1. Zapněte Wifi a přejděte do Nastavení → Wifi.
  2. Zvolte síť Sincoolka.
  3. Zadejte svůj přihlašovací e-mail a heslo do SINISu.
  4. Možná budete vyzváni k ověření certifikátu. Zkontrolujte, zda je podepsán autoritou TERENA SSL CA 3 a zda otisk certifikátu odpovídá tomu, který je uveden na stránce Certifikáty, a klikněte na Přijmout.