Vypnutí soukromé MAC adresy pro iPhone, iPad či iPod touch

Soukromá adresa je ve výchozím nastavení zapnutá. Pro připojení k naší síti je třeba ji vypnout.

  1. Otevřete Nastavení a klepněte na Wi-Fi.
  2. Klepněte na informační tlačítko (i) vedle názvu sítě.
  3. Klepnutím vypněte volbu Soukromá adresa. Pokud se vaše zařízení připojilo k síti bez použití soukromé adresy, upozornění na ochranu soukromí vysvětluje proč.

Tento obsah vč. obrázku pochází ze stránky https://support.apple.com/cs-cz/HT211227 k 4. září 2022. Zde je (s potřebnými úpravami) zkopírován, abyste k němu měli přístup i bez připojení k Internetu.

  • verejne/sit/mac-random/ios.txt
  • Poslední úprava: 04.09.2022 20:50
  • autor: Pavel Valach