Jak funguje účtování tisku

Zde popisujeme postup, jakým se provádí účtování tisku. V mnoha oblastech je přesné provedení spíše naznačeno, jelikož zpracování různých druhů úloh je poměrně komplikované a závisí na mnoha faktorech.

client's spooler --> CUPS queue (IPPS) --> Tea4CUPS + accounting scripts --> raw printing socket

Cenu tisku účtujeme podle spotřebovaných listů papíru a dále podle skutečně vytištěného toneru. Každou stránku při tisku rozložíme na jednotlivé barevné složky - Cyan, Magenta, Yellow a Key (Black) - a poté podle pokrytí těmito barvami spočítáme cenu.

Cena za barvu X = % pokrytí barvy X * cena 1 % pokrytí barvy

Cena za stránku = cena listu A4/A3 + cena za barvu C + cena za barvu M + cena za barvu Y + cena za barvu K

Cenu za list účtujeme při oboustranném tisku pouze jednou za 2 stránky.

V případě černobílého tisku se počítá pouze se složkou Key (černá), ovšem v některých případech systém klienta pošle úlohu s barevnou složkou, označenou k černobílému tisku. Pak na naší straně dojde k převodu dokumentu do stupňů šedi pro účely výpočtu ceny tisku. Na tisk se však odešle původní úloha.

Při duplexním tisku systém často odešle k tisku ještě prázdnou bílou stránku, aby se dopočítal do sudého počtu. Tuto stránku neplatíte, jelikož je prázdná a při duplexním tisku se automaticky počítá s listy.

  • verejne/sit/tiskarna/uctovani.txt
  • Poslední úprava: 27.10.2022 22:58
  • autor: Pavel Valach