Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
verejne:sit:problemy [09.06.2019 23:03]
Pavel Valach [Obecné] Oprava odřádkování
verejne:sit:problemy [15.01.2020 14:49] (aktuální)
Pavel Valach fix bugu
Řádek 25: Řádek 25:
  
 === Nevidím síť Sincoolka (5G) v seznamu sítí. Proč? === === Nevidím síť Sincoolka (5G) v seznamu sítí. Proč? ===
-    * Možná jste mimo dosah - může se to stát v některých rohových pokojích. Jste-li si jisti, že vám připojení dříve fungovalo, můžete zkusit následující:+    ​* Síť //Sincoolka 5G// uvidíte pouze pokud váš Wi-Fi adaptér podporuje 5GHz sítě. Jinak budete nuceni použít síť //​Sincoolka//​. 
 +    ​* Možná jste mimo dosah - může se to stát v některých rohových pokojích. Jste-li si jisti, že vám připojení dříve fungovalo, může být na vině aktualizace ovladačů Wi-Fi adaptéru či aktualizace Windows. Pomáhá buď [[https://​support.microsoft.com/​cs-cz/​help/​3073930/​how-to-temporarily-prevent-a-driver-update-from-reinstalling-in-window|vrátit předchozí verzi ovladače]],​ [[https://​support.microsoft.com/​cs-cz/​help/​4028443/​windows-10-update-drivers|aktualizace ovladače]],​ či stažení správného ovladače ze stránek výrobce vašeho notebooku.
     * Zřídkakdy dochází ke změně nastavení sítě, které občas systém zmate a síť skryje. Zkuste Wi-Fi sítě Sincoolka (5G) v systému odstranit a [[verejne:​sit:​wi-fi:​windows|nastavit znovu]].     * Zřídkakdy dochází ke změně nastavení sítě, které občas systém zmate a síť skryje. Zkuste Wi-Fi sítě Sincoolka (5G) v systému odstranit a [[verejne:​sit:​wi-fi:​windows|nastavit znovu]].
  
Řádek 39: Řádek 40:
     * Pokud se přihlášení ani poté nedaří, dorazte k nám do LABu v čase úředních hodin.     * Pokud se přihlášení ani poté nedaří, dorazte k nám do LABu v čase úředních hodin.
  
 +=== Přihlásím se k síti, ale nemám připojení / internet / nedostanu IP adresu. ===
 +    * Zkontrolujte v [[https://​sinis.sin.cvut.cz|SINISu]] po přihlášení na kartě //Síť//, zda máte platné síťové členství a zda jste nebyli odpojeni od sítě.
 +      * Vaše zařízení musí být registrováno pod vaším účtem (resp. jeho MAC adresa). Potřebujete-li přidat zařízení,​ prosím následujte informace na stránce [[verejne:​sit:​nove-zarizeni|]].
 +    * Máte-li Android:
 +      * U některých modelů dojde po aktualizaci na Android 9 k tomu, že se jim samovolně změní MAC adresa. Tu je pak třeba opět zjistit a případně změnit v [[https://​sinis.sin.cvut.cz|SINISu]]. Toto je třeba udělat pouze jednou.
 +      * Android 10 ve výchozím stavu pro každou síť generuje náhodné MAC adresy. Toto je třeba při nastavování sítě zakázat, viz {{:​verejne:​sit:​android_10_random_mac.jpg?​linkonly|obrázek}} (Rozšířené nastavení -> Ochrana soukromí -> zvolit //Použít adresu MAC zařízení//​).
 +    * Máte-li Windows:
 +      * Postupujte podle [[https://​support.microsoft.com/​cs-cz/​help/​4027925/​windows-how-and-why-to-use-random-hardware-addresses|tohoto návodu na stránkách Microsoftu]]. Upravte nastavení pro konkrétní síť - Sincoolka (5G) - a pro volbu //Použití náhodných hardwarových adres// zvolte //​Vypnuto//​.
 ===== Kabel ===== ===== Kabel =====
  
 === Z ničeho nic mi přestalo fungovat kabelové připojení. Co s tím? === === Z ničeho nic mi přestalo fungovat kabelové připojení. Co s tím? ===
-    * Máte aktivní ​členství? Nezapomněli jste [[https://​www.sin.cvut.cz/​cs/​clensky-prispevek|zaplatit členský příspěvek]]?​ Nejste náhodou odpojeni? Zjistíte v [[https://​sinis.sin.cvut.cz|SINISu]] :)+    * Máte v klubu platné síťové ​členství? Nezapomněli jste [[verejne:clenstvi|zaplatit členský příspěvek]]?​ Nejste náhodou odpojeni? Zjistíte v [[https://​sinis.sin.cvut.cz|SINISu]] :)
     * Zkontrolujte,​ zda je síťový kabel správně zasunut jak do zásuvky ve zdi, tak do zdířky v počítači.     * Zkontrolujte,​ zda je síťový kabel správně zasunut jak do zásuvky ve zdi, tak do zdířky v počítači.
-    * Zkuste přepojit kabel v zásuvce ve zdi do druhé zdířky.+    * Zkuste přepojit kabel v zásuvce ve zdi do druhé zdířky. Na Dejvické koleji fungují pouze dvě zdířky ze čtyř na pokoji.
     * Vyzkoušejte jiný síťový kabel.     * Vyzkoušejte jiný síťový kabel.
     * Vypněte Wifi a vyzkoušejte v příkazovém řádku příkaz ''​ping 8.8.4.4''​. Měli byste v pravidelných intervalech dostávat odpovědi. Pokud je dostáváte a doba odezva příliš nekolísá, hledejte chybu ve vašem antivirovém programu.     * Vypněte Wifi a vyzkoušejte v příkazovém řádku příkaz ''​ping 8.8.4.4''​. Měli byste v pravidelných intervalech dostávat odpovědi. Pokud je dostáváte a doba odezva příliš nekolísá, hledejte chybu ve vašem antivirovém programu.
Řádek 64: Řádek 73:
  
 === Musím platit koncesionářské poplatky za sledování televize přes IPTV? === === Musím platit koncesionářské poplatky za sledování televize přes IPTV? ===
-  * V [[https://​www.idnes.cz/​technet/​audio-foto-video/​koncesionarske-poplatky-televize.A180424_081800_tec_video_nyv|dubnu 2018]] Česká televize vyslovila názor, že sledování televize na počítači přes IPTV/OTT je příjmem televizního signálu a poplatky je tedy nutné platit. S tím však nesouhlasí ministerstvo kultury:+  * Není to stoprocentně zřejmé. V každém případě, pokud vaše domácnost platí koncesionářské poplatky, pak i v případě, že se dlouhodobě zdržujete na koleji, je vy osobně platit nemusíte. 
 +    * Podrobnosti: ​V [[https://​www.idnes.cz/​technet/​audio-foto-video/​koncesionarske-poplatky-televize.A180424_081800_tec_video_nyv|dubnu 2018]] Česká televize vyslovila názor, že sledování televize na počítači přes IPTV/OTT je příjmem televizního signálu a poplatky je tedy nutné platit. S tím však nesouhlasí ministerstvo kultury: 
 +      * //​„Televiznímu poplatku nepodléhají zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání pouze v případě, je-li šířeno jinak než prostřednictvím vysílačů nebo družicových a kabelových systémů,​“ vysvětlila Kristýna Heřmánková.//​ 
 +      * Zdroj: https://​www.idnes.cz/​technet/​audio-foto-video/​koncesionarske-poplatky-televize.A180424_081800_tec_video_nyv
  
-> „Televiznímu poplatku nepodléhají zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání pouze v případě, je-li šířeno jinak než prostřednictvím vysílačů nebo družicových a kabelových systémů,​“ vysvětlila Kristýna Heřmánková. 
-> Zdroj: https://​www.idnes.cz/​technet/​audio-foto-video/​koncesionarske-poplatky-televize.A180424_081800_tec_video_nyv 
  
-  ​V každém ípaděpokud vaše domácnost platí koncesionářské poplatkypak i v ípadě, že se dlouhodobě zdržujete na kolejije vy osobně platit nemusíte.+===== Síťová tiskárna ===== 
 + 
 +=== Tiskárna se mi tváří jako offline. === 
 +    ​Překontrolujte si, zda jste připojeni k síti klubu Sincoolka - z eduroamu tisk fungovat nebude. 
 +    * Restartujte službu zařazování tisku: 
 +      * Spusťte ​íkazový řádek jako administrátor (třeba přes Win+Rnapište cmdstiskněte Shift+Enter). V íkazovém řádku napište ''​net stop spooler''​ a potvrďte Enterem, a po doběhnutí poté ''​net start spooler''​a potvrďte Enterem. 
 +      * NEBO 
 +      * Stiskněte kombinaci Win+R, napište "​services.msc"​ a potvrďte OK. Otevře se okno Služby. Najděte v seznamu "Služba zařazování tisku" (v angličtině "Print Spooler"​)klikněte pravým, Zastavit (Stop), pak počkejte, až se služba zastaví, pak klikněte pravým znovu a zvolte Spustit (Start).
  • verejne/sit/problemy.1560114223.txt.gz
  • Poslední úprava: 09.06.2019 23:03
  • autor: Pavel Valach