verejne:volby:index

Volby do Představenstva

Aktuálně probíhají Řádné volby do představenstva klubu Sincoolka na období 2024–25. Konkrétní informace viz v dokumentační části. Jak volit či se stát kandidátem popisuje tato stránka. ^_^

Představenstvo klubu rozhoduje o klubových (nejen finančních) záležitostech a významnou měrou se podílí na utváření kolejního prostředí skrz spolupráci s vedením koleje. Jde o hlavní volený orgán klubu. Utváří jej pět Zástupců klubu a dva Zástupci koleje – jeden pro kolej Sinkuleho a druhý pro kolej Dejvickou. Z řad Zástupců klubu si Představenstvo volí Předsedu a Místopředsedu.

Volby do Představenstva vyhlašuje Předseda a mohou být trojího typu:

 • řádné volby – vyhlašované na posty všech členů Představenstva před koncem jejich funkčního období,
 • doplňovací volby – vyhlašované na neobsazené posty, pokud je Představenstvo neúplné,
 • mimořádné volby – vyhlašované na posty všech členů Představenstva v případě, že všem zanikne mandát.

Volby se řídí harmonogramem, který je zveřejněn spolu s jejich vyhlášením. Stejně tak jsou zveřejněna i jména tří volebních komisařů, kteří volby organizují, dozorují jejich řádnému průběhu a vše dokumentují.

Zástupcem klubu se může stát kterýkoliv člen našeho klubu.

Zástupcem koleje se může stát kterýkoliv člen našeho klubu, který je zároveň studentem a bydlí na příslušné koleji. Zastupuje zájmy ubytovaných na příslušné koleji, zejména při jednání s orgány SÚZ ČVUT, a plní povinnosti samosprávy koleje.

Jakmile nadejde čas podávání kandidátek (viz harmonogram), tak

 1. vytvoř kandidátku v PDF​ ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit:
  • Tvé jméno a příjmení,
  • univerzita/fakulta, kterou studuješ, (povinné jen u Zástupců koleje)
  • Tvá fotografie, ze které Tě poznáme,
  • číslo pokoje, na kterém jsi ubytován,
  • Tvá e-mailová adresa
  • a cíle, které chceš prosadit.
  • Dále pak formulace:
   • Zástupce klubu – „Kandiduji do Představenstva klubu Sincoolka a s kandidaturou souhlasím.“
   • Zástupce SIN – „Kandiduji na post Zástupce Sinkuleho koleje a s kandidaturou souhlasím.“
   • Zástupce DEJ – „Kandiduji na post Zástupce Dejvické koleje a s kandidaturou souhlasím.“
 2. Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce.
 3. Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise Ti potvrdí její přijetí.

Jakmile nadejde čas samotných voleb (viz harmonogram), otevře se hlasování na volebním portále informačního systému SINIS, kde lze po přihlášení odvolit.

Nejsi-li členem klubu Sincoolka, můžeš se dostavit k urnovým volbám, jejichž termín bývá oznámen se začátkem hlasování.

Z voleb usedají do Představenstva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří splní podmínku získání minimálně 5 % hlasů z celkového počtu oprávněných voličů. Pokud splní 5% klauzuli více kandidátů, než kolik je v Představenstvu volných míst pro danou pozici, stávají se kandidáti „pod čarou“ možnými náhradníky. Předseda bude vítězné kandidáty kontaktovat s dalšími informacemi, v případě potřeby jim pomůže s nástupem do funkce.

Veškeré dokumenty k minulým, případně i aktuálním volbám, je možné nalézt na této stránce.

 • verejne/volby/index.txt
 • Poslední úprava: 30.01.2024 04:03
 • autor: Vojtěch Kříž