verejne:zapisy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
verejne:zapisy [29.11.2019 10:29]
Martin Květoň [Tabulka]
verejne:zapisy [26.07.2021 19:42]
Pavel Valach [2021]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Dostupné ve formátu PDF. Dostupné ve formátu PDF.
 +
 +===== 2021 =====
 +
 +**Řádné volby** \\
 +{{ :verejne:zapisy:volby_2021_vyhlaseni.pdf | Vyhlášení řádných voleb na období 2021-2022 (PDF)}}  \\
 +Výsledky voleb: ve 20:00 [[https://sincoolka.cz/cs/2021/07/vysledky-voleb-do-predstavenstva-2021/|na webu klubu Sincoolka]] \\
 +Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: již brzy \\
 +Zpráva o průběhu voleb: již brzy 
 +
 +
 +**Zápisy** \\
 +FIXME //bude doplněno//
 +
 +===== 2020 =====
 +
 +**II. doplňovací volby na Zástupce Dejvické koleje** \\
 +FIXME //bude doplněno//
 +
 +**Doplňovací volby na Zástupce Dejvické koleje** \\
 +Vyhlášení doplňovacích voleb na období 2020-2021: {{ :verejne:zapisy:volby_2020_doplnovaci_1_vyhlaseni.pdf |PDF}}
 +
 +**Řádné volby** \\
 +Vyhlášení řádných voleb na období 2020-2021: {{ :verejne:zapisy:volby_2020_vyhlaseni.pdf |PDF}} \\
 +Prodloužení termínu podávání kandidátek: {{ :verejne:zapisy:volby_2020_vyhlaseni_prodlouzeni.pdf |PDF}}\\
 +Zpráva o průběhu voleb: {{ :verejne:zapisy:volby_2020_zprava.pdf |PDF}}\\
 +Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků: {{ :verejne:zapisy:volby_2020_urna.pdf |PDF}}\\
 +Výsledky řádných voleb na období 2020-2021: {{ :verejne:zapisy:volby_2020_vysledky.pdf |PDF}}\\
 +
 +**Zápisy** \\
 +| 10.2.2020   | nebyl schválen                                                                                                                                                  |
 +| 29.10.2020  | {{ :verejne:zapisy:2020_10_29.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Zapůjčení switchů od Bubnu, 3. Vracení členských příspěvků kvůli COVID 19 4. Různé  |
  
  
 =====2019===== =====2019=====
 +
 +{{ :verejne:zapisy:sin_vyrocni_zprava_2019.pdf |Výroční zpráva Klubu Sincoolka za rok 2019 (PDF)}} - schváleno 18. 6. 2020
  
 **Řádné volby** \\ **Řádné volby** \\
Řádek 16: Řádek 49:
  
 **Zápisy** \\ **Zápisy** \\
-| 26.11.2019  | {{ :verejne:zapisy:2019_10_29.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůze 24.9.2019, 3. Zpráva o průběhu voleb 4. Představení nově zvoleného Zástupce Sinkuleho koleje 5. Jmenování správce kufrárny 6. Jmenování vedoucího PR sekce 7. Převedení kolárny pod sportovní sekci 8. Nové místo pro tiskárnu 9. Platební brána 10. Strongman games 11. Masernictví u Báry 12. Jednací řád 13. Systém rozdávání nejednorázových kelímků 14. Různé a. Daniel králík piano b. Domluvení termínu příští schůze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |+| 26.11.2019  | {{ :verejne:zapisy:2019_11_26.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůze, 3. Zhodnocení výjezdního zasedání 4. Správce grilskladu 5. Nově vyklizená místnost 6. Jednací řád 7. HR 8. Nákup PR předmětů 9. Informace z parlamentu SU 10. Různé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| 29.10.2019  | {{ :verejne:zapisy:2019_10_29.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůze 24.9.2019, 3. Zpráva o průběhu voleb 4. Představení nově zvoleného Zástupce Sinkuleho koleje 5. Jmenování správce kufrárny 6. Jmenování vedoucího PR sekce 7. Převedení kolárny pod sportovní sekci 8. Nové místo pro tiskárnu 9. Platební brána 10. Strongman games 11. Masernictví u Báry 12. Jednací řád 13. Systém rozdávání nejednorázových kelímků 14. Různé a. Daniel králík piano b. Domluvení termínu příští schůze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | 24.9.2019   | {{ :verejne:zapisy:2019_09_24.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí 23.4. a 4.6.2019, 3. Schválení interního předpisu Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka, 4. Evidence jednotlivých správců, 5. Přiznání aktivního členství na ZS 2019/20, 6. Uzavření rozpočtů za LS 2018/19, 7.Schválení rozpočtů na ZS 2019/20, 8.Rozhodnutí o výsledku grafického soutěže na návrh nejednorázových kelímků, 9. Schválení rozpočtu na nákup nejednorázových kelímků, 10. Schválení rozpočtu výjezdní zasedání „Podzim 2019“, 11. Letáky, 12. Provozní řád multimediální místnosti, 13. Odbyrokratizace, 14. Celoroční rezervace MM křesťanskému klubu na středy, 15. Odstoupení předsedy, 16. Volba nového předsedy, 17. Odstoupení zástupce Sinkuleho koleje, 18. Rezignace člena představenstva, 19. Termín doplňovacích voleb, 20. Různé.  | | 24.9.2019   | {{ :verejne:zapisy:2019_09_24.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí 23.4. a 4.6.2019, 3. Schválení interního předpisu Pravidla kamerových systémů klubu Sincoolka, 4. Evidence jednotlivých správců, 5. Přiznání aktivního členství na ZS 2019/20, 6. Uzavření rozpočtů za LS 2018/19, 7.Schválení rozpočtů na ZS 2019/20, 8.Rozhodnutí o výsledku grafického soutěže na návrh nejednorázových kelímků, 9. Schválení rozpočtu na nákup nejednorázových kelímků, 10. Schválení rozpočtu výjezdní zasedání „Podzim 2019“, 11. Letáky, 12. Provozní řád multimediální místnosti, 13. Odbyrokratizace, 14. Celoroční rezervace MM křesťanskému klubu na středy, 15. Odstoupení předsedy, 16. Volba nového předsedy, 17. Odstoupení zástupce Sinkuleho koleje, 18. Rezignace člena představenstva, 19. Termín doplňovacích voleb, 20. Různé.  |
 | 4.6.2019    | {{ :verejne:zapisy:2019_06_04.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí, 3. Kufrárna, 4. Platba kolejného spojená se 4korunovým fondem, 5. Novinky kolem saunování, 6. Zastoupení funkcí pro další semestr, 7.Soutěž kelímky, 8.Internet, 9. Sociální sítě, 10. Aktualizace jednacího řádu, 11. Odchod z koleje, 12. Různé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | | 4.6.2019    | {{ :verejne:zapisy:2019_06_04.pdf |PDF}} - 1. Schválení programu schůze, 2. Schválení zápisu z předchozích schůzí, 3. Kufrárna, 4. Platba kolejného spojená se 4korunovým fondem, 5. Novinky kolem saunování, 6. Zastoupení funkcí pro další semestr, 7.Soutěž kelímky, 8.Internet, 9. Sociální sítě, 10. Aktualizace jednacího řádu, 11. Odchod z koleje, 12. Různé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
  • verejne/zapisy.txt
  • Poslední úprava: 11.08.2021 00:17
  • autor: Pavel Valach