verejne:usneseni

Toto je starší verze dokumentu!


Usnesení představenstva

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
4.6.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 4. 6. 2019 18:45. 6:6:0:0 Ano
24.4.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 17:37. 7:6:1:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 31. 3. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 19:22. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 26. 2. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 4. 2019 9:16. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se jmenováním Davida Folwarczného jako vedoucího PR sekce. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na ceny Sincool games 2019 v hodnotě 6.000 Kč, správcem rozpočtu se stanovuje Ivana Šetmaňuková. 7:7:0:0 Ano
31.3.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 31. 3. 2019 20:04. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Martina Květoně na základě tajného hlasování. 7:5:2:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje nového předsedu Kateřinu Němcovou na základě tajného hlasování. 7:6:1:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka bezvýhradně souhlasí s výsledkem volby nového předsedy. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Martina Květoně na post místopředsedy klubu Sincoolka. 7:5:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje správce rozpočtu Adminů Davida Folwarczného. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka stanovuje změnu názvu rozpočtu Posilovna + Sportovní vybavení na Sportovní sekce. 7:7:0:0 Ano
26.2.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 22. 2. 2019 9:26. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z schůze 9. 12. 2018 ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 2. 2019 ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:27. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2018 ve znění zaslaném do konference představenstva 26. 2. 2019 19:51. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka je seznámeno s konečným stavem rozpočtů za ZS 2018/19 a souhlasí s převedením čerpání rozpočtů na pořízení letáku a na analýzu wifi do LS 2018/19.* * 6:6:0:0 Ano
3.2.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 1. 2. 2019 19:01. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 1. ve znění zaslaném do konference představenstva 3. 2. 2019 20:19. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram řádných voleb do Představenstva klubu Sincoolka 2019/20. 5:5:0:0 Ano
Volební komisí pro volbu předsedy se ustanovuje Laura Luisa Palevičová a Stanislav Olivík. Volba předsedy bude tajná. 6:4:2:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na post předsedy klubu Sincoolka Kateřinu Němcovou. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka, na základě návrhu předsedy, schvaluje Pavla Valacha na post místopředsedy klubu Sincoolka. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka, schvaluje rozpočty na LS 2018/19 ve zněním uvedeném výše.* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství výše zmíněným členům klubu.* * 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Jiřího Kapouna vedoucím HR sekce. 6:5:0:1 Ano
20.1.2019 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 1. 2019 20:00. 4:4:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 20. 12. 2018 ve znění zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2019/1 Organizační řád ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 20. 1. v 22:19. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha vedoucím síťové sekce, Martina Květoně vedoucím sportovní sekce a Kateřiny Němcové vedoucím PR sekce. 6:4:0:2 Ano

* Mimořádné elektronické hlasování

* * Podrobnosti v zápisu ze zasedání

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
9.12.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 12. 2018 17:23. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 4. 11. ve znění zaslaném do konference představenstva 9. 12. 2018 20:33. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr zavedení ekonomické činnosti na síťovou tiskárnu. 7:5:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet Fotokomory ve výši 2.500 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje David Folwarczný. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na vypracování analýzy současného stavu Wi-Fi a drobné korekce rozvodné sítě Wi-FI ve výši 20.000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Pavel Valach. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení administrátorského rozpočtu o 10.000 Kč na 45.000 Kč. 7:5:0:2 Ano
4.11.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 4. 11. 20:13. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 23. 9. ve znění zaslaném do konference představenstva 29. 9. 0:29. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr pořízení nejednorázových kelímků. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členského příspěvku za LS 2017/18 Janu Márovi. 6:3:2:1 Ne
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení aktivního členství na ZS 2018/19 Janu Márovi. 6:2:4:0 Ne
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2018/7 Provozní řád posilovny ve zněním zaslaném do konference představenstva 4. 11. 21:51. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup nových gaučů do MM ve výši 13.000 Kč, správce rozpočtu se stanovuje J. Kapoun. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu Posilovny o 5.000 Kč na 31.000 Kč. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu PR o 7.500 Kč na 47.500 Kč. 5:5:0:0 Ano
17.9.2018* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na výjezdní zasedání v Rokytnici v Orlických horách ve výši 24 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Kateřina Němcová. 6:6:0:0 Ano
23.9.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva 23. 9. 19:15 s přidaným bodem ohledně rezignace Adama Mitrengy. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 10. 6. ve znění zaslaném do konference představenstva 12. 6. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh rozpočtů sekcí a jejich správců na zimní semestr 2018/19 v následujícím znění* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků pro 22 členů klubu za letní semestr 2017/18 uvedených níže* * 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje udělení Aktivního členství pro 18 členů klubu na zimní semestr 2018/19 uvedených níže* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na tisk nových letáků v nákladu 500 ks ve výši 4.500 Kč správce rozpočtu se stanovuje J. Kapoun. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se jmenováním Lukáše Bureše jako správce Multimediální místnosti. 6:5:0:1 Ano
13.8.2018* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu na renovaci sítě o 15.000 Kč na 565.000 Kč. 7:4:0:3 Ano
10.6.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 10. 6. v 20.15. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 6. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 10.6 v 20.22. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2018/5 Členský řád ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 10.6. v 21.32. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje P. Valacha jako správce rozpočtu na renovaci sítě ve výši 550.000 Kč, který byl schválen na zasedání představenstva 3.6.2018. 6:6:0:0 Ano
3.6.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 2. 6. 2018 v 20.00. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 8. 5. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 3. 6. 2018 v 20.15. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 550.000 Kč na renovaci síťové infrastruktury na Sinkuleho koleji. 7:7:0:0 Ano
8.5.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 8. 5. 2018 v 18.11. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 29. 4. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 8. 5. 2018 ve 20.08. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Interní předpis Členský řád ve zněním v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v 22.04. 7:6:1:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje změnu v Interní předpisu Posilovny ve zněním v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v 22.14. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje změnu v Interní předpisu Sauny ve zněním v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 8.5.2018 v 22.14 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha disconnecterem. 7:6:0:1 Ano
29.4.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 29. 4. 2018 ve 20.21. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 15. 4. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 29. 4. 2018 ve 20.26. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha vedoucím IT sekce. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování BcA. Martina Květoně vedoucím sportovní sekce. 6:4:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu pro nákup PR předmětů o 1. 272 Kč na 21.272 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 6:6:0:0 Ano
​Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 6.000 Kč na nákup cen na akci Sincoolgames, správcem rozpočtu se ustanovuje I. Šetmaňuková. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem restrukturalizace druhů členství. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 15.000 Kč na nákup nové fixační jednotky do tiskárny. Správcem rozpočtu se ustanovuje P. Valach. 6:6:0:0 Ano
15.4.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 15. 4. 2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 4. 3. 2018 ve znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 15. 4. 2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup funkčních triček ve výši 7.500 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje I. Šetmaňuková. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup 40 kusů RFID klíčenek ve výši 700 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup dřepovací klece do posilovny ve výši 25.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje BcA. M. Květoň. 7:7:0:0 Ano
​Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro doobjednání pánských triček ve výši 15.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nového projektoru do MM ve výši 27.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje P. Valach. 7:6:0:1 Ano
​Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje propůjčení klíče od LABu Adamovi Mitrengovi. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje propůjčení klíče od LABu BcA. Martinovi Květoňovi. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vytvoření dvou nových funkcí: Vedoucí IT sekce a Vedoucí Sportovní sekce. 7:7:0:0 Ano
3.4.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 3. 4. 2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nového předsedu Jiřího Kapouna. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Kateřinu Němcovou na post místopředsedy klubu Sincoolka. 7:6:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka se dohodlo na správcích rozpočtů pro aktuální období. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy ze schůzí 13. 11. 2017, 27. 11. 2017, 17. 12. 2017 a 18. 03. 2018 ve znění v jakém byly zaslané do konference představenstva dne 29. 3. 2018. 7:5:0:2 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem nákupu funkčních triček na akci Sincoolgames. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem nákupu RFID klíčenek. 6:6:0:0 Ano
18.3.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 18.3.2018 s přidáním bodu Platnost voleb do představenstva 2018/19. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 18.2.2018 ve znění zaslaném do konference představenstva dne 18.3.2018. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Sauny ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 18.3.2018 v 20:38. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Posilovny ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 18.3.2018 v 20:50 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka prohlašuje, že došlo k pochybení, když řádné volby do Představenstva klubu Sincoolka pro funkční období 2018/19 byly vyhlášeny, aniž by bylo vydáno usnesení. Na vyhlášení voleb v rámci daných termínů se však Představenstvo shodlo, což je zřejmé ze zápisu ze zasedání 18.2.2018. Představenstvo tedy uzná výsledek voleb. 7:7:0:0 Ano
18.2.2018 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference představenstva dne 18.2.2018 v 19:19. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje provozní řád Multimediální místnosti, ve znění v jakém byl zaslán do konference představenstva dne 18.2.2018 v 20:21. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup XBOX ONE X ve výši 15.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje T. Zdarsa. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu na Saunu a její doplňky na 70.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje I. Šetmaňuková. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků pro 24 členů klubu, uvedených níže* * 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje návrh rozpočtů sekcí na letní semestr 2017/18 v následujícím znění* * 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup samolepek ve výši 2.500 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje T. Zdarsa. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup PR předmětů ve výši 20.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje P. Valach. 6:6:0:0 Ano

* Mimořádné elektronické hlasování

** Podrobnosti v zápisu ze zasedání

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
17. 12. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup tiskárny OKI C542dn ve výši 6 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Ivana Šetmaňuková. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Pravidla užívání počítačové sítě ve znění zaslaném do konference představenstva 17. 12. 2017 21:03. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference představenstva 17. 12. 2017 23:14. 6:5:0:1 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Provozní řád posilovny ve znění zaslaném do konference představenstva 18. 12. 2017 2:24. 5:5:0:0 Ano
27. 11. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve výše uvedeném znění. 5:5:0:0 Tvoje
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 6. 6. 2017 ve znění zaslaném na Slack 14. 11. 2017 11:09. 5:5:0:0 bába
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje IP Členství v klubu Sincoolka se zapracovanými připomínkami. 5:5:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje dočasné umístění žehličky na vrátnici Dejvické koleje k užívání ubytovanými na Dejvické koleji do vyřešení situace se žehličkou SÚZem. 4:4:0:0 Stejně
Představenstvo klubu Sincoolka má zájem na vybudování sportovního hřiště na dvoře Sinkuleho koleje. 4:4:0:0 to
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na akci Buben games ve výši 4 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Ivana Šetmaňuková. 4:4:0:0 nikdo
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup veslovacího trenažeru CONCEPT 2 D s rozpočtem ve výši 30 000 Kč. Správcem rozpočtu se ustanovuje Martin Květoň. 4:4:0:0 nečte
13. 11. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 12. 11. 2017 0:09. 6:6:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 6. 10. 2017 12:35. 7:7:0:0 Ano
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup průmyslového vysavače ve výši 4000 Kč. 7:5:2:0 Jasně
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na výjezdní zasedání v Jedovnici ve výši 37 000 Kč. 7:7:0:0 Yes
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na saunu a doplňky ve výši 48 000 Kč za předpokladu, že bude zajištěn přivod elektřiny a že rozměry dané sauny jsou takové, že se vejde do šatny posilovny a zároveň projde dveřmi do ní. 7:7:0:0 Oui
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro fotokomoru na zimní semestr ve výši 2 000 Kč. 7:7:0:0 Да
4. 10. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 3. 10. 2017 19:31 s přidaným bodem “Kontejnery na tříděný odpad”. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků výše uvedeným členům* * 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty sekcí ve výše uvedených výších* * 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup projektoru ve výši 18 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Pavel Valach. 6:5:1:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup disků do pride ve výši 15 000 Kč. Správcem rozpočtu se stanovuje Ivana Šetmaňuková. 6:6:0:0 ANO
6. 6. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 2. 6. 2017 15:14. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 6. 6. 2017 9:16. 6:5:0:1 ANO
20. 6. 2017* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje opravu spoje Alcoma ALF SDIDU, AL24F za cenu 11 250 Kč bez DPH, tedy 13 512,50 Kč s DPH. 5:4:0:1 ANO
8. 5. 2017 Představenstvo schvaluje program v upraveném znění (vypuštěn bod Vyúčtování výjezdního zasedání). 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozího zasedání ve znění zaslaném do konference 8. 5. 2017 19:31. 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 7000 Kč na nákup cen na akci Sincoolgames. 6:6:0:0 ANO
18. 4. 2017* Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zaplacení 9 841,53 Kč za MayDej 2016 klubu Buben. 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na výjezdní zasedání ve výši 25 000 Kč. 7:7:0:0 ANO
2. 3. 2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 19.3. 21:42. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do konference 16.3. 17:14. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis o průběhu voleb do představenstva z roku 2017 ve znění zaslaném do konference 18.3. 14:41. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka bude o volbě předsedy klubu hlasovat veřejně. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka navrhuje na předsedu klubu Sincoolka Pavla Valacha. 5:4:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Jiřího Kapouna na post místopředsedy klubu Sincoolka. 5:4:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis SIN-IP-2017/1 Správce deskových her a sportovního vybavení ve znění prezentovaném na schůzi představenstva. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka se dohodlo na správcích rozpočtů pro aktuální období. 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zvýšení rozpočtu na spoj Sinkuleho-Dejvická o 30 000 Kč. 5:5:0:0 ANO
14.2.2017 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 19. 12. 2016 ve znění zaslaném do konference dne 14. 2. 2017 v 19:05. 4:4:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků za ZS 2016/17 dle návrhu výše* * 4:4:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Výroční zprávu klubu Sincoolka za rok 2016 ve znění zaslaném do konference dne 14. 2. 2017 v 19:53. 4:4:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje následující rozpočty sekcí klubu pro LS 2016/17: Administrátoři 35 tisíc Kč, MM 5 tisíc Kč, Hry 4 tisíce Kč, Posilovna 25 tisíc Kč, Kolárna 2 tisíce Kč, PR 39 tisíc Kč. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Harmonogram voleb 2017 ve znění promítnutém na schůzi ve 20:36. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 2 tisíce Kč na propagaci Voleb 2017. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zaplacení pokuty 2500 Kč za vystříkání hasičáku po minulé párty. 6:5:1:0 ANO

* Mimořádné elektronické hlasování

* * Podrobnosti v zápisu ze zasedání

Hlasování se uvádí ve tvaru Osob s hlasovacím právem:Pro:Proti:Zdržel se.

Zasedání Usnesení Hlasování Přijato
19.12.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 20. 11. 2016. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 10. 10. 2016 ve znění zaslaném do konference dne 19. 12. ve 21:13. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Volební řád klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference dne 19. 12. 2016 ve 22:44. 7:6:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup WiFi na Dejvickou kolej za cenu do 136 tisíc Kč vč. DPH. 7:7:0:0 ANO
20.11.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jiřího Kapouna disconnecterem klubu Sincoolka. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jednací řád klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference dne 20. 11. ve 20:46. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje pořízení dvou SIM karet pro administrátorskou sekci klubu s tarifem TP1 dle aktuálního ceníku. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje pořízení jedné SIM karty pro PR sekci klubu s kombinací tarifu TP1 a Mobilní připojení 1,5 GB dle aktuálního ceníku. 6:3:2:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na Bubengames ve výši 3 tisíce Kč. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup dotykového FullHD monitoru DELL S2240T do Multimediální místnosti v ceně do 7,5 tisíce Kč. 6:6:0:0 ANO
16.10.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 26. 9. 2016 ve znění poslaném do konference dne 14. 10. 2016. 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet správce MM na ZS 2016/17 ve výši 3 tisíce Kč. 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Stanovy klubu Sincoolka ve znění zaslaném do konference dne 17. 10. v 00:35. 6:6:0:0 ANO
26.9.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 19. 5. ve znění poslaném do konference dne 29.5.2016 a poté i 24 .9. 2016. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje následující rozpočty sekcí klubu pro ZS 2016/17: Administrátoři 35 tisíc Kč, PR 35 tisíc Kč, Posilovna 25 tisíc Kč, Hry 4 tisíce Kč, MM nic. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků dle návrhu výše. * 6:6:0:0 ANO
Pokud skončí správce místnosti či služby, který zastával funkci sám, jmenuje předseda dočasného správce a na nejbližším zasedání představenstva jmenuje předseda nového správce na základě usnesení představenstva. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Stanislava Olivíka správcem Multimediální místnosti. 6:6:0:0 ANO
Jediným způsobem přístupu do posilovny bude kartový systém. 6:6:0:0 ANO
Dovolíme členům klubu chodit do posilovny na jednu kartu po podepsání Prohlášení o vstupu na vlastní nebezpečí. 6:1:5:0 NE
Pokud se člověk neodhlásí z posilovny minimálně tři hodiny po příchodu do posilovny, může být odpojen od internetu. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 200 tisíc Kč na zakoupení nového spoje mezi SIN a DEJ. 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 44 tisíc Kč na zakoupení serveru místo Gluttony. 6:6:0:0 ANO
19.5.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup PremiumCord HDMI switche (1 ks, 1100 Kč) 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na opravu druhého Sinkola do 1500 Kč 7:6:1:0 ANO
20.4.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup filtrů na objektiv (3 ks, 6 tisíc) 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup kosmetiky na objektiv (oprava a vyčištění, 6 tisíc) 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na teambuilding (3 tisíce) 6:6:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na teambuilding (3 tisíce) 6:5:0:1 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na Buben games (3,5 tisíce) 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na na PR předměty (64 tisíc) 5:5:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje přístup členů klubu nebydlících na SDK do posilovny 5:4:0:1 ANO
3.4.2016 Představenstvo klubu Sincoolka volí Předsedu SIN Jan Máru 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Stanislava Olivíka Místopředsedou SIN 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup věcí na kartový systém (23 tisíc) 7:7:0:0 ANO
3.4.2016 Končící Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zpráva o průběhu voleb a výsledky voleb 6:6:0:0 ANO
Končící Představenstvo klubu Sincoolka hlasuje o hlasování o odpuštění členského příspěvku za Multimediální místnost 6:2:0:4 NE
22.2.2016 Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje výroční zprávu za rok 2015 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků za ZS 2015-16 * 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje harmonogram voleb 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty (admin 35 tisíc, posilka 20 tisíc, PR 35 tisíc, hry 3 tisíce, MM nic) 7:7:0:0 ANO
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup nástěnky na SIN (2600 Kč) 7:6:0:1 ANO

* podrobnosti v zápisu ze zasedání

  • verejne/usneseni.1561623992.txt.gz
  • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
  • (upraveno mimo DokuWiki)