1. Zapněte Wifi a přejděte do Nastavení → Wifi.
 2. Zvolte síť Sincoolka (5G). Otevře se okno pro upřesnění přihlašovacích informací.
 3. Ověřte, zda máte v poli Metoda EAP zvoleno buď PEAP nebo TTLS.
 4. Do pole Identita zadejte svůj přihlašovací e-mail do SINISu a do pole Heslo své heslo.
  • Pozor - některé klávesnice přidávají na konec e-mailu mezeru. Tuto musíte odstranit!
 5. Klikněte na Připojit.

Pokud na tlačítko Připojit kliknout stále nejde, pokračujte takto:

 • V seznamu Certifikát zvolte Použít systémové certifikáty.
  • Objeví se pole Doména, zde zadejte radius.sin.cvut.cz.
  • Pokud zde taková volba není, nevybírejte volbu „Ignorovat“, jelikož ta vás vystaví většímu riziku odposlechu hesla. Místo toho proveďte kroky na stránce Certifikáty - Stažení a instalace v OS Android. Po dokončení kroků na této stránce poté při zadávání údajů vyberte váš nově vložený CA certifikát.
 • Nyní klikněte na Připojit.