15 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Ivana Šetmaňuková. 6:6:0:0 ANO
6. 6. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 2. 6. 2017 15:14. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 6. 6. 2017 9:16. 6:5:0:1 ANO
20. 6. 2017* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje opravu spoje Alcoma ALF SDIDU, AL24F za cenu 11 250 Kč bez DPH, tedy 13 512,50 Kč s DPH. 5:4:0:1 ANO
8. 5. 2017 Představenstvo schvaluje program v upraveném znění (vypuštěn bod Vyúčtování výjezdního zasedání). 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozího zasedání ve znění zaslaném do konference 8. 5. 2017 19:31. 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 7000 Kč na nákup cen na akci Sincoolgames. 6:6:0:0 ANO
18. 4. 2017* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zaplacení 9 841,53 Kč za MayDej 2016 klubu Buben. 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na výjezdní zasedání ve výši 25 000 Kč. 7:7:0:0 ANO
2. 3. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 19.3. 21:42. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 16.3. 17:14. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis o průběhu voleb do představenstva z roku 2017 ve znění zaslaném do konference 18.3. 14:41. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka bude o volbě předsedy klubu hlasovat veřejně. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na předsedu klubu Sincoolka Pavla Valacha. 5:4:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Jiřího Kapouna na post místopředsedy klubu Sincoolka. 5:4:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2017/1 Správce deskových her a sportovního vybavení ve znění prezentovaném na schůzi představenstva. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka se dohodlo na správcích rozpočtů pro aktuální období. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zvýšení rozpočtu na spoj Sinkuleho-Dejvická o 30 000 Kč. 5:5:0:0 ANO
14.2.2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 19. 12. 2016 ve znění zaslaném do konference dne 14. 2. 2017 v 19:05. 4:4:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků za ZS 2016/17 dle návrhu výše* * 4:4:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu klubu Sincoolka za rok 2016 ve znění zaslaném do konference dne 14. 2. 2017 v 19:53. 4:4:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje následující rozpočty sekcí klubu pro LS 2016/17: Administrátoři 35 tisíc Kč, MM 5 tisíc Kč, Hry 4 tisíce Kč, Posilovna 25 tisíc Kč, Kolárna 2 tisíce Kč, PR 39 tisíc Kč. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram voleb 2017 ve znění promítnutém na schůzi ve 20:36. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 2 tisíce Kč na propagaci Voleb 2017. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zaplacení pokuty 2500 Kč za vystříkání hasičáku po minulé párty. 6:5:1:0 ANO

* Mimořádné elektronické hlasování

* * Podrobnosti v zápisu ze zasedání

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
19.12.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 20. 11. 2016. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 10. 10. 2016 ve znění zaslaném do konference dne 19. 12. ve 21:13. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Volební řád klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference dne 19. 12. 2016 ve 22:44. 7:6:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup WiFi na Dejvickou kolej za cenu do 136 tisíc Kč vč. DPH. 7:7:0:0 ANO
20.11.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jiřího Kapouna disconnecterem klubu Sincoolka. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jednací řád klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference dne 20. 11. ve 20:46. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje pořízení dvou SIM karet pro administrátorskou sekci klubu s tarifem TP1 dle aktuálního ceníku. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje pořízení jedné SIM karty pro PR sekci klubu s kombinací tarifu TP1 a Mobilní připojení 1,5 GB dle aktuálního ceníku. 6:3:2:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na Bubengames ve výši 3 tisíce Kč. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup dotykového FullHD monitoru DELL S2240T do Multimediální místnosti v ceně do 7,5 tisíce Kč. 6:6:0:0 ANO
16.10.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 26. 9. 2016 ve znění poslaném do konference dne 14. 10. 2016. 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet správce MM na ZS 2016/17 ve výši 3 tisíce Kč. 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Stanovy klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference dne 17. 10. v 00:35. 6:6:0:0 ANO
26.9.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 19. 5. ve znění poslaném do konference dne 29.5.2016 a poté i 24 .9. 2016. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje následující rozpočty sekcí klubu pro ZS 2016/17: Administrátoři 35 tisíc Kč, PR 35 tisíc Kč, Posilovna 25 tisíc Kč, Hry 4 tisíce Kč, MM nic. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků dle návrhu výše. * 6:6:0:0 ANO
Pokud skončí správce místnosti či služby, který zastával funkci sám, jmenuje předseda dočasného správce a na nejbližším zasedání představenstva jmenuje předseda nového správce na základě usnesení představenstva. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Stanislava Olivíka správcem Multimediální místnosti. 6:6:0:0 ANO
Jediným způsobem přístupu do posilovny bude kartový systém. 6:6:0:0 ANO
Dovolíme členům klubu chodit do posilovny na jednu kartu po podepsání Prohlášení o vstupu na vlastní nebezpečí. 6:1:5:0 NE
Pokud se člověk neodhlásí z posilovny minimálně tři hodiny po příchodu do posilovny, může být odpojen od internetu. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 200 tisíc Kč na zakoupení nového spoje mezi SIN a DEJ. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 44 tisíc Kč na zakoupení serveru místo Gluttony. 6:6:0:0 ANO
19.5.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup PremiumCord HDMI switche (1 ks, 1100 Kč) 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na opravu druhého Sinkola do 1500 Kč 7:6:1:0 ANO
20.4.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup filtrů na objektiv (3 ks, 6 tisíc) 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup kosmetiky na objektiv (oprava a vyčištění, 6 tisíc) 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na teambuilding (3 tisíce) 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na teambuilding (3 tisíce) 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na Buben games (3,5 tisíce) 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na na PR předměty (64 tisíc) 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje přístup členů klubu nebydlících na SDK do posilovny 5:4:0:1 ANO
3.4.2016 Představenstvo klubu Sincoolka volí Předsedu SIN Jan Máru 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Stanislava Olivíka Místopředsedou SIN 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup věcí na kartový systém (23 tisíc) 7:7:0:0 ANO
3.4.2016 Končící Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zpráva o průběhu voleb a výsledky voleb 6:6:0:0 ANO
Končící Představenstvo klubu Sincoolka hlasuje o hlasování o odpuštění členského příspěvku za Multimediální místnost 6:2:0:4 NE
22.2.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje výroční zprávu za rok 2015 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků za ZS 2015-16 * 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje harmonogram voleb 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty (admin 35 tisíc, posilka 20 tisíc, PR 35 tisíc, hry 3 tisíce, MM nic) 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup nástěnky na SIN (2600 Kč) 7:6:0:1 ANO

* podrobnosti v zápisu ze zasedání

  • verejne/usneseni.1637347485.txt.gz
  • Poslední úprava: 19.11.2021 18:44
  • autor: jakub.burdych