verejne:zapisy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

verejne:zapisy [29.11.2019 09:29]
Martin Květoň [Tabulka]
verejne:zapisy [02.06.2020 15:18]
Řádek 1: Řádek 1:
-{{indexmenu_n>​1}} 
- 
-====== Zápisy ze schůzí ====== 
- 
-Dostupné ve formátu PDF. 
- 
- 
-=====2019===== 
- 
-**Řádné volby** \\ 
-Výsledky řádných voleb 2019-2020: {{ :​verejne:​zapisy:​volby_2019_vysledky.pdf |PDF}} \\ 
-Vyhlášení řádných voleb na období 2019-2020: {{ :​verejne:​zapisy:​volby_2019_vyhlaseni.pdf |PDF}} 
- 
-**Doplňovací volby** \\ 
-Vyhlášení doplňovacích voleb Zástupce Sinkuleho koleje na období 2019-20: {{ :​verejne:​zapisy:​volby_2019_doplnovaci_vyhlaseni.pdf |PDF}} 
- 
-**Zápisy** \\ 
-| 26.11.2019 ​ | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_10_29.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůze 24.9.2019, 3. Zpráva o průběhu voleb 4. Představení nově zvoleného Zástupce Sinkuleho koleje 5. Jmenování správce kufrárny 6. Jmenování vedoucího PR sekce 7. Převedení kolárny pod sportovní sekci 8. Nové místo pro tiskárnu 9. Platební brána 10. Strongman games 11. Masernictví u Báry 12. Jednací řád 13. Systém rozdávání nejednorázových kelímků 14. Různé a. Daniel králík piano b. Domluvení termínu příští schůze ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-| 24.9.2019 ​  | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_09_24.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí 23.4. a 4.6.2019, 3. Schválení interního předpisu Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka, 4. Evidence jednotlivých správců, 5. Přiznání aktivního členství na ZS 2019/20, 6. Uzavření rozpočtů za LS 2018/19, 7.Schválení rozpočtů na ZS 2019/20, 8.Rozhodnutí o výsledku grafického soutěže na návrh nejednorázových kelímků, 9. Schválení rozpočtu na nákup nejednorázových kelímků, 10. Schválení rozpočtu výjezdní zasedání „Podzim 2019“, 11. Letáky, 12. Provozní řád multimediální místnosti, 13. Odbyrokratizace,​ 14. Celoroční rezervace MM křesťanskému klubu na středy, 15. Odstoupení předsedy, 16. Volba nového předsedy, 17. Odstoupení zástupce Sinkuleho koleje, 18. Rezignace člena představenstva,​ 19. Termín doplňovacích voleb, 20. Různé. ​ | 
-| 4.6.2019 ​   | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_06_04.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí, 3. Kufrárna, 4. Platba kolejného spojená se 4korunovým fondem, 5. Novinky kolem saunování,​ 6. Zastoupení funkcí pro další semestr, 7.Soutěž kelímky, 8.Internet, 9. Sociální sítě, 10. Aktualizace jednacího řádu, 11. Odchod z koleje, 12. Různé. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
-| 23.4.2019 ​  | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_04_23.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozí schůzí, 3. Stav projektů, 4. Schválení rozpočtu na výjezdní zasedání, 5. Vedoucí sekce PR, 6. Sincoolk games, 7.Venkovní workout hřiště, 8. Zhodnocení a vučtování mezinárodní večeře, 9. Síťová sekce, 10. Kolejní butik, 11. Grilovačka 12. Rezervace MM na párty 13. Různé ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| 31.3.2019 ​  | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_03_31.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Výsledky voleb, představení nových členů, 3. Volba nového předsedy, 4. Jmenování místopředsedy,​ 5. Přeschválení správců rozpočtů, 6. Oddělení rozpočtu na sportovní vybavení, 7. Problém nepořádku v kuchyních - zahraniční studenti, 8. Volební programy členů nového představenstva,​ 9. Schválení rozpočtu na Výjezdní zasedání, 10. 4Kč fond, 11. Různé ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| 26.2.2019 ​  | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_02_26.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisů z předchozích schůzí, 3. Výroční zpráva klubu za rok 2018, 4. Uzavření rozpočtů za ZS 2018/19, 5. Zhodnocení Retro costume party, 6. Různé ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
-| 3.2.2019 ​   | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_02_03.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozí schůze, 3. Jmenování členů do funkcí, 4. Vyhlášení voleb, 5. Rezignace předsedy, 6. Volba nového předsedy, 7. Schválení rozpočtů na LS, 8. Udělování Aktivního členství na LS, 9. Vedoucí HR sekce, 10. Různé ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| 20.1.2019 ​  | {{ :​verejne:​zapisy:​2019_01_20.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozí schůze, 3. Organizační řád, 4. Výroční zpráva, 5. Sumarizace rozpočtů za LS 2017/18, 6. Legalizace tiskárny + správa XXX, 7. MM, 8. Kufrárna, 9. Delegát za SIN, 10. Volby, 11. Různé ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
- 
- 
-=====2018===== 
- 
-Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2018: {{ :​verejne:​zapisy:​sin_vyrocni_zprava_2018.pdf |PDF}} - schválena 26. 2. 2019 
- 
-**Řádné volby** \\ 
-Vyhlášení řádných voleb na období 2018-2019: {{verejne:​zapisy:​volby_2018_vyhlaseni.pdf|PDF}} \\ 
-Prodloužení termínu podávání kandidátek:​ {{verejne:​zapisy:​volby_2018_vyhlaseni_prodlouzeni.pdf|PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2018_zprava.pdf|PDF}} \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{verejne:​zapisy:​volby_2018_urna.pdf|PDF}} \\ 
-Výsledky voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2018_vysledky.pdf|PDF}} \\ 
- 
-**Doplňovací volby říjen 2018** \\ 
-Harmonogram doplňovacích voleb 2018: {{ :​verejne:​zapisy:​volby_doplnovaci_rijen_2018_vyhlaseni.pdf |PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu doplňovacích voleb: PDF \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: PDF \\ 
-Výsledky doplňovacích voleb: PDF \\ 
- 
-**Zápisy** \\ 
-| 9.12.2018 ​ | {{verejne:​zapisy:​2018_12_09.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Organizační řád; Info ze schůzky s Bedrníkovou;​ Tiskárna - EČ, rekonstrukce kuchyně; Fotokomora; Schválení záměru renovace Wi-Fi; Navýšení rozpočtu administrátorské sekce; Revize posilovny; Advent v kampusu; Multimediální místnost; Kufrárnový butik; Finanční řád; Volba prezdenta SU; Různé ​                                                                                                                                                                               | 
-| 4.11.2018 ​ | {{verejne:​zapisy:​2018_11_04.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Výsledek mimořádného hlasování 13. 8. 2018; Zhodnocení výjezdního zasedání; Úklid; Nejednorázové kelímky; Udělování Aktivního členství a odpouštění členských příspěvků;​ Otevírací doba Posilovny; Organizační řád; Nákup gaučů do MM; Nová wiki; Assault bike; Navýšení rozpočtu PR;​ Různé ​                                                                                                                                                                                     | 
-| 23.9.2018 ​ | {{verejne:​zapisy:​2018_09_23.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Výsledek mimořádného hlasování 13. 8. 2018; Sumarizace rozpočtů; Schválení nových rozpočtů; Odpuštění členských příspěvků;​ Udělení aktivního členství; Změna sídla SU ČVUT; ​ Rezignace Adama Mitrengy; Leták; Pravidla pořádání klubových akcí; Multimediální místnost - rekonstrukce,​ noví správci; Nový správce posilovny; Výjezdní zasedání klubu; Rozdělení funkce správce her a sportovního vybavení; Organizační řád; Inventarizace sportovní sekce; Různé ​                | 
-| 10.6.2018 ​ | {{verejne:​zapisy:​2018_06_10.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Projekty (Sauna, Vstup do posilovny, Televize, Projektor v MM, Skříňka v MM, LDAP - jednotné přihlášení);​ Informace od zástupců kolejí; Hlasování o schválení upraveného členského řádu, investování;​ Tiskárna na Dejvickou kolej; Petlice na skříně v LABu; Určení správce na renovaci sítě; Spráce posilovny za L. Šumského; Klíče od LABu pro Martina; Kontrola karet do posilovny; Různé ​                                                                                    | 
-| 3.6.2018 ​  | {{verejne:​zapisy:​2018_06_03.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Obměna Switchů; Připomínky Parlamentu SU k novému členskému řádu ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| 8.5.2018 ​  | {{verejne:​zapisy:​2018_05_08.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Stav projektů (Sauna, Vstup do posilovny, Televize, Rekonstrukce prostor posilovny, Zavěšení lana v posilovně);​ Sodomat; Nový členský řád; Úprava IP posilovny a sauny, Post Disconnectera;​ Různé ​                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
-| 29.4.2018 ​ | {{verejne:​zapisy:​2018_04_29.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Stav projektů (Sauna, Vstup do posilovny na 1 kartu); Informace ze schůzky s Bedrníkovou;​ Jmenování vedoucích sekcí; Rozpočet na výjezdní zasedání; Přeschválení rozpočtu na PR předměty; Schválení rozpočtu na cena na Sincoolgames;​ Oddělení sportovního členství; Zprovoznění fotokomory; Připojení účastníků letního kurzu k Internetu; Nákup nové zapékací jednotky do kolejní tiskárny ​                                                                                    | 
-| 15.4.2018 ​ | {{verejne:​zapisy:​2018_04_15.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Stav projektů (Sauna, Vstup do posilovny na 1 kartu, Rozšíření prostor posilovny); Zhodnocení beerpongu a ping-pongového turnaje; Hlasování o rozpočtu na funkční trička; Hlasování o rozpočtu na RFID klíčenky; Hlasování o rozpočtu na dřepovací klec; Doobjednání pánských triček; Venkovní basketballový koš; Projektor do MM; Klíče od Labu; O čem sním, když náhodou spím; Různé ​                                                                                        | 
-| 3.4.2018 ​  | {{verejne:​zapisy:​2018_04_03.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Představení nových členů představenstva;​ Volba předsedy klubu; Jmenování místopředsedy;​ Jmenování správců rozpočtů; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Trička na Sincoolgames;​ RFID klíčenky; Různé ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
-| 18.3.2018 ​ | {{verejne:​zapisy:​2018_03_18.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Informace od zástupců koleje a z Parlamentu; Schválení IP - sauna a posilovna; Platnost voleb do představenstva 2018/19; Slack; Brano na dveře do posilovny; Pingpongový turnaj; Smlouva o pronájmu posilovny; Projektor a zvuková technika do MM; Různé ​                                                                                                                                                                                                                      | 
-|  18.2.2018 | {{ :​verejne:​zapisy:​2018_02_18.pdf |PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z předchozích schůzí; Informace od zástupců koleje a z Parlamentu; Provozní řád MM; XBox a Hi-Fi soustava v MM; Sauna - instalace požárního čidla a jističe; Odpuštění členských příspěvků;​ Sumarizace rozpočtů za ZS 2017/18; Schválení nových rozpočtů jednotlivých sekcí + obecný rozpočet Předsedy; Diskuze o termínu; příp. vyhlášení,​ voleb do Představenstva;​ Vstup do posilovny; Výroční zpráva klubu; Nové PR předměty a samolepky; HR; Vernisáž studentů FA; Post disconnectera;​ Různé ​ | 
-=====2017===== 
- 
-Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2017: {{ :​verejne:​zapisy:​sin_vyrocni_zprava_2017.pdf |PDF}} - schválena 11. 3. 2018 
- 
-**Řádné volby** \\ 
-Harmonogram voleb 2017: {{verejne:​zapisy:​harmonogram_voleb_2017.pdf|PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2017_zprava.pdf|PDF}} \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{verejne:​zapisy:​volby_2017_urna.pdf|PDF}} \\ 
-Výsledky voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2017_vysledky.pdf|PDF}} \\ 
- 
-**Doplňovací volby duben 2017** \\ 
-Harmonogram doplňovacích voleb 2017: {{verejne:​zapisy:​harmonogram_voleb_2017_doplnovaci.pdf|PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu doplňovacích voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2017_doplnovaci_zprava.pdf|PDF}} \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{verejne:​zapisy:​volby_2017_doplnovaci_urna.pdf|PDF}} \\ 
-Výsledky doplňovacích voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2017_doplnovaci_vysledky.pdf|PDF}} \\ 
- 
-**Doplňovací volby říjen 2017** \\ 
-Harmonogram 2. doplňovacích voleb 2017: {{ :​verejne:​zapisy:​harmonogram_voleb_2017_2._doplnovaci.pdf |PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu 2. doplňovacích voleb: {{ :​verejne:​zapisy:​volby_2017_2._doplnovaci_zprava.pdf |PDF}} \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{ :​verejne:​zapisy:​volby_2017_2._doplnovaci_urna.pdf |PDF}} \\ 
-Výsledky 2. doplňovacích voleb: {{ :​verejne:​zapisy:​volby_2017_2._doplnovaci_vysledky.pdf |PDF}} \\ 
- 
- 
-**Zápisy** \\ 
-| 17.12.2017 ​ | {{verejne:​zapisy:​2017_12_17.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Informace od zástupců kolejí; Jmenování Kačky vedoucí PR; Sodomat; Vánoční večírek; Tiskárna do LABu; Pravidla užívání počítačové sítě; Předpis o čerpání peněz; Provozní řád posilovny; Různé ​                                                                                                                          | 
-| 27.11.2017 ​ | {{verejne:​zapisy:​2017_11_27.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Zprávy od zástupců koleje; IP členství; Čerpání ze 4Kč fondu; Co s televizí?; Hřiště; Schválení rozpočtu na Buben Games; Nákup veslovacího trenažeru; Zhodnocení výjezdního zasedání; Různé ​                                                                                        | 
-| 13.11.2017 ​ | {{verejne:​zapisy:​2017_11_13.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisů z minulých zasedání; Výsledky doplňovacích voleb; Zprávy od zástupců koleje; Nákup průmyslového vysavače do LABu; Výjezdní zasedání - schválení rozpočtu; Interní předpisy, nutnost jejich přeschválení;​ Sauna - rozpočet, provoz sauny; Fotokomora - rozpočet, správcovství,​ interní předpisy; Různé ​  | 
-|   ​4.10.2017 | {{verejne:​zapisy:​2017.10.04.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Odpuštění členských příspěvků;​ Zprávy od zástupců kolejí; Kontejnery na tříděný odpad; Čerpání rozpočtů, nové rozpočty sekcí; Noví správci a administrátoři;​ Nákup projektoru; Nákup tiskárny do LABu; Nákup disků do pride; SIM Vládi Bárty; Různé ​                                                                     | 
-|    6.6.2017 | {{ :​verejne:​zapisy:​2017_06_06.pdf |PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Odchod zástupce SIN; datum doplňovacích voleb; Vyhodnocení rozpočtu výjezdka; Jmenování nových správců; Oprava Alcomy; Interní předpisy místností;​ Leták; Přístup do posilovny; Různé ​                                                                                           | 
-|    8.5.2017 | {{ :​verejne:​zapisy:​2017_05_08.pdf |PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Konečné vyúčtování za LSD; Vyúčtování a zhodnocení výjezdního zasedání; Schválení rozpočtu na Sincoolgames;​ Noví správci místností;​ předpisová základna klubu; Zprávy ze SU; Zprávy od zástupců kolejí; Různé ​                                                                   | 
-|    2.3.2017 | {{verejne:​zapisy:​2017.03.02.pdf|PDF}} - Schválení programu schůze; Schválení zápisu z předchozí schůze; Schválení zprávy o průběhu voleb; Volba Předsedy klubu; Schválení Místopředsedy klubu (+ustanovení zapisovatele);​ Vyhlášení doplňovacích voleb na Zástupce DEJ a Zástupce klubu; Schválení IP o Hrách; Určení správců rozpočtů; Navýšení rozpočtu na LSD; Výjezdní zasedání; Různé ​ | 
-|   ​14.2.2017 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2017-02-14.pdf|PDF}} - Odpuštění členských příspěvků;​ Jmenování správců (kolárna, kufrárna, hry, posilovna); Schválení Výroční zprávy klubu Sincoolka za rok 2016; Rozpočty sekcí; Vyhlášení voleb; Hasičák; Informace od zástupců koleje; Informace od administrátorů;​ Informace od PR; Různé ​                                                                      | 
- 
-=====2016===== 
- 
-Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2016: {{verejne:​zapisy:​vyrocni_zprava_sin_2016.pdf|PDF}} 
- 
-**Volby** \\ 
-Vyhlášení voleb na období 2016-2017: {{verejne:​zapisy:​volby_2016_vyhlaseni.pdf|PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2016_zprava.pdf|PDF}} \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{verejne:​zapisy:​volby_2016_urna.pdf|PDF}} \\ 
-Výsledky voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2016_vysledky.pdf|PDF}} \\ 
- 
- 
-**Zápisy** \\ 
-|  19.12.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-12-19.pdf|PDF}} - Schválení volebního řádu, Informování o Nařízení Předsedy o reklamních předmětech,​ Nákup WiFi na Dejvickou kolej, Informace z výjezdního zasedání SU, Pravidla PR předmětů,​ Informace od zástupců koleje, Informace od administrátorů,​ Informace od PR, Různé (Představení budoucího správce Posilovny, Inventura, ...) |  
-|  20.11.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-11-20.pdf|PDF}} - Klíče od LABu a MM, Jmenování disconnectera,​ Schválení jednacího řádu, SIM karty, Bubengames, Nákup monitoru do MM, Pravidla PR předmětů,​ Informace od zástupců koleje, Informace od administrátorů,​ Informace od PR, Různé (Inventura, Výjezdní zasedání SU, Druhý sud po párty, ...) |  
-|  16.10.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-10-16.pdf|PDF}} - Rozpočet MM, Nákup domény u Active24, Schválení nových stanov SIN, Zřízení komunitní knihovničky,​ darování knih, Sběr starého šatstva, Různé (Sud po párty, Výjezdní zasedání SU, Lednice, 4 kč fond, Tříděný odpad, Kontrola a oprava pípy, Hologramové samolepky) |  
-|   ​26.9.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-09-26.pdf|PDF}} - Rozpočty (admini, posilka, PR, hry), odpuštění členských příspěvků za LS 2015, způsob jmenování správců, jmenování správce MM, klíče od LABu, vstup do posilovny, link Sinkuleho - Dejvická, nákup serveru, kompetence PR, rekonstrukce MM (představení návrhu), info z PAR a AS, různé (soutěž ve vaření) |  
-|   ​19.5.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-05-19.pdf|PDF}} - Vedoucí PR - V.Bárta, očekávání mezi členy představenstva,​ pravidla pro nové PR předměty, informace ze schůze RSS a parlamentu, plán na prázdniny, nákup PremiumCord HDMI switche, Sinkolo, jak na nové adminy, zaměstnanec ČVUT do posilovny, různé (legislativa,​ posilovna) |  
-|  20.4.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-04-20_v2.pdf|PDF}} - Nový člen představenstva - V.Bárta, správce grilskladu, informace z parlamentu SU, informace z PR, klíče od LABu, nákup filtrů na objektiv, kosmetika na objektiv, rozpočet na PR předměty, rozpočet na teambuilding,​ jmenování pokladníka,​ rozpočet na Buben games, členové klubu s Fitness členstvím nebydlící na koleji, nakládání s majetkem klubu, různé (e-mail po registraci, nápadovník,​ manuál pro následovníky,​ nástěnky, zástupce delegáta do parlamentu SU, informace z KSUZ, informace od vedení koleje) |  
-|   ​3.4.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-04-03_nove.pdf|PDF}} - Volba předsedy, volba místopředsedy,​ delegát klubu do Studentského parlamentu SU, určení správců rozpočtů, nákup věcí na kartový systém, informace o MayDej, různé (kolárna, teambuilding,​ stanovy SU, SUper hry) |  
-|   ​3.4.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-04-03_konec.pdf|PDF}} - Schválení Zprávy o průběhu voleb a výsledků voleb, fotokomora, půjčování klubové zrcadlovky, odpuštění členského příspěvku za MM |  
-|   ​22.2.2016 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2016-02-22.pdf|PDF}} - Výroční zpráva, odpuštění členských příspěvků,​ harmonogram voleb, rozpočty jednotlivých částí klubu, nákup nástěnky, informace k budoucímu nákupu PR předmětů | 
- 
- 
-=====2015===== 
- 
-Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2015: {{verejne:​zapisy:​vyrocni_zprava_sin_2015.pdf|PDF}} 
- 
-**Volby** \\ 
-Vyhlášení voleb na období 2015-2016: {{verejne:​zapisy:​volby_2015_vyhlaseni.pdf|PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2015_zprava.pdf|PDF}} \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{verejne:​zapisy:​volby_2015_urna.pdf|PDF}} \\ 
-Výsledky voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2015_vysledky.pdf|PDF}} \\ 
- 
- 
-**Zápisy** \\ 
-|   ​2.12.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2015-12-02.pdf|PDF}} Vánoční párty, nákup kombi narážeče,​ Deskovky, info z parlamentu | 
-|   ​3.11.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_031115.pdf|Buben games, vyúčtování Maydej, nákupy, provozní řády posilovny a MM, odvolání a volba zástupce za DEJ, rezignace a volba místopředsedy,​ PR předměty }} | 
-|   ​23.9.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_230915.pdf|Odpuštění členských příspěvků,​ čerpání rozpočtů v LS, rozpočty na ZS, fotokomora, party}} \\ {{verejne:​zapisy:​1_4_mm_box_hlasovani.pdf|Průběh webového hlasování o MM boxu}} | 
-|   ​22.6.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_220615.pdf|Revitalizace LABu, MM, kuchyněk}} | 
-|   ​27.5.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2015-05-27.pdf|Večer deskových her, rekonstrukce LABu, posilovna - správce, nákupy, noví správci MM}} | 
-|   ​20.4.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_20042015.pdf|Grilovačka,​ nákupy ze 4Kč fondu}} | 
-|   ​7.4.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_070415_ii.pdf|Ustavující schůze nového představenstva,​ plán činnosti}} | 
-|   ​7.4.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_070415.pdf|Schválení výsledků voleb}} | 
-|   ​23.3.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_2303215.pdf|Odnětí členství Danielu Volákovi}} | 
-|   ​4.3.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_040315.pdf|Harmonogram voleb, kamery do posilovny}}| 
-|   ​10.2.2015 |{{verejne:​zapisy:​zapis_100215.pdf|Odpuštění příspěvků ZS, rozpočty pro LS}} \\ {{verejne:​zapisy:​limit_wifi_2014.pdf|Přehled čerpání z limitu na vybudování WiFi sítě}} | 
- 
- 
-=====2014===== 
- 
-Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2014: {{verejne:​sin_vyrocni_zprava_2014.pdf|PDF}} 
- 
-**Volby** \\ 
-Vyhlášení voleb na období 2014-2015: {{verejne:​zapisy:​volby_2014_vyhlaseni.pdf|PDF}} \\ 
-Zpráva o průběhu voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2014_zprava_prubeh.pdf|PDF}} (4 mb) \\ 
-Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{verejne:​zapisy:​volby_2014_vyhodnoceni_listku.pdf|PDF}} (1 mb) \\ 
-Výsledky voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2014_vysledky.pdf|PDF}} (2 mb) \\ 
- 
- 
-**Zápisy** \\ 
-|  3.12.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-12-03.pdf|}},​ {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-12-03_rezignace_halenka.pdf|Rezignace Michala Halenky na post předsedy klubu}}, {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-12-03_volba_predsedy.pdf|Volba předsedy klubu}} | 
-|  10.11.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-11-10.pdf|}} | 
-|  14.10.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-10-14.pdf|}} | 
-|   ​6.10.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-10-06.pdf|}} | 
-|   ​22.9.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-09-22.pdf|}} \\ {{verejne:​zapisy:​limit_lan_2014.pdf|Přehled čerpání z limitu na rekonstrukci LAN 2014}} | 
-|   ​25.6.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-06-25.pdf|}} | 
-|   ​26.5.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-05-26.pdf|}} | 
-|    5.5.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-05-05_nove.pdf|}} | 
-|    5.5.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-05-05_konec.pdf|}} | 
-|    7.4.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-04-07.pdf|}} | 
-|   ​30.3.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-03-30.pdf|}} | 
-|   ​17.2.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-02-17.pdf|}} | 
-|    3.2.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-02-03.pdf|}} | 
-|   ​13.1.2014 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2014-01-13.pdf|}} | 
- 
- 
-=====2013===== 
- 
-Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2013: {{verejne:​zapisy:​vyrocni-zprava-2013.pdf|PDF}} 
- 
-**Volby** \\ 
-Vyhlášení voleb na období 2013/2014: {{verejne:​zapisy:​volby_2013.pdf|PDF}} \\ 
-Prodloužení termínu podávání kandidátek:​ {{verejne:​zapisy:​volby_2013_kandidatky_prodlouzeni.pdf|PDF}} \\ 
-Sečtení hlasů z volebních uren: {{verejne:​zapisy:​volby_2013_hlasy_secteni_uren.pdf|PDF}} (1.5 MB) \\ 
-Celkový počet hlasů: {{verejne:​zapisy:​volby_2013_hlasy_celkem.pdf|PDF}} (0.6 MB) \\ 
-Řešení nerozhodného výsledku na 5. a 6. místě: {{verejne:​zapisy:​volby_2013_nerozhodny_vysledek.pdf|PDF}} (0.7 MB) \\ 
-Výsledky voleb: {{verejne:​zapisy:​volby_2013_vysledky.pdf|PDF}} (0.6 MB) 
- 
-**Zápisy** \\ 
-|   ​9.12.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-12-09.pdf|}} | 
-|   ​18.11.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-11-18.pdf|}} | 
-|   ​4.11.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-11-04.pdf|}} | 
-|   ​23.10.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-10-23.pdf|}} | 
-|   ​30.9.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-09-30.pdf|}},​ {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-09-30_odstoupeni_baric.pdf|Odstoupení Martina Bariče}} | 
-|   ​23.9.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-09-23.pdf|}} | 
-|   ​8.5.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-05-08.pdf|}} | 
-|   ​29.4.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-04-29.pdf|}} | 
-|   ​29.4.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-04-29_zmena_predstavenstva.pdf|}} | 
-|   ​18.3.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-03-18_volby.pdf|}} | 
-|   ​6.3.2013 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2013-03-06.pdf|}} | 
- 
- 
-=====2012===== 
- 
-Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2012: {{verejne:​zapisy:​vyrocni-zprava-2012.pdf|PDF}} 
- 
-|   ​11.12.2012 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2012-12-11.pdf|}} | 
-|   ​29.10.2012 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2012-10-29.pdf|}} | 
-|    25.9.2012 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2012-09-25.pdf|}} | 
-|    14.5.2012 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2012-05-14_v2.pdf|}} | 
-|    17.4.2012 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2012-04-17_v2.pdf|}} | 
-|    12.4.2012 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2012-04-12.pdf|}} ​   | 
-|    11.4.2012 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2012-04-11.pdf|}} ​   | 
- 
- 
-=====2011===== 
- 
-Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2011: {{verejne:​zapisy:​vyrocni-zprava-2011.pdf|PDF}} 
- 
-|    20.4.2011 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2011-04-20_v2.pdf|}} | 
-|    19.4.2011 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2011-04-19.pdf|}} ​   | 
-|    28.2.2011 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2011-02-28.pdf|}} ​   | 
-|    22.2.2011 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2011-02-22.pdf|}} ​   | 
-|    11.1.2011 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2011-01-11-fuze.pdf|}} | 
- 
- 
-=====2010===== 
- 
-|   ​16.11.2010 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2010-11-16.pdf|}} ​   | 
-|   ​15.11.2010 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2010-11-15.pdf|}} ​   | 
-|    [[verejne:​zapisy:​2010-09-21|21.9.2010]] |                 | 
-|    [[verejne:​zapisy:​2010-06-16|16.6.2010]] |                 | 
-|    [[verejne:​zapisy:​2010-03-10|10.3.2010]] |                 | 
-|    27.1.2010 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2010-01-27.pdf|}} ​   | 
- 
- 
-=====2009===== 
- 
-|   ​25.11.2009 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2009-11-25.pdf|}} ​   | 
-|   ​24.11.2009 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2009-11-24.pdf|}} ​   | 
-|    7.10.2009 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2009-10-07.pdf|}} ​   | 
-|    14.1.2009 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2009-01-14.pdf|}} ​   | 
- 
- 
-=====2008===== 
- 
-|    3.12.2008 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2008-12-03.pdf|}} ​   | 
-|   ​12.11.2008 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2008-11-12.pdf|}} ​   | 
-|   ​11.11.2008 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2008-11-11.pdf|}} ​   | 
-|    29.9.2008 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2008-09-29.pdf|}} ​   | 
-|    24.6.2008 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2008_06_24.pdf|}} ​   | 
- 
- 
-=====2007===== 
- 
-|    7.11.2007 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2007_11_07.pdf|}} ​   | 
-|   ​16.10.2007 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2007_10_16.pdf|}} ​   | 
-|    24.5.2007 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2007_05_24.pdf|}} ​   | 
-|     ​2.5.2007 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2007_05_02.pdf|}} ​   | 
-|    29.1.2007 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2007_01_29.pdf|}} ​   | 
- 
- 
-=====2006===== 
- 
-|   ​12.11.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_11_12.pdf|}} ​   | 
-|   ​12.10.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_10_12.pdf|}} ​   | 
-|    14.9.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_09_14.pdf|}} ​   | 
-|     ​7.9.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_09_07.pdf|}} ​   | 
-|    31.8.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_08_31_zmena_predstavenstva.pdf|}} | 
-|    10.4.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_04_10.pdf|}} ​   | 
-|     ​2.3.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_03_02.pdf|}} ​   | 
-|    10.1.2006 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2006_01_10.pdf|}} ​   | 
- 
- 
-=====2005===== 
- 
-|   ​17.10.2005 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2005_10_17.pdf|}} ​   | 
-|     ​6.6.2005 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2005_06_06_zmena_predstavenstva.pdf|}} | 
-|     ​6.6.2005 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2005_06_06.pdf|}} ​   | 
-|    24.5.2005 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2005_05_24.pdf|}} ​   | 
-|    28.4.2005 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2005_04_28.pdf|}} ​   | 
-|    14.3.2005 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2005_03_14_dk.pdf|}} | 
-|    26.1.2005 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2005_01_26.pdf|}} ​   | 
- 
- 
-=====2004===== 
- 
-|    28.9.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_09_28.pdf|}} ​   | 
-|     ​5.9.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_09_05.pdf|}} ​   | 
-|    19.5.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_05_19_zmena_predstavenstva.pdf|}} | 
-|    18.5.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_05_18.pdf|}} ​   | 
-|    24.3.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_03_24.pdf|}} ​   | 
-|     ​3.3.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_03_03.pdf|}} ​   | 
-|     ​9.2.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_02_09.pdf|}} ​   | 
-|    19.1.2004 | {{verejne:​zapisy:​zapis_2004_01_19.pdf|}} ​   | 
- 
  
  • verejne/zapisy.txt
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)