FIXME Tato stránka je pahýl. Bude třeba ještě doplnit.

Volby do představenstva

Jelikož na svoji funkci rezignoval dosavadní Zástupce Sinkuleho koleje, budou se konat doplňovací volby do Představenstva klubu.

Volby byly vyhlášeny takto:

 • Podávání kandidátek: st 2. 10. 2019 (0:00) - út 8. 10. 2019 (23:59)
 • Vyvěšení přijatých kandidátek: st 9. 10. 2019 (nejpozději 20:00)
 • Volby (internetové i urnové): st 16. 10. 2019 (12:00) - út 22. 10. 2019 (23:59)
 • Vyhlášení výsledků voleb: st 23. 10. 2019 (12:00)

Volit můžete dle pokynů na adrese https://volby.sin.cvut.cz.

Nejste-li členem klubu Sincoolka, popř. nemáte-li Síťové členství v klubu, můžete se dostavit k urnovým volbám, jejichž termín bude oznámen se začátkem voleb.

Představenstvo jako celek rozhoduje o klubových záležitostech (nejen finančních) a jde o hlavní volený orgán klubu. Skládá se ze Zástupců klubu, Zástupců Sinkuleho a Dejvické koleje, Předsedy a Místopředsedy.

Zástupcem klubu se může stát kterýkoliv člen našeho klubu. Je jich nejvýše 5.

Zástupcem koleje se může stát kterýkoliv člen našeho klubu, který bydlí na příslušné koleji. Zastupuje zájmy studentů ubytovaných na příslušné koleji, zejména při jednání s orgány SÚZ ČVUT a plní povinnosti samosprávy koleje – viz stanovy klubu. Zástupce koleje je automaticky členem Představenstva klubu Sincoolka.

Předsedu klubu si volí členové Představenstva ze svých řad. Místopředsedu z řad Představenstva navrhuje Předseda a schvaluje Představenstvo.

Vše výše popsané a další detaily najdeš také ve Stanovách klubu Sincoolka a ve Volebním řádu.

Počkej, až budou vyhlášeny volby. Poté můžeš kandidovat v příslušném termínu na volné pozice.

Zástupce klubu

FIXME

Zástupce koleje

Postup:

 1. Musíš být student ubytovaný na příslušné koleji a člen klubu Sincoolka.
 2. Vytvoř kandidátku v PDF ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit:
  • Tvé jméno, příjmení a fakulta, kterou studuješ,
  • Tvá fotografie, ze které Tě poznáme,
  • Číslo pokoje, na kterém jsi ubytován,
  • Tvá e-mailová adresa,
  • Cíle, které chceš prosadit,
  • Formulace: „Kandiduji na post Zástupce Sinkuleho/Dejvické koleje a s kandidaturou souhlasím.“
 3. Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailové adresy uvedené v kandidátce.
 4. Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise Ti potvrdí její přijetí.