Toto je starší verze dokumentu!


Certifikáty - ověření identity naší sítě

Pro případ nutnosti ověření našeho autorizačního serveru nabízíme ke stažení certifikát certifikační autority (CA) a RADIUS serveru. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme ke stažení níže kopie.

CA certifikáty:
TERENA SSL CA 3, DigiCert Assured ID Root CA

RADIUS certifikát:
radius.sin.cvut.cz (odkaz na CESNET)

Kryptografický otisk certifikátu RADIUS serveru: (od 5. listopadu 2019)
SHA1 – 99:1E:04:9F:4B:1A:96:16:E1:62:FA:CC:0F:CB:ED:56:46:EB:67:DC
SHA256 – ED:A1:2E:93:72:E5:A2:7A:8D:C0:E2:4A:CD:B1:7C:3C:0D:C0:3B:78:12:5A:04:26:7A:E7:C5:C4:4B:5B:7B:2B

MD5 – D9:95:EE:AF:F5:5D:F6:22:89:49:88:D8:BF:80:7B:11

Pro stažení na počítači klikněte pravým tlačítkem a zvolte Uložit odkaz jako… / Uložit cíl jako…

DigiCert Assured ID Root CA - formát PEM
DigiCert Assured ID Root CA - formát DER

Nejprve do Vašeho telefonu stáhněte tyto certifikáty. Mělo by stačit na ně kliknout v prohlížeči (doporučujeme integrovaný prohlížeč nebo Chrome), případně je stáhněte nejdříve v počítači (přes pravé tlačítko → Uložit odkaz jako…) a přesuňte do telefonu nebo na SD kartu.

DigiCert Assured ID Root CA - formát PEM
DigiCert Assured ID Root CA - formát DER

Poté, v závislosti na Vašem druhu Androidu, se může postup lišit. Zde je nejběžnější:

 • Přejděte do NastaveníWi-Fi.
 • V rozbalovací nabídce zvolte Pokročilé Wi-Fi.
 • Zvolte volbu Instalovat certifikáty.
 • Otevře se prohlížeč souborů. Najděte stažené certifikáty a klepněte na jeden z nich. Stačí nainstalovat jen jeden. Pokud se to nepodaří, zkuste druhý.
  • Následujte pokyny na obrazovce telefonu.
  • Jako účel certifikátu (lze-li vybrat) zvolte Wi-Fi.
  • Potvrďte instalaci.
 • Následně vyberte nově instalovaný certifikát při nastavování Wi-Fi, a to v poli CA certifikát.
Když smažete nastavení Wi-Fi sítě Sincoolka, smaže se i přiřazený certifikát. Tedy může být nutné postup opakovat.
 • verejne/sit/cert.1591111127.txt.gz
 • Poslední úprava: 02.06.2020 15:18
 • autor: 127.0.0.1