Wi-Fi

Členové klubu Sincoolka s plným členstvím mohou kromě kabelového připojení k Internetu využít i Wi-Fi síť Sincoolka.

Pro registraci svých zařízení se dostavte v době úředních hodin do LABu, nebo nám ze svého registrovaného školního e-mailu pošlete seznam MAC adres, které chcete na Wi-Fi zaregistrovat.

K síti Sincoolka se přihlásíte pomocí školního e-mailu a hesla, které používáte pro přístup do SINISu. Jako jméno lze také použít Váš e-mail v doméně sin.cvut.cz.