IPv6

Na síti Sincoolka lze využít připojení přes IPv6. Přidělena vám bude adresa z rozsahu 2001:718:2:880::/57.

Leden 2019: V současné době je IPv6 funkční na kabelovém připojení. Na Wi-Fi je IPv6 prozatím zakázána, hlavně kvůli potížím s jejím spolehlivým provozem.

Speciální nastavení pro Sincoolku již není třeba, IPv6 adresy jsou přidělovány pomocí DHCPv6. Bez problémů byste se tak měli připojit na značnou část Internetu, která již IPv6 také používá.

Není-li tomu tak, zkontrolujte si v nastavení Vašeho síťového adaptéru, zda je povolen Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) a zda je nastaveno automatické přidělování IP adresy. Pokud se stále nedokážete připojit, restartujte počítač, a kdyby ani to nepomohlo, pište na admin@sin.cvut.cz.

V různých linuxových distribucích se přesný postup liší, nicméně pro správné přiřazení adresy byste měli mít DHCPv6 klienta. Standardní klienti jako dhclient a dhcpcd by měli fungovat bez problémů a distribuce typu Ubuntu by měly mít IPv6 funkční bez dalšího nastavení. Pro další informace se prosím obraťte na dokumentaci vaší distribuce nebo na vaše oblíbené administrátory :)

Chcete-li si otestovat funkčnost IPv6 na Vašem stroji, běžte na http://www.nebezi.cz/. Pokud nemáte funkční IPv6, nedostanete se na ni. Můžete si zde také ověřit, že Vaše adresa začíná na 2001:718:2:880: nebo 2001:718:2:8a0:, což je část rozsahu vyčleněného pro klub Sincoolka, resp. ČVUT v Praze.

Pokročilejší test funkčnosti IPv6 naleznete např. na adrese http://test-ipv6.com/.

 1. Please, try the following steps:
  1. Click Start, type “devmgmt.msc” in the search bar and press Enter. This would open up the Device manager for you.
  2. Click View and select „Show hidden devices“.
  3. Now expand the Network Adapters section and delete all Tunnel adapter Local Area Connections.
 2. Please, try the following steps and see how it works:
  1. Click Start, type cmd in the Start Search box, right click the cmd.exe, and then click Run as Administrator.
  2. In the Command Prompt, type netsh int isa set state disabled, and press Enter.
 3. Download the reg file and save to desktop. Double click on the saved file to merge into registry, reboot to take effect. Disabling the isatap will work to remove the Ipconfig reference. However unlike other protocols, you cannot disable IPv6 by disabling the protocol on each of your network interfaces. While that will disable the protocol for the interfaces the loopback and tunnel interfaces will still have it enabled.